Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
12.05.2017
MArit Vasshus

Vil bli bedre

Hvorfor trengs et nettverk for arbeidsliv og rus?- Fordi virksomhetene har behov for det, og de bidrar med kunnskap og erfaring- derfor virker nettverkene, sier rådgiver Ingunn Svendsen, ved Kompetansesenter rus, Stavanger.
– Men det like nyttig for oss i kompetansesentrene som for deltakerne. Gjennom nettverket får vi greie på temaer og problemstillinger vi ikke visste om fra før. Da utvikler vi oss og blir bedre.  Og der har du drivkraften; vi vil bli bedre.

Oppslag i idebanken for inkluderende arbeidsliv:
Link: http://www.idebanken.org/inspirasjon/artikler/nyttig-nettverk-om-arbeidsliv-og-rus

Hva er og tilbyr nettverkene for arbeidsliv og rus
Nettverk for arbeidsliv og rus, alor nettverk, er et åpent nettverk for alle som gjennom jobb er i kontakt med problemstillinger omkring rusbruk og arbeidsliv. 
Aktiv deltakelse og nærhet til praksis, bidrar til engasjement og nytteverdi.
Det finnes ni regionale nettverk i Norge, som møtes to ganger i året. Nettvekssamlingene tilrettelegges av et kompetansesenter i nært samarbeid med behandlingsmiljø, og med god støtte og deltakelse fra nettverkets deltakere.
 
2016 alor sola akanbord 290916