Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
02.04.2019
Marit Vasshus

Program for folkehelsearbeid i kommunene har lansert ny nettressurs

Program for folkehelsearbeid lanserte forrige uke ny nettside der fylker og kommuner som deltar får en felles plattform for tiltakene som utvikles.
link til ny nettressurs : http://handling.forebygging.no/folkehelsearbeid/

Fremme barn og unges psyiske helse og livskvalitet
Program for folkehelsearbeid i kommunene er en 10-årig satsing (2017-2027) hvor hovedmålet er å fremme befolkningens psykiske helse og livskvalitet og et godt rusmiddelforebyggende arbeid. Barn og unge er  prioritert målgruppe. En del av programmet omfatter tiltaksutvikling i kommunene. Utviklingsarbeidet skal ta utgangspunkt i lokale utfordringer og søkes forankret i kommunens planer. Alle tiltakene som utvikles skal evalueres.
 
Handling i praksis
- Det er naturlig å plassere den nye nettressursen på forebygging.no/handling, da dette er handling i praksis, sier redaktør Beate Steinkjer. På handling.forebygging.no/folkehelsearbeid/ finner man beskrivelser av tiltak, og evalueringsopplegg, som er igangsatt i landets kommuner som del av programsatsingen. Hvor langt de ulike tiltakene er kommet vil variere, og oppdateringer av tiltaksbeskrivelsene vil bli gjort. Beskrivelsene av de ulike tiltakene kan gi nyttig informasjon og inspirasjon til kommuner som møter samme utfordringer.

Det er nå registrert ca 80 ulike prosjekter fordelt på 11 fylker. Oversikten  oppdateres etter hvert som flere fylker inkluderes i programmet og kommuner iverksetter tiltak. Fylkene skal sørge for at prosjektene er oppdaterte og sende inn nye prosjekter.
 
Tett samarbeid
Nettsiden er utviklet i et samarbeid mellom redaksjonen i forebygging.no/KoRus-Nord og Helsedirektoratet. De har utarbeidet et skjema som beskriver de ulike prosjektene og hvordan det jobbes med disse i kommunene.
 - Vi kommer til å ha fokus på ytterligere forbedringer av skjemaet fremover, etter innspill fra deltakerne i programmet, sier Steinkjer.
 
Dele kunnskap på felles plattform
- Redaksjonen har stor tro på at dette blir en nyttig nettside for deltakerne i folkehelseprogrammet. Gevinsten for fylker og kommuner er at de får en felles plattform for å dele kunnskap og erfaringer fra tiltaksutvikling og evaluering. Ikke minst inneholder forebygging.no mye relevant fagstoff som kan være nyttige i programmet. 
 
Etterspurt
-Plattformen har vært etterspurt fra kommunene, sier Hildegunn Brattvåg i Helsedirektoratet. Både Helsedirektoratet, Kommunenes Sentralforbund og Folkehelseinstituttet tror dette vil være nyttig for alle kommuner som vil arbeide med å fremme barn og unges trivsel og livskvalitet, og som lurer på hvordan de skal gjøre det, sier Brattvåg.
 
ny nettressurs : http://handling.forebygging.no/folkehelsearbeid/
 
 
 
programfolkehelse 2019 4
Ny nettressurs for folkehelse er publisert
forside%20nettside%20folkehelseprogrammet2019%204
En oversiktelig og velorganisert nettside, brukervennlig og lett å finne frem