Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger

Nyhetsarkiv

23.01.2023
Nå er det mulig å søke tilskudd til kommunalt rusarbeid
Målgruppen er personer som er i risiko for å utvikle, eller som har rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.
/les mer
07.12.2022
Ungdata – Slik bruker du tallene
Resultatene fra Ungdata-undesøkelsen gir et godt bilde på hvordan barn og unge i ditt nærmiljø har det, men hvordan kan du bruke tallene i praksis? KORUS har laget en ny nettressurs full av gode eksempler.
/les mer
01.12.2022
Kan du hjelpe oss?
Vi skal få nye nettsider og vil gjerne vite mer om hvordan du som er i vår målgruppe finner informasjon.
/les mer
25.11.2022
Nytt undervisningsopplegg om RUS
NRK-serien RUS med Leo Ajkic har gjort inntrykk. Nå lanserer vi et helt nytt undervisningsopplegg for videregående skole som følger hver av de fem episodene.
/les mer
21.11.2022
Ringer du en ringer du alle!
De regionale kompetansesentrene styrker samarbeidet.
/les mer
15.11.2022
Har du erfaringer som pasient, bruker eller pårørende innen rus og psykisk helse? Da vil Helsedirektoratet ha innspill fra deg
Inviterer til digitalt innspillsmøte.
/les mer
24.10.2022
Hvordan er ungdommenes digitale liv?
Hvordan bruker ungdom digitale medier? Ser vi nye former for sårbarhet blant unge? Dette er noen av temaene som blir belyst under årets Ungdata-konferanse.
/les mer
07.10.2022
Tone Helene Oskarsen, KORUS Stavanger
Alor-samling: – Formidabel interesse
Denne uken var det duket for alor nettverkssamling, og høstens treff var det 32. i rekken.
/les mer
30.09.2022
Tone Helene Oskarsen, KORUS Stavanger
Ny runde med Kjentmann: – Opplever at jeg har for lite kunnskap om ungdom og rus
Denne ukens kursdeltagere var det tredje Kjentmann-kullet i Rogaland, og andre kull fra videregående skole.
/les mer
13.09.2022
Nå kan du se Overdosekonferansen 2022 i sin helhet
Gikk du glipp av årets overdosekonferanse eller ønsker du å se noen av foredragene igjen?
/les mer
26.08.2022
Ungdata-rapporten: – Veldig viktig å se på lokale tall
I den nasjonale Ungdata-rapporten trekkes det fram at ungdom kjeder seg mer på skolen og at færre deltar i organisert aktivitet. Men hvor relevante er disse tallene for vår region, og hva betyr de egentlig?
/les mer
25.08.2022
KORUS Stavanger søker seniorrådgiver
Har du lyst til å være med å utvikle et spennende fagfelt?
/les mer
23.08.2022
Nå er det mulig å søke tilskudd til kommunalt rusarbeid
Tilskuddsordningen skal blant annet bidra til bedret livskvalitet for personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.
/les mer
15.08.2022
KORUS på Arendalsuka
Arendalsuka går av stabelen 15. august, og i år er KORUS Stavanger representert ved seniorrådgiver Silje Lill Rimstad.
/les mer
05.07.2022
Bernt Netland
Rus og psykisk helse - gratis fagdag
Vi har den glede av å invitere Rus og Psykisk Helsedag 25. august 2022 kl. 09.00 til kl.15.00
/les mer
31.03.2022
Kristin Vestrheim Cranner/KORUS Stavanger
Ungdom i Norge, hvordan har de det, sånn egentlig?
Det får du snart svar på. Denne våren gjennomføres Ungdata-undersøkelsen i Rogaland for femte gang. Forrige gang var i 2019. For to år og en annen virkelighet siden.
/les mer
31.03.2022
Kristin Vestrheim Cranner/KORUS Stavanger
Bygger karriere i baren
Å bli bedre kjent med kolleger, kanskje introdusert for noen nye jobbkontakter, være der det skjer, bli regnet med, er viktig når man vil bygge karriere. Hva hvis stedet for å få gjort dette viser seg å ikke være selve arbeidsplassen, men et helt ann...
/les mer
24.03.2022
Rusforebygging på arbeidsplassen
Er jobben en viktig arena for forebygging og tidlig intervensjon med tanke på rus- og avhengighetsproblematikk?
/les mer
17.01.2022
K.V. Cranner
Kartlegging: Korona og kommunalt rusarbeid
Hovedfunn fra rapport uke 2, 2022
/les mer
11.01.2022
Kristin V. Cranner
6 av 10 brukere med rusproblemer er tilfreds med de kommunale tjenestene
Det viser den nylig publiserte sluttrapporten i brukertilfredshetsevalueringer av kommunale tjenester blant personer med rusmiddelproblemer gjennomført av KoRus midt.
/les mer
20.10.2021
Nå kan du se Overdosekonferansen 2021 i sin helhet
Anne Schanche Selbekk og Trond Grønnestad var to av foredragsholderne under konferansen.
/les mer
01.10.2021
GPR
De mest sårbare rammes hardest av pandemien
Foto: Adobe Stock
/les mer
14.09.2021
GP Røssland
Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn

/les mer
29.06.2021
GP
Godalen videregående skole
Godalen har deltatt på Kjentmannopplæring fra KoRus. Hør hva de sier.
/les mer
16.06.2021
Ny Kjentmann-opplæring skoleåret 21/22.
Kjentmann-opplæring for ungdomstrinnet starter nå i september.
/les mer
15.06.2021
Geir Petter Røssland
Velkommen til årets Forebygging av Overdose-konferanse.
Programmet er klart. Statsforvalteren i Rogaland, Stavanger kommune, Alarm, Funkishuset Sandnes og KORUS Vest avd Stavanger arrangerer for 6. året konferansen «Forebygge overdoser». Årets konferanse er digital, og datoen er 16. september.
/les mer
14.06.2021
Geir Petter Røssland
Evalueringsrapporten for Kjentmann er klar.
KoRus Stavanger sin egen evalueringsrapport fra opplæring til videregående skoler for 20/21.
/les mer
02.06.2021
Kommunens rolle i pakkeforløp
Therese E. Sjursæther, Spesialrådgiver, klinisk spesialist i rusproblematikk
/les mer
05.05.2021
Koordinatorrollen i pakkeforløp
Marie G. Klemetsen, psykologspesialist KoRus Vest Bergen
/les mer
05.05.2021
Ny Switchfilm og -folder lanseres
Åse Odland ved Funkishuset i Sandnes snakker om erfaringer med Switch under lanseringen av ny Switch-film og -folder.
/les mer
17.12.2020
Geir Petter Røssland
Mot til å se konferansen 2021 er over for denne gang
Her ser du Nina Grashei og Tore Berge i samtale og refleksjon under årets konferanse.
/les mer
17.12.2020
Marit Vasshus
Mot til å se konferansen 20.januar 2021: tematiserer rusproblematikk - foreldreskap og utenforskap
Som deltaker på Mot til å se konferansen får du høre to foredragsholdere som snakker om rusproblematikk - foreldreskap og utenforskap:
/les mer
16.11.2020
Marit Vasshus
Kartleggingsrapport «Kommuner, korona og rus» for uke 46
I dag publiseres ny kartleggingsrapport «Kommuner, korona og rus» uke 46 på kommunetorget.no.
/les mer
11.11.2020
Marit Vasshus
Kjentmannopplæring for tidlig oppdagelse av rus er gjennomført for skoleansatte
Ni ulike videregående skoler i Sør-Rogaland, representert med 26 deltakere, har nå gjennomført opplæringsrekken i Kjentmann.
/les mer
03.11.2020
Marit Vasshus
Hva er status for Brukerplan- kartleggingen ?
Nye personvernregler får konsekvenser for kartleggingen.
/les mer
28.10.2020
Marit Vasshus
Lavterskel nyhetsbrev for oktober omhandler overdoseforebyggende arbeid, lavterskelinnsats
Nyhetsbrevet fra KoRus Oslo og Korus Øst omhandler overdoseforebyggende arbeid, lavterskelinnsats, Switch, Covid 19 og rus, aktivitetsmessen «Fyll dagene», samt intervjuer med brukere og fagfolk, og internasjonale rapporteringer.
