Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
16.11.2009
MV

Regional konferanse om barn som pårørende

Regionale konferanser om barn som pårørende arrangeres i Stavanger 2.desember og i Bergen 3. desember 2009. Konferansene er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Barne-unge og familiedirektoratet, Barnes Beste, Rogaland A-senter, Bergensklinikkene og Regionalt senter for barns og unges psykiske helse vest.
Les mer
Påmeldingsfrist 20.november.
illustr-mor-barn-bergen1