Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
15.05.2012
Marit Vasshus

Rapport om anabole sterioder blant Stavangerungdom

En fersk rapport fra Utekontakten i Stavanger viser at det er lite kunnskap om bruk av androgene-anabole steroider blant hjelpetjenestene som ungdom i alderen 16-20 år kommer i kontakt med både i kommunen og spesialisthelsetjeneste. Det er behov for økt kunnskap både hos brukere, pårørende og hjelpere om fysiske og psykiske skader og om behandlingstilnærming.
Tonje Hoff, leder Utekontakten Stavanger

Kartlegger maginaliserte grupper
Uteseksjonens rapport er resultatet av en HKH-kartlegging om bruk av androgene-anabole steroider blant gutter 16 - 20 år i Stavanger. Kartleggingen er gjennomført under veiledning fra KoRus Vest Stavanger ved Rogaland A-senter. HurtigKartlegging og Handling (HKH) er en analytisk tilnærming til sosialfaglige problemstillinger.

Kartleggingen har gått nærmere inn på hva som kjennetegner unge gutter i alderen 16-20 år som bruker anabole steroider, utenfor den organiserte idretten. Hva som gjøres av hjelpeapparatet i dag ovenfor unge som bruker anabole steroider? Finnes det tiltak for denne gruppen og er det eventuelt behov for nye?

Utarbeidet av WHO
Opprinnelig er denne metoden kalt Rapid Assessment and Response (RAR). Dette kartleggings-verktøyet er utviklet av Verdens Helse Organisasjon (WHO). HKH-metoden er egnet for å kartlegge marginaliserte grupper, i særlig grad arenaer og miljøer der hjelpeapparatet har lite innsyn.

Belyser problemer hurtig
Metodens styrke er muligheten for hurtig å belyse et eller flere problemområder. Den skal resultere i konkrete forslag til å håndtere disse. Kartleggingen bygger på en metodikk der både fagfelt, målgruppe og aktuelle nøkkelinformanter bidrar med kunnskap og erfaringer. Kartleggingen baserer seg på å ha mange ulike kilder til å hente ut informasjon fra. Aktuelle personer og instanser med kunnskap om problemområdet inviteres til å delta i utforming av problemstilling og handlingsplan.

tonje-hoff-hkh-2011-400