Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
03.02.2017
Marit Vasshus

Nytt alor nettverk i vest

Arbeidsliv og rus kan være et sensitivt tema på arbeidsplassen. For arbeidsgivere kan det være vanskelig å snakke med enkeltsansatte om problemer knyttet til rusbruk. Arbeidsliv og rus, alor nettverk for Hordaland og Sogn og fjordane startet i Bergen 2.februar og bidrar til erfaringsdeling og kunnskapsformidling.
Hvem kan delta i nettverket?
Nettverket er for HMS- ansatte og ledere i offentlige og private bedrifter som jobber med utfordringen på arbeidsplassen knyttet til å avklare rusmisbruk eller forebygge og jobbe med ruspolicy i arbeidslivet. På første møte deltok 51 deltakere og dette er det niende nettverket for alor i Norge.

Hvem driver nettverket?
Alor nettverket i Hordaland og Sogn og Fjordane skal driftes av KoRus Bergen v/ Else Kristin Utne Berg og Sonja Mellingen, i tett samarbeid med Avdeling for Rusmedisin (Helse Bergen), Kalfaret Behandlingssenter (Kirkens Sosialtjeneste) og Klinisk avdeling ved Stiftelsen Bergensklinikkene, i tillegg til lokale AKAN-kontakter (Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani).
I oppstarten har nettverket fått bistand av KoRus vest Stavanger og AKAN sentralt.

Nyhetssak NRK Hordaland:
http://www.bergensklinikkene.no/hjem/sonja-mellingen-hvordan-hjelpe-en-kollega-som-har-alkoholpro/ .
 
2016 alor sola akanbord 290916