Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
22.11.2011
Marit Vasshus

Rusbehandling i Egersund og Strand

-For å gjøre polikliniske tjenester lettere tilgjengelige for folk bosatt i distriktene, tibyr nå Rogaland A-senter poliklinisk rusbehandling i Egersund og Strand kommune. Kvaliteten og innholdet i tjenesten skal være tilsvarende den som gis ved Rogaland A-senters poliklinikk på Tasta ( i Stavanger), sier psykologspesialist og avdelingsleder Tor Borge.
Tilbudet gis ukentlig, annen hver mandag på Strand og Egersund, ifølge Borge.

-Vi tilbyr rusbehandling til enkeltpersoner, par og familier. Vi tilbyr også behandlingssamtaler for pårørende og barn eller voksne barn til foreldre som har eller har hatt rusproblemer, understreker Borge. Ved behov for familiebehandling, har vi anledning til å tilby samtaler med en ekstra terapeut, som er vanlig ved familiesamtaler. Vi tilbyr også enkelte utredninger desentralisert.

-Det at vi har et desentralisert tilbud om rusbehandling, fører til flere henvendelser om hjelp, påpeker psykologspesialisten. Derfor er det sannsynlig at vi vil utvide tilbudet.  

Pasienter som bor i Bjerkreim, Sokndal, Lund, Egersund og Hå kommune, kan få avtaler i Egersund.  Pasienter som bor i Ryfylke, kan de søke hjelp på Strand, og kan komme fra nærliggende kommuner.

Samarbeidspartnere som Distriktspsykiatriske senter, Familievernkontor med flere, mener det er positivt med lettere tilgjengelige tjenester for rusbehandling i distriktene.

Adressen for kontoret i Egersund: er Strandgata, samlokalisert med Familievernkontoret.

Adressen i Strand kommune er: samme lokale som Ryfylke Distriktspsykiatriske senter.

Informasjon om tilbudet kan fås ved henvendelse til inntakskoordinator ved Rogaland A-senter, telefon: 51 72 90 00.
tor borge