Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
20.12.2019
Marit Vasshus

Oppstart for stort forskningsprosjekt i Sokndal og Eigersund med KoRus som medaktør

Ordførerne i Eigersund og Sokndal og representanter fra Universitetet i Stavanger, Korus vest Stavanger og samarbeidskommunene Eigersund og Sokndal signerte 17.desember 2019 en samarbeidsavtale om et forskningsprosjekt over 6 år på innføring av modellen Bedre Tverrfaglig innsats, BTI.
Foto: Inghill Mydland, Avisen Agder.
Foto
: foran fra venstre: Rådmann Gro Anita Trøan, Eigersund, Linda Øvestad Olsen, koordinator barn og unge Sokndal, Kristel Dahl, rådgiver Rogaland Fylkeskommune, Kari Anne Bergøy, Eigersund kommune, Maren Løvås, rådgiver KoRus vest Stavanger, rådmann Lars Arne Oldnes, Sokndal.
2.rekke fra venstre: Ordfører Odd Stangeland, Eigersund, Sigmund Hadland, Helse og velferdsleder Sokndal, ordfører Jonas Andersen Sayed, Sokndal, Eivind Galtvik, Kultur og oppvekstsjef Eigersund, Anne Schancke Selbekk, sosiolog, KoRus vest Stavanger
. Foto: Sokndal kommune. 

Les saken på : https://www.sokndal.kommune.no/aktuelt/startskuddet-gikk-for-stort-og-spennende-forskningsprosjekt.3187.aspx

Tidlig oppdagelse og koordinert oppfølging
Samarbeidsavtalen omhandler følgeforskning på innføring av samhandlingsmodellen Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). Begge kommuner jobber nå med å innføre modellen. Målet med BTI-arbeidet er:
  • tidlig oppdagelse og oppfølging av gravide, barn, unge og foreldre som har behov for oppfølging
  • sikre god koordinering av samtidige tjenester
  • unngå brudd i oppfølgingen i overganger mellom tjenester og i overganger i livet
  • øke barn og foresattes medvirkning.Finansiering gjennom Folkehelseprogrammet
Gjennom program for folkehelse har kommunene i en fellessøknad fått tildelt forskningsmidler som muliggjør en følgeforskning i implementeringsperioden og den første tiden etter at modellen er i drift. Forskningsprosjektet skal pågå i 6 år.

Målsetting med forskningen
Den overordnede målsetningen for følgeforskningen er å finne ut som de tre virkemidlene handlingsveilleder, kompetanseheving og stafettlogg, som er tatt i bruk i tilknytning til gjennomføringen av BTI, har ført til en reell endring av praksis i de kommunale tjenestene, og om dette har ført til reell endring i barns og familiers liv.
 
18dag 01-01-dsc 0220
Foto: Inghill Mydland, Avisen Agder.
Foto: foran fra venstre: Rådmann Gro Anita Trøan, Eigersund, Linda Øvestad Olsen, koordinator barn og unge Sokndal, Kristel Dahl, rådgiver Rogaland Fylkeskommune, Kari Anne Bergøy, Eigersund kommune, Maren Løvås, rådgiver KoRus vest Stavanger, rådmann Lars Arne Oldnes, Sokndal.
2.rekke fra venstre: Ordfører Odd Stangeland, Eigersund, Sigmund Hadland, Helse og velferdsleder Sokndal, ordfører Jonas Andersen Sayed, Sokndal, Eivind Galtvik, Kultur og oppvekstsjef Eigersund, Anne Schancke Selbekk, sosiolog, KoRus vest Stavanger. Foto: Sokndal kommune.