Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
21.05.2019
Marit Vasshus

Rusfag magasinet har tema "Tilbake til en hverdag"

Årets første Rusfag er publisert med femten artikler med ulike vinklinger på tema å erhverve hverdagen tilbake.
Rusfag - magasinet gis ut av de syv kompetansesentrene for rus i Norge på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Du kan lese hele Rusfag nr. 1 her: Tema: Tilbake til en hverdag
http://kompetansesenterrus.no/file/93773-rusfagnr1-2019.pdf 

Artikler:
Min vei tilbake til en hverdag Av: Marie Tvete

Opp fra mørket Av: Trond Ola Tilseth
http://kompetansesenterrus.no/file/2artikkel2.pdf

Fellesskap har stor betydning Av: Trond Ola Tilseth
http://kompetansesenterrus.no/file/2artikkel3.pdf

Livet kommer med bolig Av: Jeanette Rundgren og Knut Arne Gravingen
http://kompetansesenterrus.no/file/2artikkel4.pdf

Rusfri på en, to... tolv Av: Trond Ola Tilseth
http://kompetansesenterrus.no/file/2artikkel5.pdf

Risiko for tilbakefall etter døgnbehandling for rusavhenighet Av: Helle Wessel Andersson
http://kompetansesenterrus.no/file/2artikkel6.pdf

Verdt all ventingen Av: Lena Müller
http://kompetansesenterrus.no/file/2artikkel7.pdf

Fra blank CV til regionsleder Av: Marit Vasshus
http://kompetansesenterrus.no/file/2artikkel8.pdf

Hvordan går det med Opptrappingsplanen? Av: Kristian Hartveit
http://kompetansesenterrus.no/file/2artikkel9.pdf

Ringen er sluttet Av: Carina Kaljord
http://kompetansesenterrus.no/file/2artikkel10.pdf

Bare litt til, en siste gang Av: Magnus Eidem
http://kompetansesenterrus.no/file/2artikkel11.pdf

Gjeldsrådgivning til gamblere Av: Torunn Dahlberg og Frances Reardon
http://kompetansesenterrus.no/file/1artikkel12.pdf

Stillheten etterpå Av: Carina Kaljord
http://kompetansesenterrus.no/file/1artikkel13.pdf

Rus og ungdomshjernen Av: Fred Rune Rahm
http://kompetansesenterrus.no/file/1artikkel14.pdf

Alkoholbruk ingen privatsak Av: Trond Ola Tilseth
http://kompetansesenterrus.no/file/1artikkel15.pdf
 
2019 1 rusfag forside%5b1%5d