Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
09.03.2009
MV

Samarbeid for bedre tjenester til barn

Rogaland A-senter ved direktør Kjersti Egenberg har nå laget en samarbeidsavtale med BUF - etat ( Barne og familieetaten), familievernkontorene og Stavanger Universitetssykehus ved psykiatrisk divisjon. Målet er å samarbeide på tvers av virksomheter for å bedre tilbudet for barn som lever med foreldre med rusmiddelmisbruk. Dette er et tre årig prosjekt som skal favne ulike fagområder.
Det er opprettet en styringsgrupe og ulike arbeidsgrupper med ansvar for de forskjellige fagområdene.

Disse fagområdene er:
- spe/ småbarn og gravide kvinner (psykologspesialist Annette Bjelland for Rogaland A-senter)
- krise-akutt telefon
- styrke behandling av barn med sammensatte problem
- styrke fagutvikling ( fagsjef Anders Hellman for Rogalanad A-senter)
- samarbeid med kommuner( avdelingsleder Katharina Hovland for Rogaland A-senter)
- barn som pårørende ( familieterapeut Jan Amundsen for Rogaland A-senter)