Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
12.02.2010
MV

Sikkerhet på arbeidsplassen

- Sikkerheten på arbeidsplassen er sårbar ved rusmisbruk, og man må ha årvåkenhet for funksjonsendring, sier fagsjef Geir Iversen, Haugaland A-senter.
Foto: Geir Iversen, fagsjef Haugaland A-senter er opptatt av sikkerheten på arbeidsplassen når medarbeidere har rusproblemer.

Iversen forleste 11. februar i Haugesund for 50 ansatte i Nettverket for arbeidsliv og rus i regi av Kompetansesenter rus- region vest Stavanger, ved Rogaland A-senter. Tema var bruk at legemidler og narkotika på arbeidsplassen.

Kunnskap
- Hvordan kan man oppdage medarbeidere som er påvirket på jobb? Vi klarer ikke se det på folk. Vi må kjenne hverandre for å se endringer. Det er viktig å se hverandre på jobben, sier fagsjef og psykolog Geir Iversen.

- Vi trenger kunnskap for å handle, og en holdning til at det ikke er tabu å snakke om bruk av rusmidler i arbeidslivet. For de fleste voksne er rusopplevelsen velkjent. De fleste av oss søker følelsen av beruselse, det gir eufori - oppstemthet. Så kan det skje at en kommer litt i utakt, litt utenfor ”normalen”. De gode hensikter fyller noen funksjoner. For mye mat, for mye trening, for mye alkohol eller rus midler regulerer følelser, understreker Iversen.

Avhengighetsskapende legemidler
Noen legemidler ligger i gråsonen i forhold til avhengighetssyndrom, som følge av virkningsmåten. Søvnproblemer er en vesentlig del av folks vansker. For å definere dette som et problem i arbeidslivet, må man se på hvilken tilstand folk er i på jobb, og fravær/ fremmøte på jobb. Hvordan fremstår folk på jobben?

Mange avhengighetsskapende legemidler misbrukes og omsettes illegalt. Valium, smertestillende med flere. Når disse er anskaffet illegalt, er problemet omfattende. Forut for dette har personen drevet med legeshopping, og oppsøkt flere leger som har skrevet ut medikamenter til samme person, forklarer Iversen.

Oppsøke velvære, unngå ubehag
I Norge drikker folk flest ikke for smaken, men for rusen, sier psykolog Iversen. Ved lang tids bruk lures hjernen til å tro at rusmidlene utløser glede, men ved regelmessig bruk over tid, svekkes gleden, og driven til behov for mer går opp. Suget etter mer kan vekkes selv ved små ”doser”, av indre eller ytre stimuli og av stress. Dette blir en innebygd motivasjon som øker ønsket om mer rusmidler.

- Vi må tenke sikkerhet i for hold til funksjonsevne på jobb, avslutter psykolog og fagsjef Geir Iversen.

Les om   legemidler og rusmidler: www.droginfo.com , www.helsedirektoratet.no

Les mer: Samtaler med arbeidstakere om rusproblemer
flere saker:  Rusveiledning i arbeidslivet
arbliv-nettverk-iversen1102