Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
05.10.2009
MV

Seminar om rusproblematikk i familier med barn

Kompetansesenter rus ved Rogaland A-senter og KINOKINO, Senter for kunst og film inviterer til seminar 23.oktober i Sandnes med tema rusproblematikk i familier med barn.
Les mer