/les mer
06.10.2020
Marit Vasshus
Bufdir: Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn
Bufdir forvalter tilskuddsordningen og vil bistå og veilede kommunene med utviklingsarbeidet.
/les mer
28.09.2020
Marit Vasshus
Slik hjelper du barn som er pårørende
KoRus midt- Norge, St. Olav Hospital har laget en nettside basert på brosjyren Barnespor. Nettsiden er laget for helsepersonell og flere andre faggrupper.
/les mer
25.09.2020
Marit Vasshus
Filmer fra Overdosekonferansen 2020 – 10.september
Overdosekonferansen arrangeres årlig og er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Rogaland, KoRus - vest Stavanger, A-larm, Stavanger kommune, Helse Vest og Funkishuset. Denne gang var konferansen kun digital grunnet Covid-situasjonen, og hele 370 deltak...
/les mer
23.09.2020
Marit Vasshus
Digital fagdag: forebygging av selvmord hos barn og unge 26.november
Lær mer om hvordan møte barn og ungdom som strever med selvmordstanker. Kommunens helse- og omsorgstjenester skal forebygge, avdekke, avverge og følge opp selvskading og selvmordsforsøk.
/les mer
23.09.2020
Marit Vasshus
Digital fagdag: forebygging av selvmord hos voksne 12.november
Lær mer om Hvordan møte voksne som strever med selvmordstanker. Kommunens helse- og omsorgstjenester skal forebygge, avdekke, avverge og følge opp selvskading og selvmordsforsøk.
/les mer
15.09.2020
Marit Vasshus
Bli-INVOLVERT.NO - et verktøy for økt brukerinvolvering
Bli-involvert.no er et verktøy for kunnskaps- og kompetansesentre innen rus og psykisk helse.Brukerinvolvering har blitt en stadig viktigere del av kunnskaps- og kompetansesentrenes arbeid. Forventningen om brukerinvolvering er også tydelig i sentral...
/les mer
23.06.2020
Marit Vasshus
Fylkesmannen i Rogaland: Kunngjøring av restmidler – tilskudd til kommunalt rusarbeid
Rogaland har kr 3 960 000 i restmidler på tilskuddsordninga Kommunalt rusarbeid. Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusproblem slik at disse blir sikret et helhetlig, tilgjengelig og indi...
/les mer
23.06.2020
Marit Vasshus
Fylkesmannen i Rogaland: Tilskudd til smittevern- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykiske helseproblemer
I revidert nasjonalbudsjett er det bevilget 50 millioner kroner i ekstra tilskudd til oppfølgingsarbeid for personer med rus- og samtidige psykiske helseproblemer. 4,24 millioner er tiltenkt kommunene i Rogaland. Søknadsfrist:29.06.2020 23:59:00
/les mer
10.06.2020
Marit Vasshus
Kjentmann i åtte videregående skoler
KoRus vest Stavanger arrangerte 3. og 4.juni den andre samlingen for deltakere i Kjentmann-opplæringen. Deltakerne i Kjentmann skal bistå med å fange opp videregående skoleelever som står i fare for å utvikle utfordringer med rus og håndtere disse el...
/les mer
10.06.2020
Marit Vasshus
Flere kommuner og DPS kan bli med på FACT-team suksessen
Kommuner og DPS i Rogaland som ønsker å samarbeide om å etablere nye ACT- og FACT team kan søke tilskuddsmidler over tilskuddsordningen «Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov». Tilskuddet vil bli lyst ut på Fylkesmannens hjemm...
/les mer
02.06.2020
Marit Vasshus
LAR poliklinikken og lavterskel LAR i Helse Stavanger har hatt tett oppfølging av pasienter i koronasituasjonen
LAR poliklinikken i Helse Stavanger har i koronaperioden tatt nye grep for å ivareta pasientenes sikkerhet med høyt fokus på smittevern, hyppigere kontakt og utstrakt bruk av ambulante tjenester til hjemmet eller der pasientene oppholder seg.
/les mer
27.05.2020
KoRus sør: Hvordan kan vi ivareta fosteret og forebygge alkoholskader?
Blogg: Livsvilkårene i svangerskap og småbarnstid er grunnleggende for fremtiden vår. I Norge har vi en god svangerskapsomsorg. Den er frivillig og gratis, og dette tilbudet deltar så godt som alle gravide i. Den gravides helse og livsvilkår kartlegg...
/les mer
25.05.2020
Marit Vasshus
Ny rapport: Økning i penge - og dataspillproblemer i Norge
Rapporten «Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2019» ble publisert 19. mai. Denne befolkningsstudien, gjennomført høsten 2019, viser at det er en statistisk signifikant økning i problemomfanget fra 2015 til 2019. Det gjelder både pengespi...
/les mer
20.05.2020
Marit Vasshus
Opplæring i Kjentmann 3. - 4.juni
Etter lengre tids opphold på grunn av korona - pandemien, er KoRus Stavanger svært glade for igjen å kunne invitere deltakerne i Kjentmann – opplæringen til en ny samling.
/les mer
18.05.2020
Marit Vasshus
Konferanse om forebygging av overdoser 10.september
Konferansen «Overdoser kan forebygges» torsdag 10. september 2020 blir gjennomført i Stavanger som planlagt, slik som retningslinjene fra regjeringen ser ut nå.
/les mer
16.04.2020
Marit Vasshus
Ny rapport: korona og rus kartlegging i kommuner uke 15
Ifølge Helsedirektoratet er korona og rus – kartlegging gjennomført uke 15. Det er en spørreundersøkelse gjennom det kommunale overdosenettverket pr. 10.april 2020.
/les mer
08.04.2020
Marit Vasshus
E - læring for ansatte i TSB
Oslo Universitetssykehus har laget en oversikt over en rekke e-læringstilbud som er relevant for ansatte i tverrfaglig spesialisert rusbehandling TSB
/les mer
07.04.2020
Marit Vasshus
Overdoseforebygging i kommunene: Tilskuddsordning
Helsedirektoratet viderefører arbeidet med overdoseforebygging gjennom en ny fireårig nasjonal overdosestrategi (2019 – 2022). Det lyses ut totalt 3.5 millioner kroner og alle kommuner kan søke. Søknadsfrist er 20. april
/les mer
07.04.2020
Marit Vasshus
Covid-19 (Koronavirus): Sårbare grupper kartlagt i BrukerPlan
Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR)har laget et faktaark om sårbare grupper innen rus og/ eller psykisk helse, som er kartlagt i BrukerPlan. Denne kartleggingen av risikoutsatte grupper kan bidra som kunnskapsgrunn...
/les mer
23.03.2020
Marit Vasshus
Hvordan tilby informasjon om Korona og rusmiddelinntak?
Hvordan kan man gi råd og informasjon i en samhandlende stil i tråd med Motiverende samtale?
/les mer
17.03.2020
Marit Vasshus
Livsviktige helseråd om korona og rus
Helsedirektoratet gir nå livsviktige helseråd for å forebyggge koronasmitte for personer med alvorlige rusrelaterte problemer. Helsedirekoratet ber om at plakaten spres til sluttbruker.
/les mer
16.03.2020
Marit Vasshus
KoRus vest Stavanger avlyser alle arrangementer frem til 1.mai
Alle våre arrangementer avlyses fram til 1.mai for å begrense spredning av koronaviruset.
/les mer
03.03.2020
Marit Vasshus
RVTS vest: Septemberkonferansen 10. og 11. september 2020 i Bergen setter søkelyset på traumer og rus – veien inn og veien ut.
Forskning viser at svært mange av dem som strever med rus også har traumeerfaringer. For hjelpere er det vanskelig å skille om det er rusen eller traumene som skaper de største utfordringene for personen som trenger hjelp.
/les mer
20.02.2020
Marit Vasshus
Oppstart med «Kjentmann» - tidlig oppdagelse og hjelp til elever med begynnende rusproblemer
KoRus vest Stavanger startet i går opplæring i «Kjentmann» for videregående skole. Kjentmann er et beredskapsverktøy for fagfolk i skolen som møter elever med rusproblemer. Åtte videregående skoler i Stavanger- området var representert med nær 30 fa...
