Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
01.10.2021
GPR

Unge i Stavanger er hardt rammet av pandemien

Foto: Adobe Stock
I dag leverte Utenforskapskommisjonen sin første rapport om hvordan koronapandemien har påvirket unge i Stavanger. Konklusjonen er klar: De mest sårbare har blitt hardest rammet og særlig har unges psykiske helse blitt forverret. Det haster å sette inn tiltak.

Les hele rapporten her
71