Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
06.01.2016

Tilskuddsmidler til lokalt overdosearbeid 2016

Søknadsfrist er 15. februar 2016. Regelverket for ordningen er revidert. Ordningen er forbeholdt de ni kommunene som hadde 5 eller flere overdosedødsfall i 2011 i henhold til statistikk fra Dødsårsaksregisteret/Statens institutt for rusmiddelforskning.
Tilskuddsmidlene til lokalt overdosearbeid for 2016 er nå kunngjort på Helsedirektoratet sine nettsider med søknadsfrist 15. februar 2016. Regelverket for ordningen har gjennomgått en revidering – disse ligger på samme siden. Ordningen er fortsatt forbeholdt de ni kommunene som hadde 5 eller flere overdosedødsfall i 2011 i henhold til statistikk fra Dødsårsaksregisteret/Statens institutt for rusmiddelforskning. https://helsedirektoratet.no/Sider/Kartlegging-av-overdosed%C3%B8dsfall-og-utvikling-av-lokale-handlingsplaner-knyttet-til-Nasjonal-overdosestrategi.aspx
 
Vi minner også om muligheten til også å søke om midler over tilskuddsordningen «Tilskudd til kommunalt rusarbeid» samt ordningen «Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester» og «barn og unge med sammensatte hjelpebehov» som også er kunngjort på Helsedirektoratet sine nettsider med søknadsfrist 1. februar 2016.  (www.helsedir.no/tilskudd)
 
shutterstock 209891830%5b1%5d road to recovery