Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
26.03.2019
Marit Vasshus

Rogalandskommuner kartlegger livssituasjonen for mennesker med rus og eller psykisk helseutfordringer.

Kommunene i Rogaland har kartlagt hele 6016 brukere av tjenester innen psykisk helse og eller rus, og nå foreligger analysene av funn.
KoRus vest Stavanger bidrar med analyse og presentasjoner av funn fra kartleggingene til kommunene ( Brukerplan).  Hittil har KoRus bidratt med fem presentasjoner med analyser til representanter fra kommuner i sør Rogaland, samt en fagdag, Rusdag i Nord-Rogaland og Sunnhordaland.

Sist uke var kommunene Time, Hå, Gjesdal, Klepp og Sola med deres representanter samlet på Bryne til Brukerplanseminar for å informeres, sammen analysere, diskutere og reflektere rundt årets kartlegging av Brukerplanen.

KoRus vest Stavanger ved Sven Gustafsson presenterte analysene. Kommunebesøkene gjøres i et samarbeid med Fylkesmannen representert ved Ellen Aarre. Målgruppen for samlingen er ansatte som jobber strategisk og overordnet eller er i daglig kontakt med brukere av kommunens tjenester og som skal uvikle politiske planer og relavante tiltak i kjølvannet av analysene.
 
shutterstock 69781732%5b1%5d ras brosjyre 7 mann portrett
Illustrasjonsfoto: Shutterstock