Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
16.05.2018
Marit Vasshus

Strand videregående skole har lite rus og vold – hvorfor?

Ungdata- undersøkelsen fra 2016 viser at Strand videregående skole er en godt fungerende skole som har lite rus og vold – hva kan forklaringen være? spør Elisabeth Dyrdal, avdelingsleder i Helse og Oppvekst, Strand. Hva gjør Strand skole som virker? undres hun.
Ungdata- undersøkelsen fra 2016 viser at Strand videregående skole er en godt fungerende skole som har lite rus og vold – hva kan forklaringen være? spør Elisabeth Dyrdal, avdelingsleder i Helse og Oppvekst, Strand. Hva gjør Strand skole som virker? undres hun.

Dyrdal hadde innledning på Grunnkurs rus i går, i regi av Fylkesmannen i Rogaland, Fylkesmannen i Hordaland, Helse Fonn og Korus vest Stavanger på Høgskulen på Vestlandet i Haugesund i et fullsatt auditorium.

Det har stor betydning for elevene å mestre livet, derfor jobber skolen kontinuerlig med å bygge en felles samlende kultur, som har god effekt for å lykkes faglig i skolen og med sosialt samvær, forklarer Dyrdal.

Strand videregående skole er en kombinert skole for både studieforberedende og yrkesfaglig retning. Skolen har 570 elever i 34 klasser og er en skole med ambisjoner om å ha betydning for lokalsamfunnet, understreker Dyrdal.

Få frem det beste i hver enkelt
Vår ledestjerne og visjon er å få frem det beste i hver enkelt elev i møte mellom elever og lærere, påpeker Dyrdal. Vi fremhever både det mellommenneskelige og det faglige som betydningsfullt for et godt fellesskap. Eleven må erfare at det er godt å møte andre for å lykkes i skole og sosialt liv. Og relasjonskompetanse er en viktig mestringsfaktor.
Skolen jobber med at lærerne skal ha positive forventninger til at alle elever har et potensiale og kan lykkes. Derfor skal hver enkelt elev bli sett og fulgt opp ut fra behov. Lærerne bruker dialog for å ta eleven på alvor og møte den enkelte elev med respekt.

Målinger viser om Strand videregående skole har resultater av arbeidet:
92,4 prosent av elever på studiefaglig retning har gjennomført skolegang og 92,1 % elever på yrkesfaglig studieretning har gjennomført skolegang. Målet er jo at 100 prosent gjennomfører og består skolegang og eksamener, mener Dyrdal.

Strand videregående skole legger også vekt på å skape fellesskapsfølelse gjennom juleavslutning der 300 elever deltar, med lærere som rollemodeller.

Relasjoners betydning
Lærerne jobber for å skape trygghet og tillit i samtaler med eleven, gjennom å vise anerkjennelse, raushet og respekt. God klasseledelse har betydning for trivsel og klassemiljø. Videre har lærer fokus på hva en får til og jobber kontinuerlig med å se potensialet i hver elev.

Skolen dyrker en kultur der vi betrakter hele mennesket som betydningsfullt, både mestring sosialt og faglig for å lykkes i utdanning og samfunn, avslutter Elisabeth Dyrdal, avdelingsleder i Helse og Oppvekst i Strand kommune.


16/05/2017/ Marit Vasshus
 
2018 elisabeth dyrdal%2c strand vgs