Telefon 
51 70 33 22
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
17.01.2008

Rogaland A-senter bistår kommuner i arbeidet med rusmiddelpolitisk plan

Rogaland A-senter kan tilby bistand til kommuner i Rogaland som skal starte prosesser med å utforme en rusmiddelpolitisk handlingsplan. Kommunene skal utarbeide en slik plan ifølge Alkohollovens § 1-7d. Kommunene bestemmer og regulerer salgs og skjenkebestemmelsene og en rusmiddelpolitisk handlingsplan er et av de viktigste virkemidler i alkoholpolitikken. Kontaktpersoner på Rogaland A-senter er: avdelignselder Jan Amundsen, Forsknings - og utviklingsavdelingen, og Egil Sandgren.
mailadresse: jan.amundsen.rl.no.      tlf: 51 72 90 29
mailadresse: egil.sandgrenras.rl.no    tlf: 51 72 90 32