Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
16.12.2015
Silje Lill Rimstad

Overdoser kan forebygges

KoRus vest Stavanger arrangerte 8.desember en konferanse med tema overdose for å øke kunnskapen om hva som kan gjøres for å forebygge overdoser, retningslinjer og erfaringsdeling.
I Norge dør det årlig 260 mennesker av overdoser etter inntak av narkotika. Det er fem menneskeliv hver eneste uke. Fire av fem overdosedødsfall skyldes inntak av opioider med sprøyter, ofte sammen med benzodiazepin og/eller alkohol.

Den Nasjonale overdosestrategien 2014-17 har som mål en årlig nedgang i antallet overdosedødsfall, med en langsiktig nullversjon. Som en del av strategien arrangerte Helse Fonna, Helse Stavanger, Stavanger kommune, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RiO), Funkishuset, Fylkesmannen i Rogaland og KoRus vest Stavanger v/ Rogaland a-senter en konferanse den 8.desember 2015.

Målet med konferansen var å øke kunnskapen om hvordan man kan forebygge overdoser, informasjon om faglige og strategiske retningslinjer, samt erfaringsdeling fra hjelpeapparatet, bruker og pårørende. Konferansen ble raskt fulltegnet. Et viktig arbeid er i gang der ett av målene er å bedre helhetlig oppfølging av rusmiddelavhengige.

Foto: Silje Gundersen (RiO)tv og Bente Sikveland (LAR)
overdose 08 12 15 01