Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
04.05.2012
Marit Vasshus

Samarbeid med UIS om Kettil Bruun Society Stavanger 2012

Kettil Bruun Society for Social and Epidemiological Research on Alcohol (KBS) er en uavhengig organisasjon som er åpen for forskere som er engasjert i forskning på sosiale aspekter ved alkoholbruk og alkoholproblemer. Som en del av et internasjonalt samarbeid er Rogaland A-senter ved Kompetansesenteret engasjert i symposiet.
Målet er å promotere sosial og epidemiologisk forskning på alkohol og stimulere en komparativ forståelse for alkoholbruk og alkoholproblemer gjennom internasjonalt samarbeid. Rogaland A-senter ved Kompetansesenteret er engasjert i samarbeidet. Verter for årets symposium er Universitetet i Stavanger - UiS, International research Institute - IRIS, Alcohol and Drug Research- KORFOR, Rogaland A-senter - RAS og Stavanger Universitetssykehus.

To ansatte ved Kompetansesenter rus skal legge frem paper; det er Anne Schanche Selbekk og Inger Eide Robertson, som begge er i gang med doktogradsstudier.  Kompetansesenteret deltar som tilretteleggere ved konferansen i Stavanger. Hovedformålet med symposiet er å tilrettelegge et forum hvor forskere som er involvert i studier på alkohol kan utveksle ideer om deres pågående forskning. Årets arrangement er det 38. i rekken, og etterfulgt av Lousanne i 2010 og Melbourne i 2011.

Både  Pre-symposium workshops og Symposium sesjoner avholdes på  Universitetet i Stavanger http://www.uis.no/frontpage/ - www.uis.no http://www.uis.no, 2.- 8.juni 2012.

les mer: http://www.uis.no/samfunn/naeringsliv/konferanser/KBS2012/
ill-solastrand-700