Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
17.08.2016
Marit Vasshus

Recovery i vinden på Vestlandet

Kommunenes arbeidsgiverorganisasjon (KS) inviterer samtlige kommuner i Rogaland og Sunnhordland som hører inn under Helse Stavanger og Helse Fonna, til å delta i et læringsnettverk. Formålet er å implementere Recovery som grunnlag for tjenester og samhandling innen rus og psykisk helse i regionen. Søknadsfristen er 15. september.
«Recovery er en dypt personlig, unik prosess som innebærer å endre egne holdninger, verdier, følelser, mål og ferdigheter og/eller roller. Det er en måte å leve et liv på som er tilfredsstillende, deltagende og håpefull, selv med de begrensninger som lidelsen forårsaker. Bedring innebærer å utvikle ny mening og innsikt i eget liv» (Anthony 1993).

Hva er viktig for deg
Formålet med læringsnettverket er å bidra til at all behandling og omsorg innen psykisk helse– og rustjenester i kommuner og helseforetak i regionen, skal inkludere slike holdninger – og endre fokus fra «Hva er i veien med deg» til «Hva er viktig for deg».

Initiativtakere er KS, Napha, Fylkesmannen i Rogaland, RIO og KoRus vest Stavanger. Målet er å få med inntil 15 kommuner i læringsnettverket. Helseforetakene har allerede takket ja til å delta. 

Invitasjon PDF med søknadsfrist 15.september.

Kontaktperson: Ingve Kindervaag
ingve.kindervaag.@rogaland-asenter.no

 
20070306-144842-5 pedestrians broald