Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
07.04.2020
Marit Vasshus

Overdoseforebygging i kommunene: Tilskuddsordning

Helsedirektoratet viderefører arbeidet med overdoseforebygging gjennom en ny fireårig nasjonal overdosestrategi (2019 – 2022). Det lyses ut totalt 3.5 millioner kroner og alle kommuner kan søke. Søknadsfrist er 20. april
Foto: Shutterstock
                   
Mål for ordningen
Redusere antall overdoser og overdosedødsfall i kommunen, samt utvikle og overføre kunnskap om overdoseforebyggende arbeid til nye kommuner.

Primær målgruppe:
Kommunale tjenester rettet mot personer med rusmiddelproblemer

Sekundær målgruppe:
Personer med rusmiddelproblemer og pårørende

Kommuner kan søke på tilskuddsordningen.

For sammenslåtte kommuner:
Nye kommuner per 1.1.2020 søker om tilskudd med nytt organisasjonsnummer fra 2020.

https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/nasjonal-overdosestrategi-overdoseforebygging-i-utvalgte-kommuner
 
shutterstock 69781732%5b1%5d ras brosjyre 7 mann portrett
Illustrasjonsfoto: Shutterstock