Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
10.12.2018
Marit Vasshus

Rusfag 2/2018 har tema Barn som pårørende

Nå foreligger Rusfag nr 2 med femten artikler og de fleste berører tema barn som pårørende.
Du finner her link til hele fagbladet, som utgis av Kompetansesnetrene rus på oppdrag fra Helsedirektoratet.
Les hele bladet her: Rusfag nr. 2 2018: http://kompetansesenterrus.no/rusfag


I fagbladet finner du følgende artikler:
Når barn blir pårørende Av: Carina Kaljord

Hvordan oppdage barn som lever i risiko tidligere? Av: Marit Vasshus

Barn må få forvalte sin egen historie Av: Anniken Sand

Trygg havn for små og store Av: Trond Ola Tilseth

Barn som pårørende - hvordan påvirkes evnen til mentalisering når mor ruser seg? Av: Ulrika Håkansson

Å se det usynlige barnet Av: Tove Bergh

- Vi trenger tverrfaglig opplæring i taushetsplikten Av: Kristian Hartveit

Danner familieteam for tettere oppfølging Av: Helga Melkeraaen

- Jeg har alltid stått på barrikadene for barna Av: Anne-Cathrine Reuterdahl

En trygg arena for de unge Av: Anniken Sand

En brist mellom hva vi vet og hva vi gjør Av: Titti Huseby

Foreldre til barn som er pårørende: Ønsker å snakke om sine barn Av: Kolbjørn Gjære, Bodhild Karlsen Lang, Hilde Naddumsether og Knut Arne Gravingen

Sauda kommune ønsker å lykkes med bedre tverrfaglig innsats Av: Marit Vasshus

Sømløst forløp unge (SFU) - et samarbeidsprosjekt Av: Kristian Hartveit

Spilldiagnose gjør det lettere å søke hjelp Av: Magnus Eidem

http://kompetansesenterrus.no/rusfag
rusfagnr2-2018-forside