/les mer
10.02.2020
Marit Vasshus
"Ung i Rogaland 2019": Ungdomspanel gir innspill til fagdag om ensomhet og nære relasjoner
KoRus Stavanger sitt Ungdomspanel bidrar med innspill til tema på fagdag om ensomhet og nære relasjoner
/les mer
03.02.2020
Marit Vasshus
Rusfag-magasinet har tema "Cannabis"
Mange av Norges fremste forskere og fagfolk på området, ønsker å bidra til opplyst kunnskap og debatt om cannabis. Rusfag 2/2019 inneholder femten artikler om tema cannabis.
/les mer
03.02.2020
Marit Vasshus
Hvordan bidra til robuste og motstandsdyktige barn og ungdom?
Barn og ungdom må bades i robuste miljøer, for å fremme motstandsdyktighet og livsmestring, fremhever Cecilie Evertsen- Stanghelle, forfatter og forsker ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Universitetet i Stavanger.Stanghelle f...
/les mer
07.01.2020
Marit Vasshus
Har du husket å melde deg på Mot til å se- evne til å handle - konferansen onsdag 22.- torsdag 23.januar 2020 i Stavanger?
Vi utvider påmeldingsfristen til 13.januar! Du er hjertelig velkommen! Sted: Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, Stavanger.
/les mer
07.01.2020
Marit Vasshus
Fagartikkel om alkoholbruk og felleskap under Fadderuken av kolleger ved KoRus vest Stavanger
Fagartikkelen i Norsk sosiologisk tidsskrift har tittelen:Innrammet beruselse- En analyse av alkoholbruk og fellesskap under fadderuken.
/les mer
20.12.2019
Marit Vasshus
Oppstart for stort forskningsprosjekt i Sokndal og Eigersund med KoRus som medaktør
Ordførerne i Eigersund og Sokndal og representanter fra Universitetet i Stavanger, Korus vest Stavanger og samarbeidskommunene Eigersund og Sokndal signerte 17.desember 2019 en samarbeidsavtale om et forskningsprosjekt over 6 år på innføring av model...
/les mer
04.12.2019
Marit Vasshus
Oppvekst med rusavhengige foreldre
Til konferansen Mot til å se- evne til å handle 22. januar – 23. januar 2020 kommer dramatiker og regissør Morten Joachim Henriksen som vokste opp med rusavhengige foreldre.
/les mer
07.11.2019
Marit Vasshus
Kognitive vansker og foreldreferdigheter er blant tema på Mot til å se- evne til å handle - konferansen 2020
KoRus vest Stavanger ønsker velkommen til den nasjonale konferansen 22. januar - 23. januar 2020 med tema barn til foreldre som har psykisk lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom. Til konferansen i Stavanger kommer forsker Gunne...
/les mer
31.10.2019
Marit Vasshus
Programmet for Mot til å se- evne til å handle -konferansen 2020 i Stavanger er klart
Den nasjonale konferansen i Stavanger tematiserer møte med barn i familier, der foreldrene har psykisk lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Nå kan du melde deg på!
/les mer
04.10.2019
Marit Vasshus
Fagdager om tvangstiltak i Stavanger og Bergen
De to fagdagene har tema Bruk av tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer med fokus på erfaringer fra bistandsteam og Tvangslovsutvalget.
/les mer
04.10.2019
Marit Vasshus
Erfaringssamlinger om recoveryorientert praksis
To erfaringssamlinger i Haugesund og Stavanger, henholdsvis 9. og 10.desember har tema Recovery i et samfunnsperspektiv, med utvikling av recoveryorientert praksis.
/les mer
02.10.2019
Marit Vasshus
Stor oppslutning om Overdosekonferansen 2019
Stavanger kommune, Alarm, KoRus vest Stavanger, Fylkesmannen, Helse Vest og Funkishuset arrangerte 26.september Overdosekonferansen for femte gang i Stavanger med 150 påmeldte fagfolk, som ville høre om overdoseutfordringer for de yngste brukerne.
/les mer
25.09.2019
Marit Vasshus
Taushetspliktens begrensninger og muligheter for fagfolk som jobber med barn og unge
Nå foreligger flere filmer produsert av flere KoRus i samarbeid med advokat Kurt O.Bjønnes. Filmene finnes på forebygging.no
/les mer
16.09.2019
Marit Vasshus
Fagdag om vold, overgrep og selvmordsforebygging i Stavanger / Forus
Fagdagen 17.oktober bygger på ferske tall fra Ung i Rogaland 2019 - undersøkelsen i ungdomsskoler og videregåen­de skoler.
/les mer
22.08.2019
Marit Vasshus
Besøk av delegasjon fra STAD Stockholm til KoRus
KoRus vest Stavanger hadde igår besøk av en engasjert delegasjon fra STAD Stockholm, et utdannings- og forskningssenter for å forebygge alkohol og narkotikamisbruk.
/les mer
21.08.2019
Norges fremste cannabisforskere innleder på seminar som streames i dag kl 12-15
Cannabisseminaret i Oslo i dag med tema: Cannabis- fakta til en mer opplyst debatt» streames på denne linken hos Litteraturhuset:
/les mer
28.06.2019
Marit Vasshus
Barn som pårørende: Hvordan sikre god samhandling mellom spesialist- og kommune-helsetjenesten?
Nå foreligger en prosjektrapport om arbeidet med tematikken i Helse Fonna-området.
/les mer
25.06.2019
Marit Vasshus
Mange medieoppslag av levekårsundersøkelsen Ung i Rogaland 2019
Kollega Sven Gustafsson, Korus vest Stavanger ble intervjuet på NRK radio 12.juni og NRK Rogaland TV samme dag om Ungdom og levekår i Haugesund, med tema psykisk helse, mestring og selvfølelse.
/les mer
18.06.2019
Marit Vasshus
Gode relasjoner til foreldre, skole og venner gir godt selvbilde og hindrer psykiske plager
KoRus vest Stavanger presenterte funn fra årets levekårsundersøkelse Ung i Rogaland 2019 for lydhøre politikere, ungdommer, kommuneledelse, SLT- koordinatorer, andre fagfolk og politi i Haugesund onsdag 12.juni.
/les mer
13.06.2019
Marit Vasshus
Felleskapsarenaer er betydningsfulle for mennesker med tjenesteerfaringer
STARUS, Stavangergruppen for rusmiddelforskning arrangerte inspirasjonsdag for kunnskapsutvikling 6.juni på Sola for mennesker med tjenesteerfaringer, fagfolk og forskere.
/les mer
21.05.2019
Marit Vasshus
Rusfag magasinet har tema "Tilbake til en hverdag"
Årets første Rusfag er publisert med femten artikler med ulike vinklinger på tema å erhverve hverdagen tilbake.
/les mer
20.05.2019
Marit Vasshus
Hvordan trives ungdom i Time kommune?
Time er en av tjuefire Rogalandskommuner som i mars har gjennomført ungdomsundersøkelsen om levekår og trivsel blant elever i ungdomsskole og videregående skoler. I går presenterte KoRus vest Stavanger resultatene for kommunalsjef for oppvekst Eskil ...
/les mer
10.05.2019
Marit Vasshus
Rogalandsungdom tar temperaturen på egen oppvekst
Hele 25 000 elever har deltatt i en undersøkelse som omfatter elever i ungdomsskole samt VG1 og VG2. KoRus vest Stavanger presenterte tirsdag 7.mai resultatene for Egersund. Årets Ungdoms-undersøkelse viser trender i livstilen til ungdomsbefolkningen...
/les mer
06.05.2019
Marit Vasshus
Oppstartsmøte om Samhandlingsmodell for å bedre tverrfaglig innsats
Barne – og familiedirektoratet og Kompetansesenter rus, Korus Stavanger inviterte 29.april til regionalt oppstartmøte for kommuner som har fått tilskudd til en samhandlingsmodell for å bedre tverrfaglig innsats i og mellom tjenester rettet mot barn,...
