Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
15.01.2010
MV

Nytt Rusfag fra kompetansesentrene

Rusfag nr 2 2009 er tilgjengelig på PDF og kan fås ved henvendelse til Kompetansenter rus - region vest Stavanger v/ Rogaland A-senter. Tema er