Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
12.09.2012
Marit Vasshus

Open Space publikasjon

Rogaland A-senter / Kompetansesenter rus Stavanger har i samarbeid med Universitetet i Stavanger og Hertervig Akademisk utgitt en forskningsrapport om metodikk til bruk i kunnskaps – og utviklingsarbeid. KORUS Stavanger har mange års erfaring i bruk av Open Space i plan- og implementeringsprosesser og i kunnskapsformidling. Open Space legger vekt på å løfte frem den enkeltes kompetanse, erfaring og aktive deltakelse og fremstår som en bottom-up - intervensjon.
Fra venstre: forfatterne Ingunn Svendsen (Korus Stavanger) og Hildegunn Sagvaag, UIS

Skape engasjement
Publikasjonen ”Energien i kaffepausene” omhandler Open Space som en metodikk som kan benyttes i kunnskaps - og utviklingsarbeid. Rapporten presenterer Open Space metodikken og resultatet av en studie hvor metoden brukes i praksis. Kompetansesenter rus ved Rogaland A-senter har mange års erfaring med å anvende Open Space som metodikk for å intervenere ift plan – og implementeringsprosesser og formidle kunnskap. Open Space ble etablert av Harrison Owen, USA på 1980 – tallet (Owen 1997) og er spredd globalt.

Metodikken ser ut til å være en fruktbar intervensjon for å stimulere og få frem den enkelte deltakers ressurser. Den åpner opp for nye muligheter i en organisasjon og bidrar til å sikre at tiltak blir gjennomført. Forfatterne av forskningsrapporten ønsker å videreformidle kunnskap om Open Space metodikken og håper rapporten vil stimulere til bruk av Open Space i kunnskaps- og organisasjonsutvikling.

anne schanche selbekk

Medforfatter og sosiolog Anne Schanche Selbekk

Forfattere er Ingunn Svendsen Kompetansesenter rus Stavanger, sosiolog Anne Schanche Selbekk, KORUS Stavanger og førsteamanuensis Hildegunn Sagvaag, UIS.
ISBN: 978-82-8217-025-3. Rapport

Kontaktpersoner: ingunn.svendsen@ras.rl.no

Forskningsrapporten kan fås kjøpt ved Kompetansenseter rus Stavanger og koster kr. 150.-

Kontaktperson:  Hilde Elin Haugland: hilde.elin.haugland@ras.rl.no
 
openspace-bokaingunnhildegu