/les mer
25.04.2019
Marit Vasshus
Ungdom tar pulsen på Ung i Rogaland 2019
Nær 25 000 elever fra ungdoms - og videregående skoler i Rogaland har i mars besvart en digital spørreskjemaundersøkelse om ulike forhold ved deres egen oppvekst. Undersøkelsen er gjennomført i tjuefire kommuner i Rogaland og resultatene offentliggjø...
/les mer
12.04.2019
Marit Vasshus
Nettverk for Lavterskel Helse
Nettverkssamlingen «Lavterskel Helse» ble arrangert på Jørpeland i går med Strand som vertskommune. Nettverkssamlingene foregår i regi av Korus vest Stavanger og samarbeidende kommuner i Rogaland.
/les mer
05.04.2019
Marit Vasshus
Kurs i The Parent - Child Early Relational Assessment (PCERA)
Sari Ahlqvist-Björkroth, psykologspesialist PhD og ansatt på universitetet i Turku, Finland foreleste 7.- 8. mars på kurset i regi av KoRus vesst Stavanger.
/les mer
05.04.2019
Marit Vasshus
Arbeidsplassen som forebyggingsarena av risikofylt alkoholkonsum, sykefravær og sykenærvær
- Arbeidsplassen kan være en hensiktsmessig arena for tidlig intervensjon og alkoholforebygging, da man kan ha stor påvirkningskraft og nå grupper som ellers ikke ville motta forebyggende programmer, sier Aleksandra Sevic, stipendiat ved Uni...
/les mer
04.04.2019
Marit Vasshus
BTI nettverkssamling for kommuner i Sør Rogaland
Korus Vest Stavanger inviterte 2. april til nettverkssamling for kommuner i sør Rogaland som ønsker å starte opp eller som har startet opp Bedre Tverrfaglig Innats arbeidet
/les mer
02.04.2019
Marit Vasshus
Program for folkehelsearbeid i kommunene har lansert ny nettressurs
Program for folkehelsearbeid lanserte forrige uke ny nettside der fylker og kommuner som deltar får en felles plattform for tiltakene som utvikles.
/les mer
28.03.2019
Marit Vasshus
Glad og trygg, eller stressa, usikker, kanskje trist? Ung i Rogaland 2019 er igang
Undersøkelsen Ung i Rogaland 2019 pågår i mars. Over 34 000 rogalandsungdom fra 25 kommuner blir i disse dager bedt om å svare på spørsmål om livsstil.
/les mer
26.03.2019
Marit Vasshus
Rogalandskommuner kartlegger livssituasjonen for mennesker med rus og eller psykisk helseutfordringer.
Kommunene i Rogaland har kartlagt hele 6016 brukere av tjenester innen psykisk helse og eller rus, og nå foreligger analysene av funn.
/les mer
26.03.2019
Marit Vasshus
Psykologiske prosesser i møte med spillavhengige
- Det vi er bevisste på, kan vi gjøre noe med, minner psykolog Sunniva Rørvik om. Hun innledet sammen med psykolog Serina Sikveland på nettverk for arbeidsliv og rus i Haugesund 21. mars i regi av Kompetansesenter rus, KoRus vest Stavanger.
/les mer
22.03.2019
Marit Vasshus
Gjesdal kommune signerer avtale med KoRus vest Stavanger
Gjesdal kommune signerer avtale med KoRus vest Stavanger om Bedre Tverrfaglig Innsats
/les mer
11.03.2019
Marit Vasshus
Hvordan er livssituasjonen for brukere av kommunale tjenester med utfordringer knyttet til psykiske plager og/eller rus?
Kommunene i Rogaland har kartlagt disse, og Brukerplanfunn fra Dalane-regionen ble forrige uke presentert i Egersund av Korus vest Stavanger, ved Sven Gustafsson.
/les mer
26.02.2019
Marit Vasshus
Tolv kommuner på BTI- fagdag i Helse Fonna- regionen
Sentralt tema var hva lovverket omhandler når vi søker å sikre samarbeid, involvering og koordinering av innsatser overfor barn, unge og familier som bekymrer.
/les mer
14.02.2019
Marit Vasshus
Sterkt brukerfokus
-I år er vi spesielt fornøyd med det sterke brukerperspektivet som preger konferansen, understreker KoRus leder Tore Berge, som åpnet Mot til å se- konferansen 23. og 24. januar. Konferansen er et bidrag til å se de utsatte barna og at vi får mot til...
/les mer
14.02.2019
Marit Vasshus
Marte Meo – hverdagens mirakler
Marte Meo som metode handler om å dele læringsmuligheter med foreldrene, sier Maria Aarts til 300 fagpersoner på konferansen Mot til å se- evne til å handle 23. og 24. januar 2019. Konferansen har barn som pårørende - perspektivet.
/les mer
11.02.2019
Marit Vasshus
Vi vil så vel, men får vi det til?
Geir Sverre Braut, lege og professor ved Universitetet i Stavanger og seniorrådgiver ved Stavanger Universitetssykehus, foreleste om NOU 2017 Svikt og svik til 300 fagfolk på Mot til å se- evne til å handle-konferansen på Sola 23. og 24.januar 2019.
/les mer
06.02.2019
Marit Vasshus
Det kan føles vanskelig å be om hjelp
-Det kan være vanskelig å be om hjelp eller forstå at man trenger hjelp for egen del, forklarer familieterapeut Veslemøy Storstein, ved Kompasset på den nasjonale konferansen Mot til å se- evne til å handle på Sola 23. og 24. januar, hvor 300 fagfolk...
/les mer
06.02.2019
Marit Vasshus
Ny nettside for opplæringsprogrammet Tidlig Inn
Det er viktig at ansatte i kommunene føler seg trygge når de skal identifisere og intervenere tidlig i sårbare familier. Gjennom opplæringsprogrammet Tidlig Inn tilbys opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide, de...
/les mer
05.02.2019
Marit Vasshus
Kvalitetsregister for rus offisielt åpnet
Helseminister Bent Høie markerte i går at Kvalitetsregister for rus, KVARUS er gitt status som nasjonalt kvalitetsregister, med Helse Stavanger (KORFOR) som base.
/les mer
22.01.2019
Marit Vasshus
Søknadsfrister for tilskuddsmidler 2019
Flere aktører forvalter tilskuddsmidler, som det er søknadsfrister på i tiden fremover. Her finnes en oversikt over de mest sentrale.
/les mer
20.01.2019
Marit Vasshus
Maria Aarts foreleser om Marte Meo - The Circle of Love- The Golden Gift på Mot til å se- konferansen
Hvordan hjelpe foreldre som strever til å ta i bruk den utviklingsstøttende dialogen i sin interaksjon med barna?
/les mer
15.01.2019
Marit Vasshus
Rus og psykisk helsedag i Helse Fonna
Brukerplan, Fylkesmannens tilsyn med spesialisthelsetjenesten og brukerperspektivet var i fokus på fagdagen.
/les mer
14.01.2019
Marit Vasshus
Bare du- helse kampanjen
Helsedirektorates kampanje for bedre fysisk og psykisk helse har flere apper.
/les mer
10.01.2019
Marit Vasshus
Mange interessert i å delta på Mot til å se konferansen 2019
Vi minner om påmelding til vår nasjonale konferanse Mot til å se- evne til å handle som arrangeres 23.- 24.januar 2019
/les mer
14.12.2018
Mait vasshus
Fedre og fødselsdepresjoner- det handler om relasjoner
Psykologspesialist PhD Svend Aage Madsen, Danmark og spesialrådgiver, jordmor og PhD Kristin Håland, snakket 5.desember om fedre og fødselsdepresjoner på fullbooket kurs i regi av KoRus vest Stavanger.
/les mer
10.12.2018
Marit Vasshus
Rusfag 2/2018 har tema Barn som pårørende
Nå foreligger Rusfag nr 2 med femten artikler og de fleste berører tema barn som pårørende.
/les mer
10.12.2018
Marit Vasshus
Tilskudd til psykologer i kommunene
Med forbehold om Stortingets vedtak av statsbudsjettet, har Helsedirekktoratet publisert tilskudd til psykologer i de kommunale helse - og omsorgstjenestene for 2019. Fylkesmannen forvalter tilskuddsordningen.
