Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
28.03.2011
Marit Vasshus

Stavanger kommune kurser skjenkenæringen

Stavanger kommune har påbegynt opplæring i programmet Ansvarlig vertskap for skjenkestedene i samarbeid med politiet og Kompetansesenter rus ved Rogaland A-senter. Målet er at alkoholservering ikke skal forekomme til ungdom under aldersgrensen (18 og 20 år) redusere overskjenking, fyll og bråk på utestedene.
Skjenkereglene for Stavanger kommune tilsier at personale som serverer alkohol på steder der skjenking er hoveddrift, skal gjennomføre et slikt kurs. Ansvarlig vertskap gir blant annet opplæring i skjenkebestemmelsene i alkoholloven og sammenheng mellom rus, narkotika, vold og konflikthåndtering.

Deltakerne lærer også å vurdere hvilke tegn som kjennetegner en gjest som er åpenbart påvirket av rusmidler og hvordan håndtere ulike situasjoner på en klok måte. Kurset bidrar til diskusjon om skjenkeproblematikken og økt samarbeid mellom skjenkestedene, politiet og kommunen og Kompetansesenter rus.

Med flere skjenkesteder og høyere alkoholforbruk ser man at problemene øker på og rundt skjenkesteder. Det har skjenkestedene sett selv, og politiet og kommunen samarbeider for å forebygge og redusere negative virkninger av alkoholserveringen.

Skjenkenæringen har ansvar for å skjenke alkohol i tråd med loven. Serveringsstedene og de ansatte har ansvar for gjestenes og sin egen sikkerhet og hindre fyll og bråk på skjenkestedet. Kommunen innvilger skjenkebevillinger. De har også i oppgave kontrollere at serveringsstedene oppfyller lovens og kommunens bestemmelser. Brudd på alkoholloven kan føre til bortfall av bevillingen.

Les mer