Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
27.02.2015
MArit Vasshus

Rusmidler bløffer hjernen

Hjernen lar seg lure ved gjentatt bruk av alkohol eller andre rusmidler, og hjernens naturlige belønningssystem kommer på avveie. Hvordan kan denne prosessen forklares? Spør Silje Lill Rimstad, rådgiver ved Korus vest Stavanger. Hun holdt foredrag på alor-nettverket i Haugesund i går.
Rimstad forklarer at vi kan være avhengig av mye og på mange måter; kaffe, søvn, mat, Facebook, trening, spill med mer. Når det gjelder bruk av rusmidler, så blir avhengighet oppfattet som kjernen i rusproblemene. Veien inn i avhengighet går gjerne via sporadisk bruk, misbruk og til avhengighet. Utvikling av rusmiddelavhengighet handler om prosessen fra kontrollert til ukontrollert bruk.
 
Det finnes flere ulike forståelsesmodeller for hvordan avhengighet oppstår. Rimstad understreker at for å begripe dybden og kompleksiteten i fenomenet avhengighet, er det viktig å se avhengighet ut fra supplerende forklaringsmodeller.
 
De siste 20 årene har vi fått økt kunnskap om hva som skjer i hjernen ved rusmiddelbruk. Nevrobiologisk forståelse av avhengighet har gitt nye og viktige bidrag til å forstå hva avhengighet er.
 
Den nevrobiologiske forståelsen av avhengighet fokuserer blant annet på at det skjer endringer i hjernens belønningssystem.
Dopamin er stoffet hjernen naturlig produserer for å belønne handlinger som er viktige for at vi mennesker overlever (spise, drikke, ha sex, omsorg for egne barn etc). Ved gjentatt bruk av rusmidler blir det området som regulerer denne belønningen ”kapret”- og hjernen blir lurt til å produsere mindre dopamin. Det en gang så velfungerende systemet i hjernen blir altså feilprogrammert.
 
Selv om den nevrobiologiske forståelsen har gitt ny kunnskap om avhengighet, er det imidlertid viktig at avhengighet må forstås på bakgrunn av flere perspektiv sier Silje Lill Rimstad, rådgiver ved KoRus vest Stavanger.

Les mer PDF

 
2015-alorh-rimstad