/les mer
06.12.2018
Marit Vasshus
Aldring, alkohol og helse
Nær 90 deltakere var invitert til et seminar 5.desember i lokaler til Gaffel og Karaffel i Stavanger, med tema «Aldring og helse - hva med alkohol?»
/les mer
28.11.2018
Marit Vasshus
Nasjonalt nettverk for Brukerplan samlet på Sandnes
Nettverket består av syv KoRus èr, samt NAPHA og var invitert av KOFOR Helse Stavanger til to dagers samling på Kronen Gaard, Sandnes kommune 21. og 22.november.
/les mer
20.11.2018
Vindafjord kommune godt i gang med BTI
Med Rådmannen i spissen sammen med kommunalsjefer, enhetsledere og pådrivergruppen signeres ny avtale om videre satsing på BTI t.
/les mer
14.11.2018
Marit Vasshus
KoRus vest Stavanger og Rogaland A-senter representert på konferanse i Newcastle
Den første internasjonale konferansen Addiction & the Family International Network (AFINet) ible avholdt i Newcastle, 9.-11 november med representanter fra KoRus-vest Stavanger og Rogaland A-senters poliklinikk.
/les mer
13.11.2018
Marit Vasshus
Ungdata inspirasjonshefte 2018
KoRus` ene har samarbeidet om å utvikle et hefte til bruk for kommunene i arbeidet med barn og unge.
/les mer
06.11.2018
Marit Vasshus
Behandlingsinstitusjoner som sosial treningsarena for rusfrihet
Kollega og sosiolog Inger Eide Robertson har sammen med forskningskollega Sverre Nesvåg, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (KorFor), Stavanger Universitetssykehus, skrevet artikkelen Into the unknown: Treatment as a social arena for d...
/les mer
02.11.2018
Marit Vasshus
Recoverynettverk: Hva bidrar til tilhørighet, mening og selvstendighet?
Fylkesmannen i Rogaland inviterte i samarbeid med KoRus vest Stavanger, brukerorganisasjoner og Kommunenes sentralforbund KS, til erfaringskonferanse 30. og 31.oktober i recovery-orientert praksis for kommuner i Rogaland.
/les mer
25.10.2018
Marit Vasshus
Ungdom i videregående skole og psykisk helse
PPT i Rogaland Fylkeskommune fikk i går i Stavanger en presentasjon av forekomst av psykiske plager blant elever i vgs fra 2016.
/les mer
25.10.2018
Marit Vasshus
Fyll dagene med aktivitet - ny Recovery - messe i Stavanger
I dag åpnet Stavangers første Recovery – messe: «Fyll dagene», av leder i Kommunalstyre for levekår i Stavanger og fastlege Kåre Reiten.
/les mer
16.10.2018
Marit Vasshus
Trygghet og forutsigbarhet er sentralt i pakkeforløp
-Trygghet og forutsigbarhet for pasienter og pårørende er sentralt mål for pakkeforløp innen rus og psykisk helse, sa helseminister Bent Høye på dagens Stavangerkonferanse.
/les mer
02.10.2018
Marit Vasshus
Arbeidslivsnettverket på Sola samlet et bredt tilfang av profesjonelle aktører
Nettverket for arbeidsliv og rus, alor, som ble arrangert på Sola 20.september, samlet et rikt tilfang av profesjonelle med ansvar på arbeidsplassen for å bringe tematikken til torgs.
/les mer
02.10.2018
Marit Vasshus
Spillavhengighet tema på arbeidslivsnettverket på Sola
Spillavhengighet ar blant temaene på arbeidslivsnettverket på Sola 20.september. Det er Kompetansesenter rus, KoRus vest Stavanger som arrangerer nettverket halvårlig.
/les mer
25.09.2018
Marit Vasshus
Nettverkssamling for bedre tverrfaglig innsats i region Rogaland
Korus vest Stavanger inviterte i dag til nettsverkssamling for kommuner i Rogaland som overveier eller har bestemt seg for å satse på Bedre Tverrfaglig Samarbeid. Deltakere fra ulike kommuner delte erfaringer, der noen allerede er godt igang.
/les mer
19.09.2018
Marit Vasshus
Forbedre livskvalitet - ett tema for psykolognettverket i region Rogaland
Formålet med tilskuddsordningen for å ansette psykologer i kommunale tjenester er å styrke kvalitet innen tverrfaglig kommunalt arbeid når det gjelder psykisk helse, rus, traumer og vold, sier Tore Berge, KoRus vest Stavanger.
/les mer
07.09.2018
Marit Vasshus
Nasjonal lanseringskonferanse av pakkeforløp for psykisk helse og rus
Pakkeforløp for psykisk helse og rus publiseres og implementeres trinnvis fra høsten 2018. De tre første pakkeforløpene publiseres 12. september 2018 i forbindelse med Nasjonal lanseringskonferanse. Pasienter kan henvises til disse pakkeforløpene fra...
/les mer
05.09.2018
Marit Vasshus
Hvordan kommunisere risiko for overdoser?
-Hva kan gi mennesker håp og tro på at fremtiden er noe å tenke på, slik at man vurderer risiko man utsetter seg selv for og det å mestre risikosituasjoner? spør Sverre Nesvåg, forskningsleder KORFOR i Helse Stavanger.
/les mer
05.09.2018
Marit Vasshus
Fagkonferanse om overdoseforebygging
Brukerbildet er endret på grunn av lett tilgang og nye syntetiske stoffer. Det krever kunnskap om nye stoff og markedet, for å kunne forebygge dødsfall og gi livreddende hjelp, ifølge kommunalsjef Anne Synnøve Børtveit, kommunalsjef for velferd og he...
/les mer
05.09.2018
Marit Vasshus
Pårørende som lever med bekymring for overdose
Overdoser er både et helseproblem og et samfunnsproblem, sier Gudrun Vik Larsen. Hun er både fagperson og pårørende til et voksent barn som utsetter seg for risikosituasjoner med rusinntak.
/les mer
05.09.2018
Marit Vasshus
Brukererfaring med livreddende hjelp
Å leve som overdoseutsatt er en del av hverdagen når man er i aktiv rusbruk, sier Linda Oftedal fra A-larm. Å bli sett, bekreftet som en viktig person, at du har betydning, er svært viktig, understreker hun på Overdosekonferansen i Stavanger igår.
/les mer
22.08.2018
Marit Vasshus
Nettverkssamling for recoveryorientert praksis
KS, Korus Vest Stavanger og Fylkesmannen i Rogaland inviterer 30. og 31. oktober til å dele erfaringer med Recoveryorientert praksis.
/les mer
27.06.2018
Marit Vasshus
Medieoppslag med Tore Berge ved KoRus om familieferie og alkoholbruk
KoRus - leder Tore Berge er sitert på nettsiden til VG familieklubben.no fredag 22.juni om ferie, foreldre, barn og alkohol
/les mer
15.06.2018
Marit Vasshus
Tilskudd til å identifisere og følge opp utsatte barn systematisk
Tilskuddsordningen ble i 2018 samordnet med tilskuddsordningen «Bedre tverrfaglig innsats – utvikling av lokal samhandling». Bufdir forvalter tilskuddsordningen i samråd med Helsedirektoratet. For 2018 er 30,2 mill. kroner satt av til formålet på sta...
/les mer
11.06.2018
Marit Vasshus
Bedre helse når eldre blir mer bevisst sine alkoholvaner
For mange eldre er alkohol av betydning, særlig i sosiale sammenhenger. Eldre vurderer ofte seg selv som ansvarlige alkoholkonsumenter, som har god kontroll. Samtidig kan enkelte oppleve at drikkemønsteret endres og utvikler seg i negativ retning i d...
/les mer
11.06.2018
Marit Vasshus
Kick – off for "Ung i Rogaland 2019"
Kommunene i Rogaland ble invitert av KoRus vest Stavanger i samarbeid med Fylkesmannen til oppstartseminar 30.mai.
