Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
21.11.2022

Ringer du en ringer du alle!

De regionale kompetansesentrene styrker samarbeidet.

Vi har lyttet til dere ute i kommunene og nå jobber vi i KORUS Stavanger, KORUS Bergen, RKBU Vest, RVTS Vest og NAPHA for å samarbeide bedre på tvers av sentrene.

Torsdag 17. november hadde vi en veldig kjekk samling i Stavanger, hvor noe av det vi jobbet med er hvordan vi kan bli mer tydelig overfor dere ute i kommunene.

– Mange av våre tjenester og tilbud overlapper hverandre og ved å komme sammen på denne måten hvor fokuset er å spille hverandre gode gjør at vi kan gi dere et bedre tilbud. Alle sentrene har jobbet med prosessledelse og vi brukte denne metodikken for å finne gode måter å jobbe sammen på, sier Tore Berge, senterleder for KORUS Stavanger som var vertskap for samlingen.

Tilbakemeldingene fra kommunene er at dere ønsker bedre oversikt over våre felles tilbud. Et første skritt er at vi skal tilby et felles nyhetsbrev.

Dette betyr at dere kan melde dere på et nyhetsbrev – hvor vi har samlet våre kurs og konferanser. Påmeldingslenke kommer på nettsiden til KORUS Stavanger i løpet av vinteren.

Berge er stolt over måten sentrene har nærmet seg hverandre.

– På kort tid har vi kommet veldig langt. Bare det å være her sammen, bli kjent på tvers av sentrene og se hvilke muligheter vi har om vi jobber sammen er veldig verdifullt. Det er en styrke for alle at vi bruker prosessledelse som metodikk. På den måten har vi et felles utgangspunkt slik at vi lettere kan jobbe fram gode løsninger for samarbeid, et samarbeid som kommer dere som jobber i kommunene til gode, sier han.

bilde 17 11 2022%2c 11 12 38

bilde 17 11 2022%2c 11 24 55

bilde 17 11 2022%2c 11 20 56

bilde 17 11 2022%2c 11 03 41

bilde 17 11 2022%2c 11 05 10