Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
03.03.2020
Marit Vasshus

RVTS vest: Septemberkonferansen 10. og 11. september 2020 i Bergen setter søkelyset på traumer og rus – veien inn og veien ut.

Forskning viser at svært mange av dem som strever med rus også har traumeerfaringer. For hjelpere er det vanskelig å skille om det er rusen eller traumene som skaper de største utfordringene for personen som trenger hjelp.
Foto: Shutterstock

For å hjelpe mennesker ut av rus, er det sentralt å forstå de bakenforliggende årsakene til at de i utgangspunktet begynte å ruse seg. Derfor ønsker RVTS vest å ha fokus på hva som kan være veier inn i – og veier ut av rusen.

Foreleserne på konferansen vil gi en økt forståelse av rus i et traumeperspektiv, samt gi deltagerne noen verktøy som gjør det lettere å hjelpe mennesker som strever med rus.
Konferansen søkes godkjent hos alle relevante fagforeninger.
Tid: 10. – 11. september 2020
Sted: Scandic Hotel Bergen City, Håkonsgaten 2.

Hvilke temaområder bidrar RVTS vest med kompetanse
Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging (RVTS Vest) skal være en samarbeidspartnar­ for tjenestene i region vest innanfor:
  • Sjølvmordsførebygging og sjølvskading
  • Flyktninghelse og tvungen migrasjon
  • Vald og seksuelle overgrep
  • Kriser og psykososial beredskap

RVTS vest  tilbyr anerkjent og oppdatert spisskompetanse til sine målgrupper:
Faste eller tilpassde opplæringsprogram, rådgivning i enkeltsaker, veiledning i gruppe, møteplassar for fagutveksling, nettressursar

Rogaland og Vestland er nedslagsfelt
RVTS vest sitt nedslagsfelt er Rogaland og Vestland, og arbeider på tvers av etatar og sektorar. Helsedirektoratet er  oppdragsgjevar, og RVTS vest er en enhet i Divisjon psykisk helsevern, Haukeland universitetssjukehus.

påmelding: 
https://www.rvtsvest.no/septemberkonferansen-2020-pameldingen-er-apen/ 
shutterstock 42336040%5b1%5d teeenage girl serious
Illustrasjonsfoto: Shutterstock