Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
28.09.2020
Marit Vasshus

Slik hjelper du barn som er pårørende

KoRus midt- Norge, St. Olav Hospital har laget en nettside basert på brosjyren Barnespor. Nettsiden er laget for helsepersonell og flere andre faggrupper.

Slik hjelper du barn som er pårørende
Titusenvis av barn i Norge er pårørende til mennesker med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse. Disse barna har lovmessig krav på å få informasjon og nødvendig oppfølging. Det nyreviderte verktøyet Barnespor er laget for helsepersonell, ansatte i NAV og andre voksentjenester, samt personell i barnehager og skoler.

Her finner de fire barnespor:
- Når du er urolig for et barn
- kartleggingsskjema
- guide foreldresamtaler
- guide barnesamtaler

les mer: https://stolav.no/korus/slik-hjelper-du-barn-som-er-parorende
 
shutterstock 57924982%5b1%5d far s%c3%b8nn bestefar sitter p%c3%a5 strand