Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
12.02.2010
MV

Rusveiledning i arbeidslivet

Hvilke tema er relevante når man drøfter rusrelaterte problemer hos ansatte i arbeidslivet? Veslemøy Storstein, Kompetansesenter rus Stavanger oppsummerte erfaringer fra veiledning til bedriftshelsetjenester i Rogaland 11. februar 2010 på Nettverksmøte med tema Narkotika og legemiddelbruk som utfordringer på arbeidsplassen.
Foto: Veslemøy Storstein tv. intervjuer Ida Djuv, Sauda bedriftshelsetjeneste

- Arbeidsgiverrepresentantene hadde et bredt tilfang av problemstillinger de ønsket å drøfte anonymt med andre i nettverket. Noen av temaene var: Tilbakefall etter lang edru periode - hva er forskjell på tabbe og sprekk? Hva gjør man mens man venter på avrusing/ behandling? AKAN - avtaler, krav om totalavhold? Dette var blant temaene for veiledningsgruppa ifølge Storstein.

Ansvarliggjøring
Andre tema for veiledning var "Hvordan kjenne/ avklare roller mellom leder og HMS- personell? Hva inneholder gode AKAN - avtaler? Hvordan ansvarliggjøre den ansatte for eget bidrag? Pårørende er hjelpere - hvor er det plass til dem i en slik prosess?  Hvordan forholde seg til telefoner fra pårørende? Trengs individuelle planer på arbeidsplassen i forhold til arbeidstakere med rusrelaterte problemer? Veslemøy Storstein viste den store spredningen i relevante tema som deltakerne bragte til torgs for å belyse.

Er veiledning nyttig?
Ida Djuv fra Sauda bedriftshelsetjeneste var blant dem som deltok i veiledningsgruppe i regi av Kompetansesenter rus Stavanger med tema rus og arbeidsliv.

- Tilbudet er verdifullt fordi det gir mulighet for å treffe andre som jobber med tilvarende utfordringer på arbeidsplassen.   Når man til daglig sitter alene i bedriftshelsetjenesten, så er det nyttig å få anledning til å drøfte hvordan være en god rådgiver i slike situasjoner. Man får drøftet egen rolle og avgrensning, man får lytte til andres erfaring, og man får nyttige tilbakemeldinger. - Det var nytt å erfare at noen lyttet til mine spesifikke utfordringer og erfaringer med hvordan håndtere arbeidstakere med rusrelaterte vansker på arbeidsplassen. sa Ida.  

Ida Djuv vil anbefale veiledningstilbudet til andre som jobber i bedrifteshelsetjenester,  HMS - ansatte, ledere og AKAN - kontakter.

Tar mye energi og tid
- Dette er ikke et enkelt felt å jobbe i og det fins ingen fasit. Noen forstår at vi ønsker å hjelpe arbeidstakeren, få vedkommende til å bli frisk og oppegående. Dette arbeidet tar masse energi, og innimellom blir man skikkelig lei. Man bruker veldig mye tid og man trenger veiledning. Jeg ønsker mer av dette tilbudet, avsluttet Ida Djuv, bedriftssykepleier fra Sauda Bedriftshelsetjeneste.
arbliv-nettverk-veslemoy-11