Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
22.02.2011
Marit Vasshus

Tre av fire unge tror på godt liv

74 prosent av de spurte ungdommene tror de får et lykkelig liv. Det viser en undersøkelse blant over 5000 elever i ungdomsskole og 1. videregående skole i 15 Rogalandskommuner. Selv om hverdagen er full av store og små problemer, tror tre fjerdedeler at de vil få et lykkelig liv. Sosiolog Inger Eide Robertson mener vi må være bekymret for de 3 prosentene som ikke har tro på fremtiden. Undersøkelsen er gjennomført i mars 2010 med bistand av Kompetansesenter rus ved Rogaland A-senter. Se oppslag i Stavanger Aftenblad mandag 21.februar 2011: 1.side samt side 4 og 5 .
Formålet med kartleggingen er å si noe om omfang og utbredelse av forhold som omfatter sider ved ungdoms oppvekst og levekår som kan ses i sammenheng med bostedskommunens innsats og ressurssbruk.

Les mer:

Stavanger Aftenblad 1. side

Stavanger Aftenblad 4. side

Stavanger Aftenblad 5. side