Telefon 
51 70 33 22
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
07.10.2009
MV

Sykehuspasienter med helseskadelig alkoholbruk får hjelp

På Stavanger Universitetssykehus (SUS) ser de ansatte etter tegn på helseskadelig alkoholbruk hos pasientene. Finner de det, kommer ruskonsulenten. Blir for eksempel en pasient lagt inn med blødende magesår for andre gang, ringer varselklokkene. Psykiatrisk sykepleier og ruskonsulent Åse Christiansen har snakket med 210 pasienter med et problematisk alkoholforbruk siste 15 månedene, som ansvarlig for prosjektet «Tidlig oppdagelse – tidlig intervensjon». 90 av pasientene får oppfølging eller hjelp i kommunen de bor i. I utgangspunktet var alle lagt inn for en somatisk lidelse og over halvparten hadde ikke vært i rusbehandling før. Sykehuspersonalet har sett at alkoholmisbruk finnes i alle sosiale lag.
Prosjektet er et samarbeid med Rogaland A-senter på oppdrag fra Helse Vest.

Les om sykehuspasienter med helseskadelig alkoholbruk