Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
03.11.2017
MArit Vasshus

Tilskudd til psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester 2018.

Kommuner som benytter psykologkompetansen i rusarbeid har høy prioritet. Søknadsfrist til Fylkesmannen er 1.februar 2018.
Helsedirektoratet har publisert kunngjøring av tilskudd til ‘Psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester for 2018. Utlysningen er sendt til Fylkesmannen som forvalter ordningen og  pr e-post til alle landets kommuner v/postmottak. 
 
Formål med tilskuddet
Tilskuddet skal bidra til å styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet. Ordningen skal bidra til at flest mulig kommuner har rekruttert psykolog ved innføring av lovkrav om psykologkompetanse fra 2020.
 
Søknadsfrist til Fylkesmannen: 1. februar 2018
Bevilgning:  155 mill. kr
 
Prioriteringer
Kommuner som tidligere ikke har mottatt tilskudd skal prioriteres.
Kommuner som benytter psykologkompetansen i rusarbeid har høy prioritet, jf. Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020).
 
https://helsedirektoratet.no/tilskudd/psykologer-i-de-kommunale-helse-og-omsorgstjenestene
 
For mer informasjon:
kontakt Fylkesmannen eller Helsedirektoratet v/ Jannicke Berg Leknes, seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus
tlf. 810 20 050, dir. 953 06 754
www.helsedirektoratet.no
 
20070306-144842-5 pedestrians broald