/les mer
01.06.2018
Marit Vasshus
Sauda kommune signerer avtale om Bedre tverrfaglig innsats
Hvordan lage et godt og trygt lokalsamfunn? Bedre samarbeid mellom tjenestene er en viktig innsats og skal prioriteres. Rådmannen i Sauda signerte torsdag 29.mai avtale med KoRus vest Stavanger om samarbeid om prosjektet «Bedre tverrfaglig innsats» d...
/les mer
16.05.2018
Marit Vasshus
Ungdomsoppvekst- et mulighets – og risiko-samfunn
Ungdom og oppvekstvilkår er i forandring. Det er et sammensatt bilde, hva kjennetegner utviklingen og hva ligger bak utviklingen? Hva slags mønster kan vi se?
/les mer
16.05.2018
Marit Vasshus
Strand videregående skole har lite rus og vold – hvorfor?
Ungdata- undersøkelsen fra 2016 viser at Strand videregående skole er en godt fungerende skole som har lite rus og vold – hva kan forklaringen være? spør Elisabeth Dyrdal, avdelingsleder i Helse og Oppvekst, Strand. Hva gjør Strand skole som virker? ...
/les mer
16.05.2018
Marit Vasshus
Hva vet vi om ungdom og vold- og hva gjør vi?
Hva kommer det av at ungdom bruker vold og hva kan vi gjøre? spør Inge Nordhaug, RVTS Vest. Han holdt innlegg på Grunnkurs rus i går på Høgskulen på Vestlandet, Haugesund i regi av Fylkesmannen i Rogaland, Fylkesmannen i Hordaland, Helse Fonna og KoR...
/les mer
03.05.2018
Marit Vasshus
Kompetanseutvikling rus og vold
Alle tolv kompetansesentra innen rus og vold bidrar i et treårig prosjektsamarbeid om kompetanseutvikling innen rus og vold for spesialisthelsetjenester og primærhelsetjenester.
/les mer
19.04.2018
Marit Vasshus
Hvordan samtale med ungdommer i videregående skole?
Fylkeskommunen ved Else Beth Kleiberg inviterte denne uken til tredagerskurs i MI- Motiverende intervju for sosialpedagogiske rådgivere ved PPT i Rogaland, som jobber i videregående skole til daglig.
/les mer
19.04.2018
Marit Vasshus
Samarbeidsseminar om tilnærming og oppfølging av rus - og stresseksponerte barn i svangerskapet
Tilknytning, oppfølging og nasjonale retninglinjer var blant temaene på dagens seminar på Stavanger Universitetssykehus.
/les mer
18.04.2018
Marit Vasshus
- Barn har ikke alltid blitt regnet som etterlatte når en foreldre faller fra
Hvordan skal man snakke med barn, når en av foreldrene er alvorlig syk og dør?
/les mer
22.03.2018
Marit Vasshus
Hvem definerer andre som innenfor eller utenfor et felleskap?
Hvem har rett til å definere andre mennesker som "innenfor" eller "utenfor" et sosialt felleskap? Kan det tenkes at mennesker som føler seg som del av et felleskap, defineres som «utenfor» av andre?
/les mer
16.03.2018
Marit Vasshus
Gråsoner og alkoholkultur
Har alle ansatte i bedriften en klar forståelse for forventninger og normer som bedriften har for deres bruk av alkohol i jobbsammenheng? Finnes det subkulturer med egne forventninger eller regler?
/les mer
23.02.2018
Marit Vasshus
Brukerplankartlegging i Jærkommunene
Resultatene av Brukerplan- kartleggingen 2017 ble i dag presentert på Bryne for kommunene Sola, Klepp, Time og Hå av KoRus vest Stavanger v/ Sven Gustafsson i samarbeid med Time kommune og Fylkesmannen i Rogaland v/ Ellen Aarre
/les mer
22.02.2018
Marit Vasshus
Brukerplan funn presenteres i Ryfylke, Jæren og Dalane denne uka
Brukerplan tallene fra 2017 blir i disse dager presentert i Dalane, på Jæren og i Ryfylket. I dag er representanter fra Randaberg, Hjelmeland, Strand, Rennesøy og Finnøy kommune samlet på Finnøy.
/les mer
16.02.2018
Marit Vasshus
Hva forteller Brukerplankartleggingen 2017 i Helse Fonna kommunene?
Fullt hus på fagdag for kommunene i Helse Fonna 5. februar i regi av Helse fonna i samarbeid med KoRus vest Stavanger, KoRus vest Bergen og Fylkesmennene i Rogaland og Hordaland. Tema var brukerplan og status i kommunene og retningslinjer for "pakkef...
/les mer
08.02.2018
Marit Vasshus
Kommunen og utelivsbransjen – medspillere og motspillere i alkoholhåndtering
Kommunene har ansvaret for skjenkebevillingene, og for å kontrollere dem. Hvordan er praksis i kommunene?
/les mer
08.02.2018
Marit Vasshus
Rusforebyggende råd for arbeidslivet
Vi tilbringer en stor del av livet på jobb og trivsel er vesentlig. Men det som skaper trivsel for noen, er ikke alltid like trivelig for andre. Alkoholkulturen på arbeidsplassen kan påvirke trivsel, helse og sikkerhet, så det der viktig med kjørereg...
/les mer
31.01.2018
Marit Vasshus
Mot til å se-evne til å handle presentasjoner
Her finner du presentasjoner fra konferansen 24. og 25.januar 2018 på Sola.
/les mer
26.01.2018
Marit Vasshus
Hvordan støtte barns psykiske utvikling?
Psykologspesialist Susan Hart, Danmark hadde forelesning på Mot til å se - konferansen om barns sårbarhet for å utvikle følelser og hvordan kan vi hjelpe til?
/les mer
26.01.2018
Marit Vasshus
Steffan Strandberg på Mot til å se – evne til å handle
Det var fullt hus på Sola konferansen Mot til å se- evne til å handle- konferansen der 355 ivrige fagfolk møtte opp for å lytte til seksten forelesere og mingle for nettverking- mange har deltatt i tidligere år! Godi Keller, Susan Hart og Steffan Str...
/les mer
17.01.2018
Marit Vasshus
Kurs og prosjektkatalog 2018 fra Korus vest Stavanger
Korus vest Stavanger har nå publisert vår nye kurs- og prosjektkatalog for 2018.
/les mer
12.01.2018
Marit Vasshus
Mot til å se - konferansen er godkjent som meritterende av Norsk Legeforening og Norsk Psykologforening med flere
Hele 350 deltakere er påmeldt til vår konferanse Mot til å se på Sola 24. og 25.januar! Konferansen vår er godkjent som meritterende av disse profesjonene: Den Norske Legeforening har godkjent 14 t som meritterende til spesialitetene Allmennmedisin,...
/les mer
11.01.2018
Marit Vasshus
Flere kommuner i Sør-Rogaland vurderer å ta i bruk "Bedre tverrfaglig innsats" - en modell for å jobbe bedre sammen for utsatte barn og unge
Gjesdal kommune og Sokndal kommune har hatt informasjonsmøter for ledere som skal vurdere å bruke metodikken.
/les mer
02.01.2018
Marit Vasshus
Medieoppslag om jul og alkoholbruk
Aftenposten avis og seks nettaviser hadde 23.desember oppslag fra to ruseksperter i Norge, der kollega sosialantropolog Maren Løvås og psykologspesialist Frid Hansen, Borgestadklinikken er intervjuet.
/les mer
28.12.2017
Familieinvolvering i rusbehandling
På hvilken måte er pårørende, barn og familier skrevet inn i institusjonenes fortellinger? Hvilke roller eller posisjoner tilbyr vi dem? Og hvordan henger dette sammen med familienes egne forståelser av problemer og løsninger? Kollega Anne Schanche S...
/les mer
14.12.2017
Marit Vasshus
Nasjonalt nettverk for MI-kursledere
Jane Grove fra Scotland bidro til å inspirere kursledere som deler kunnskap til kommuner og spesialisthelsetjenester.
/les mer
12.12.2017
Marit Vasshus
Samarbeid mellom regionale kompetansesentra om tidlig og tverrfaglig innsats
Fire kompetansesentre på Vestlandet skal bistå kommunene med å iverksette tidlig og tverrfaglig innsats for å unngå skjevutvikling hos barn.
