Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
05.07.2022
Bernt Netland

Rus og psykisk helse - gratis fagdag

Vi har den glede av å invitere Rus og Psykisk Helsedag 25. august 2022 kl. 09.00 til kl.15.00
Sted: Høgskulen Vestland – avd. Haugesund – Auditoriet
Påmelding: RUS OG PSYKISK HELSEDAG 25.08.22
Påmeldingsfrist 15. august.

Dagen vil ha spesiell oppmerksomhet rundt samtidig rus- og psykiske lidelser (ROP). Og … den er gratis!

Se program...

Målgruppe for samlingen: Politikere, ledere, brukerrepresentanter, brukerråd og fagpersoner i kommuner og helseforetak/institusjoner, brukerorganisasjoner, pårørende organisasjoner, studenter og alle som er opptatt av tjenestetilbudet til mennesker med rus- og psykiske lidelser.
istock-179297591