Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
26.10.2009
MV

Riskbruk av alkohol- ny modell for forebygging i arbeidslivet

Kompetansesenter rus - region vest Stavanger inviterer ledere, hovedverneombud og bedriftshelsetjeneste til seminar fredag 20.november 2009 med tema Riskbruksmodellen. Foreleser er forsker Ulric Hermannson fra Karolinska Institutt i Stockholm. Seminaret vil blant annet svare på hvilke konsekvenser har riskbruk på jobben? Nytter det med tiltak i arbeidslivet og ikke minst lønner det seg?
Risikabel bruk - mulige løsninger
En forhøyet og risikabelt bruk av alkohol, såkalt riskbruk, kan medf��re helseproblemer, økt sykefravær og større ulykkesrisiko på en arbeidsplass. Dette kan gi økte kostnader både for arbeidsgiver, den enkelte og samfunnet.

Er det av betydning for arbeidsplassen å oppdage og sette inn tiltak for enkeltpersoner med alkoholproblem på et tidlig stadium? Hva sier forskningen? Hvordan fungerer modellen i praksis? Mulige kartleggingsmetoder( screening), prinsipper for motiverende samtaler. Dette er smakebiter på seminarets innhold. Ledere vil har størst utbytte av programmet før lunsj.

Program
illust-strandvei-200