Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
20.05.2020
Marit Vasshus

Opplæring i Kjentmann 3. - 4.juni

Etter lengre tids opphold på grunn av korona - pandemien, er KoRus Stavanger svært glade for igjen å kunne invitere deltakerne i Kjentmann – opplæringen til en ny samling.
Foto: Marit Vasshus

Kjentmann er et beredskapsverktøy for fagfolk i skolen som møter elever med rusproblemer. Åtte videregående skoler i Stavanger-området er inkludert i årets opplæring. Opplæringen foregår over åtte kursdager, og med alle smittevernhensyn ivaretatt er vi i full gang med å forberede andre samling av opplæringen som vil finne sted 3. og 4.juni.
 
Målet med Kjentmann er å tidlig oppdage og identifisere rusbruk hos elever i videregående skole og gi konstruktive handlingsalternativer til elever som ruser seg.”Kjentmann” består av en håndbok som verktøy. Skolene vil bli bedre til å håndtere rusbruk blant elevene gjennom kompetanseheving hos de som skal fungere som Kjentmann. Gode rutiner for rusforebyggende arbeid ved skolene kan hindre elever fra å falle ut av videre-gående opplæring på grunn av rusbruk. 
 
Kursene omfatter en innføring i ungdom og rus- og spillproblematikk, innføring i kommunikasjon og samtalemetodikk i forhold til rus, lovgrunnlaget tilknyttet samarbeid og oversikt over aktuelle samarbeidspartnere for skolen.

les mer:
http://www.korus-stavanger.no/tidlig-innsats/kjentmann

Kontakperson:
ngrid R. Strømsvold, Rådgiver
mobil: 400 44 161
epost: ingrid.rasmussen.stroemsvold@rogaland-asenter.no
 
 
kjentmann ingid %c3%85sa 180220