/les mer
12.12.2017
Marit Vasshus
StaRus-konferansen 2017: Hva skal vi bruke poliklinikkene til?
Hva anbefaler brukere, fagfolk og forskere når det gjelder poliklinikkenes arbeidsform og innhold i framtiden? Samsvarer de med nasjonale retningslinjene eller har de andre tilnærminger?
/les mer
06.12.2017
Marit Vasshus
Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) – en lokal samhandlingsmodell
Barn, unge og familier skal få nødvendig hjelp så tidlig som mulig, ut fra Samhandlingsmodellen " Bedre Tverrfaglig Innsats". BTI-modellen er ment å inspirere kommunene. Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet setter av 30 mill.k...
/les mer
30.11.2017
Marit Vasshus
Mer medvirkning fra pasienten
-Fagfolk må vise stor varsomhet med å gripe inn med hjelp som pasienten er imot i spesialisthelsetjenestene, sier Pål Iden, ass.fagdirektør i Helse Vest.
/les mer
24.11.2017
Marit Vasshus
Finn din egen kraft!
Hva sier brukere av hjelpetjenestene er viktig for å friskne til og få et bedre liv når man erfarer utfordringen med psykisk helse, rus eller annen alvorlig sykdom?
/les mer
24.11.2017
Marit Vasshus
Hva er viktig i livet for å bli frisk av alvorlig sykdom?
Hva fremmer tilfriskning når man er alvorlig syk? Nettverket for recoverybaserte helsetjenester innen psykisk helse og rus møttes på Forus ved Stavanger denne uken.
/les mer
24.11.2017
Marit Vasshus
Trender i helsetjenestene
Endringsprosesser tar tid. Er tiden moden og er mottakerne mottakelige for endring? spør Pål Iden, ass. fagdirektør i Helse Vest.
/les mer
17.11.2017
Marit Vasshus
Felles løft gir tryggere by
Utelivsbransjen i Haugesund markerer i helgen et fireårig samarbeid om satsingen på «Trygt uteliv» i Haugesund. Haugesund kommune samarbeider med politi og utelivsbransjen for å gjøre det tryggere for borgerne å ferdes i byen.
/les mer
17.11.2017
Arbeidsgiver tar initiativ til flest situasjoner med alkoholbruk
Arbeidsplassen betraktes som en viktig arena for å redusere risikofylt alkoholbruk hos ansatte. En stor norsk forskningsstudie viser at arbeidsgivere arrangerer flest situasjoner med alkoholbruk, og mange eksterne forbindelser gir økt eksponering.
/les mer
16.11.2017
Kan helsevaner endres ved Motiverende samtale?
Mange vil i løpet av livet oppleve utfordringer knyttet til helse og levevaner. Måten vi lever livet på og vanene vi etablerer kan noen ganger skape helseutfordringer. Konsekvensene av slike vaner kan ofte unngås ved å endre livsstil. Men hvordan kan...
/les mer
09.11.2017
Marit Vasshus
Virksomme nettverk innen arbeidsliv og rus
Proba samfunnsanalyse har i samarbeid med Arbeidsforsknings- instituttet evaluert de regionale nettverkene for Arbeidsliv og rus; alor nettverkene i Norge. Nettverksmøtene arrangeres av regionale Kompetansesentra for rus, i samarbeid med AKAN...
/les mer
03.11.2017
Marit Vasshus
Motivational interview; hvordan samtale når en person vurderer endring i livet?
KorRus – vest Stavanger arrangerte 2.november 2017 nettverk for kommuner som har deltatt i MI- opplæring, en metode til bruk i samtaler for å fremkalle og styrke motivasjon til å endre egen livssituasjon.
/les mer
03.11.2017
MArit Vasshus
Tilskudd til psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester 2018.
Kommuner som benytter psykologkompetansen i rusarbeid har høy prioritet. Søknadsfrist til Fylkesmannen er 1.februar 2018.
/les mer
06.10.2017
Marit Vasshus
Forbruk av alkohol i aldersgruppen 62 +
Jobb er identitesskapende og gir mye glede, god selvfølelse og tilhøringhet. I denne gruppen økter sysselsettingen mest.
/les mer
06.10.2017
Marit Vasshus
Alkoholkultur på arbeidsplassen
Hvordan forholder vi oss til alkohol i egen bedrift? Nettverket for arbeidsliv og rus hadde dette som tema på Sola forrige uke.
/les mer
05.10.2017
Marit Vasshus
Hvilken kultur har arbeidsplassen for alkohol - bruk i jobbsammenhenger?
Er det greit eller ugreit å komme i bakrus på jobb? Hvordan kan en leder snakke med ansatt om bruk som påvirker kvaliteten eller gir risiko ved jobbutførelse? Har bedriften formelle eller uformelle regler for alkoholbruk i jobbrelaterte settinger? D...
/les mer
20.09.2017
Marit Vasshus
Tidlig og bedre innsats til barn, ungdom og familier som bekymrer
Kompetansesenter rus region vest Stavanger, KoRus, inviterte ledelsen i kommunene, barnehager, skoler og andre hjelpetjenester til informasjon om en modell for samarbeid rettet mot barn, ungdom og familier.
/les mer
11.08.2017
Marit Vasshus
Flertallet ønsker retningslinjer for jobb - relatert alkoholbruk
Nær 7 av 10 ønsker retningslinjer for alkoholbruk i jobbrelaterte situasjoner utenom ordinær arbeidstid. Nytt råd gir veiledning til offentlige virksomheter.
/les mer
11.08.2017
Marit Vasshus
Barn har rett til informasjon ved foreldres alvorlige sykdom og dødsfall
-Helsepersonell skal identifisere og ivareta det informasjons- og oppfølgingsbehovet mindreårige barn kan ha som følge at de er pårørende til foreldre som er pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skad...
/les mer
11.08.2017
Marit Vasshus
Vil gjøre det lettere for kommunene å finne hjelp
Kommunene i Helseregion Vest skal lettere finne frem når de trenger hjelp fra ett av de fem kompetansesentrene i helseregionen
/les mer
21.06.2017
Marit Vasshus
Folkehelseinnsats virker
- Det nytter å forebygge. Ungdom har det veldig greit. De trives godt, har lite alkoholbruk og lite kriminalitet, sier Sven Gustafsson, rådgiver ved KoRus Stavanger på kurs om rus og helse i Egersund.
/les mer
21.06.2017
Marit Vassshus
Det «umulige» er mulig!
Det umulige er ikke umulig- det tar bare litt lenger tid, sier virksomhetsleder Elisabeth Norhus Lied, til 200 deltakere på kurs i rus og helse i Egersund i to dager, i regi av Fylkesmannen, KoRus Stavanger, Ventilene og Alarm.
/les mer
21.06.2017
Marit Vasshus
Hva beskytter mot påkjenninger i livet?
Hva beskytter mot belastninger og hva gir sårbarhet og risiko ved påkjenninger i livet?
/les mer
21.06.2017
Marit Vasshus
Gode møter mellom behandlere og brukere
- Hva er betydningsfulle forutsetninger for gode møter mellom behandlere og pasienter og brukere i helsetjenestene for rusbehandling? Kari Lossius, fagdirektør og spesialist i klinisk psykologi ved Bergensklinikkene. Lossius minner om et viktig persp...
/les mer
21.06.2017
Marit Vasshus
Hvordan utvikles god rusbehandling?
- Den viktigste drivkraften til å utvikle rusbehandling kommer fra begeistrede fagfolk i stadig økende dialog med brukere.
/les mer
12.05.2017
MArit Vasshus
Vil bli bedre
Hvorfor trengs et nettverk for arbeidsliv og rus?- Fordi virksomhetene har behov for det, og de bidrar med kunnskap og erfaring- derfor virker nettverkene, sier rådgiver Ingunn Svendsen, ved Kompetansesenter rus, Stavanger.
/les mer
27.04.2017
Marit Vasshus
Er det prestasjoner eller relasjoner som har sammenheng med ungdom og psykisk helse?
