Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
13.03.2014
Marit Vasshus

Spillavhengig- hva er det?

Spill gir anerkjennelse og identitet. Hver femte nordmann spiller på internetspill, og noen kan bruke 20 til 40 timer i uka på spill, sier Håkon Hauge Johnsen ved Rogaland A-senter poliklinikk.
Hauge holdt er innlegg om spill 6. mars på en ruskonferanse i regi av Kompetansesenter rus, Stavanger, Rogaland A-senter.

- Underholdning og spenning er knyttet til vinning eller tap i forbindelse med spill på nettet. Drømmen om å bli rik er også en attraksjon for noen, sier Hauge.

Foretrekker ikke ”virkelige” venner
I den norske befolkningen er det 22% som spiller dataspill på internett. Ungdom og unge voksne spiller mer enn eldre og flere menn enn kvinner spiller. Gjennomsnittsalder for menn er 25 år, for kvinner 32 år. Spillet er ofte introdusert via partner og problemspilleren er i alderen 26-34 år. 

Hver femte spiller, dvs 20% foretrekker sosialisering på internet fremfor i det virkelige liv. Spillene er bygget opp slik at de gir narrativer og identitetsegenskaper ved karakter og spill. Reglene er forutsigbare. Mestring gir rask progresjon i starten og belønning. Samarbeid, kommuniksjon, sosiale forpliktelser og anerkjennelse følger av spill.

Tilgjengelighet avgjør
I 2014 ble seksti nye spill lansert.  Mens i 2007 gikk tilgjengeligheten på spill-automater ned, derfor sank tallet på spilleavhengige dramatisk. Dette er nå betydelig endret. Pengespill på internet er nå svært tilgjengelige, internet er aldri stengt, det er gratis eller har lave kostnader i utgangspunktet. Hvis man i tillegg er ruspåvirket, er dømmekraften redusert. Det er kort tid mellom innsats og gevinst, og dette gir høyt avhengighetspotensiale. 150 000 nordmenn deltar i pengespillindustrien. Det gir 19 milliarder i omsetning.

Gigantindustri
Globalt omsettes det for 419 mrd dollar, etter utbetaling av gevinster. Norsk Tipping omsetter for ca 19 mrd. Totalt omsettes det for 28,6 mrd. kr. i Norge. Norsk Tipping anslår at det brukes mellom 5-8 mrd kr på utenlandske spilleselskap.Hvis anslaget stemmer, betyr det at gjennomsnittsspilleren årlig legger igjen 33 - 53000kr pr spiller. Befolkningen utsettes for en hissig markedsføring.

Norsk tipping har en million pr år som grense for spill. Øvre tapsgrense pr måned er 60 000 og 10 000 pr døgn. Sjangsen for å vinne penger er marginal, det vil ta 9000 år å vinne 1- 1.5 millioner.

Når er spill et problem?
Det kan være vane og impulsforstyrrelser som ikke defineres som avhengighet, men som skaper familie- og yrkesmessige problemer. Manier, impulsivitet/ personlighets-forstyrrelser kan medføre pengetap. Angst, depresjon forekommer, det kan være vanskelig å avgjøre om spill eller angst kommer først. Bivirkning på en del medikamenter er frigjøring av dopamin, som kan gi mer risiko for spillavhengighet.

2014-spillavhengig-h%c3%a5kon-ha

Kjennetegn
Halvparten har psykiske plager og havlparten har psykopatologi. Av de spilleavhengige er 70 prosent menn, og de utgjør 2-4 prosent av befolkningen. Til sammen dreier dette seg om 30 000 mennesker til enhver tid. Det er flere ungdommer  enn voksne blant disse. En forklaring er at hjernen til ungdom er ikke ferdig utviklet ift dømmekraft og risikotaking før 22- 24 år. Før denne tid er viljen til å utsette seg for risiko høyere. Skille mellom reelle penger og fiktive penger er dessuten heller ikke så tydelig i den virtuelle verden.

Risikofaktorer
Riskofaktorer kan være flere: Tidlig debut, stor gevinst tidlig, hyppig spillfrekvens. Lærevansker, svak familietilknytning, rusmiddelbruk, ensomhet, mobbing, kriminalitet, ADHD og arv.

Faser i utviklingen av et spilleproblem
I Vinnerfasen foregår spilling en gang i blant, med regelmessige gevinster. Det er spenning knyttet til spillingen både før og underveis. Dette eskalerer til mer spilling, økt tidsbruk, pengebruk, mer tankevirksomhet rundt spillingen. En får Fantasier om spilling. Regelmessig gevinst, eller stor gevinst. Personen utvikler en illusjon om at han kontrollerer spillet.

I tapsfasen øker pengeforbruk, personen låner til spill og får gjeld. Spilling og tanken på spill opptar det meste av tiden, og spilling foregår i det skjulte. Løgn brukes for å dekke over spillingen, opptatthet av å holde spillingen skjult. Spilling prioriteres foran  familie, jobb og forpliktelser. Det skjer personlighetsendringer med økt irritabilitet og rastløshet og tilbaketrekning. Familien rammes av denne endringen. Spillets paradoks er tankene om gevinst: -jeg må vinner mer - jeg må spille mer. Og ved tap; -Jeg må vinne tilbake - jeg må spille mer.

Den spilleavhengige søker først hjelp i desperasjons- eller håpløshetsfasen og er ofte sendt av pårørende. Situasjonen er preget av kaos, resignasjon, håpløshet, depresjon. Alkohol kan være en del av problematikken og relasjonsbrudd likeså.

Behandling
Ved behandlingsstart jobber en straks med få oversikt og rask kartlegging av spilleproblemet og psykisk tilstandsbilde. Foreligger det depresjon, angst, selvmordsfare? Hvordan er økonomi ift gjeld, inkasso? Man gir praktisk hjelp til å få oversikt og kontakt med gjeldsrådgiver. Man kartlegger hvem og hva er berørt og hvem kan være en ressurs i behandlingen. Familien inkluderes i behandling.

I terapien jobber man frem en forpliktende beslutning om endring og det å ta stilling til problemet. Terapien inkluderer å jobbe med de tankemessige feilslutningene,  avdekke feilslutninger og stille spørsmål med det som tas for gitt.  Feilslutninger er ofte automatiske. Man jobber frem mottanker og handlingsstrategier. Og kartlegge risikosituasjoner, samt begrense mulighetene for spilling:

Steder, tidspunkt, følelsestilstander, personer. Å klippe kredittkort, installere betfilter, hjelp til økonomistyring bidrar til økt egenkontroll. Å fastholde og legge inn belønninger styrker beslutningen om økt egen kontroll.  En forbereder å håndtere tilbakefall og hvordan håndtere invitasjoner om å spille mer.

Hvem gir behandling til spillavhengige i Rogaland?

Personer som trenger behandling kan søkes til Rogaland A-senter og Haugaland A-senter( tverrfaglig spesialisert rusbehandling). Henvisning skjer fra fastlege /sosialkontor, med egenandel kr 315.  Private aktører er Behandlingsteamet Tepstad & Kvam for ungdom i alderen 13-25 år. Det er gratis lavterskeltilbud. Kontakt: elsa.kvam@lyse.net telefon 48 02 55 14. Andre: www.nettapi.no. bente@nettapi.no.

Behandlingstilbud over internett: http://www.spillbehandling.no. Hjelpelinjen: 800 800 40.
2014-spillavhengighet-h%c3%a5kon