Telefon 
51 70 33 22
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
15.10.2008
MV

Nytt besøksrom for barn

Rogaland A-senter har nå innnredet et helt nytt og fint besøksrom for barn som besøker foreldrene sine i behandling. Familier og barn inkluderes i deler av behandlingen både i poliklinikk og Behandlingsavdeling, som er en døgnavdeling. Her tilbys familiesamtaler hvor barn kan delta.
Kontakt Rogaland A - senter, telefon: 51 72 90 00