Ungdata-undersøkelser viser at ungdom flest blir mer skikkelige,flinkere og mer fremtidsdisiplinerte. Samtidig viser funn en vedvarende høy utbredelse av psykiske plager som søvnløshet, bekymring for fremtiden og at alt er et slit. Hva slags sammenhe...
/les mer
27.04.2017
Marit Vasshus
Hvordan opplever barn å ha alvorlige syke foreldre?
En norsk studie av 534 familier viser at Barn som pårørende føler og tar stort ansvar for sine syke eller rusavhengige foreldre. De opplever stress og belastning fordi de bruker mye tid på omsorgsoppgaver og husarbeid. Barna føler seg alene om å hånd...
/les mer
19.04.2017
Marit Vasshus
Hvordan møter vi andre mennesker?
Hvordan møter vi barn, unge og voksne i risiko for å utvikle vansker? Skolenærvær og drop-out. Psykisk og fysisk helse.Hvordan være tidlig ute?
/les mer
06.04.2017
Marit Vasshus
STARUS- konferansen: Brukermedvirkning og dialog i medvind
Recovery-vinder blåser i vest og brukere og brukermedvirkning var sterkt til stede og representert på gårsdagens STARUS-konferanse. Tema var Hvordan skal poliklinikkene i spesialisthelsetjenesten virke?
/les mer
23.03.2017
Marit Vasshus
-Dette har vi tro på!
Opplæring i Motiverende samtale (MI) blir nå mer effektiv ved at Kompetansesenter rus, KoRus Stavanger har strategimøter med oppdragsgiverne i forkant av opplæringen. Resultatet er mer målrettet og kvalitetssikret opplæring, sier rådgiverne Ingrid R....
/les mer
02.03.2017
Marit Vasshus
Rus og psykisk helse i arbeidslivet
Arbeidsliv og rus nettverket, alor - nettverket, var samlet forrige uke i Haugesund med rekordoppslutning. Mange ønsker å få mer kunnskap om rus og psykisk helse i tilknytning til arbeidslivet, og nettverket muliggjør å dele erfaring og inspirere til...
/les mer
22.02.2017
Marit Vasshus
Læringsnettverk for recovery
Hvordan utvikle recovery-orienterte tjenester for folk i kommunene? Forrige uke ble det arrangert to dagers nettverkssamling i Stavanger for Kommunenes sentralforbund sitt læringsnettverk for å utvikle recovery-orienterte tjenester.
/les mer
16.02.2017
Marit Vasshus
Å bli mobbet gir helseplager
Å bli utsatt for mobbing øker risikoen for et bredt spekter av helseproblemer, fravær og dårligere skoleprestasjoner. En kunnskapsoppsummering rapporterer om konsekvenser og tiltak.
/les mer
15.02.2017
Marit Vasshus
Nettjeneste for forebygging og tidlig internvesjon
Jobber du med barn, ungdom, voksne og er opptatt av tidlig forebyggende arbeid? På nettressursen forebygging.no/tidlig finnes fagstoff, praksiserfaringer og beskrivelser av tiltak for tidlig innsats.
/les mer
03.02.2017
Marit Vasshus
Ny kampanje #Ikkegreit om overgrep og krenkelser mot unge
Barne -, ungdoms- og familiedirektoratet ved Ung.no starter i dag en ny kampanje mot ungdom i alderen 15- 23 år for å gi informasjon som kan bevisstgjøre og forebygge og forhindre at ungdom utsettes for vold og krenkelser.
/les mer
03.02.2017
Marit Vasshus
Nytt alor nettverk i vest
Arbeidsliv og rus kan være et sensitivt tema på arbeidsplassen. For arbeidsgivere kan det være vanskelig å snakke med enkeltsansatte om problemer knyttet til rusbruk. Arbeidsliv og rus, alor nettverk for Hordaland og Sogn og fjordane startet i Bergen...
/les mer
02.02.2017
Marit Vasshus
Krysskulturelle barn - hva trenger de?
Judith van der Weele, psykologspesialist med erfaringer fra egen oppvekst i Asia snakket på Mot til å se- konferansen om hvordan vi møter krysskulturelle barn og voksne i samtaler.
/les mer
01.02.2017
Marit Vasshus
Kari Killen om foreldrefunksjoner og tilkytning
Killen foreleste på Mot til å se- konferansen forrige uke om betydningen av tilknytning mellom barn og foreldre og hva slags konsekvenser utrygg tilknytning kan ha. Hvordan kan vi hjelpe barn i risiko og deres foreldre?
/les mer
24.01.2017
Marit Vasshus
Rusbildet i positiv utvikling i 15 kommuner i Helse Fonna
Rusarbeidet i kommunene i Helse – Fonna – området har de siste årene gitt resultater og er i positiv utvikling.
/les mer
16.01.2017
Marit Vasshus
Stimuleringsmidlene overføres til Folkehelse 2017
Fra 2017 er KoRus ène sine bevilgninger for å stimulere tiltak til rusmiddelforebygging omdisponert og innlemmet i et nytt program for folkehelsearbeid. KoRus `ene er svært aktuelle samarbeidspartnere for kommunene og fylkeskommunene i programmet. ...
/les mer
09.01.2017
Marit Vasshus
Tilskudd til psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester 2017
Helsedirektoratet har utlyst tilskudd til å rekruttere «psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene» for 2017. Målsettingen for ordningen er at alle kommuner har rekruttert psykolog ved innføring av lovkrav om psykologkompetanse fra 2020. M...
/les mer
04.01.2017
Marit Vashus
Jordmødre får opplæring om gravide og tidlige samtaler om rus og vold
Korus Stavanger og Helsedirektoratet inviterte i desember til to dagers erfaringsseminar på Sola med jormødre i hele Rogaland. Dette var en oppfølging av FRIDA- prosjektet om tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner.
/les mer
06.12.2016
Marit Vasshus
Nettverk for arbeidsliv og rus gir gode erfaringer
Arbeidslivet er en viktig arena for forebygging og tidlig intervensjon av helseskadelig bruk av alkohol og andre rusmidler. Erfaringer fra nettverk innen arbeidsliv og rus (alor nettverk) viser at det kan være en god plattform for bedriftenes arbeid ...
/les mer
22.11.2016
-Me bryr oss i Suldal: Felles innsats ved bekymring for barn
De fleste barn i Norge har det veldig godt og hjemmet er et trygt sted å være. Barna bygger gradvis en grunnmur av solide oppfatninger om seg selv, som tåler en støyt. Dessverre er det ikke slik for alle.
/les mer
21.11.2016
Marit Vasshus
Tilskuddsordninger i Helsedirektoratet til rusarbeid for 2017
Helsedirektoratet har, ifølge Fagrådet, lyst ut en rekke tilskuddsordninger til rus og psykisk helsearbeid for 2017. 502,6 millioner kroner skal fordeles på rus og psykisk helsefeltet
/les mer
10.11.2016
Marit Vasshus
Brukere og pårørede involveres i Fylkesmannens tilsyn
Brukere og pårørende har erfaringer fra møter med tjenestene som er viktige og nyttige for tilsyn i helse-, sosial- og barneverntjenesten. Erfaringene de formidler, gir bedre faktagrunnlag, risikovurdering og prioritering i tilsyn.
/les mer
10.11.2016
Marit Vasshus
Anbefalinger til kommunenes rustjenester
Hva vektlegger brukere, fagfolk og forskere i diskusjonen om anbefalinger til kommunenes tiltak for rustjenester? Representanter for de ulike deltakergruppene fra StaRus konferansen i Stavanger har utarbeidet anbefalinger.
/les mer
09.11.2016
Marit Vasshus
Nytt Rusfagmagasin med tema Brukermedvirkning
Rusfag er et magasin som gis ut av Kompetansesentrene for rus på oppdrag fra Helsedirektoratet. Fagbladet inneholdet 16 artikler med nyttige verktøy, inspirasjon og tips.
/les mer
08.11.2016
Marit Vasshus
Motiverende samtale- oppfriskning
Nå kan man få oppfriskning i Motiverende samtale med de mest sentrale elementene. Kurset 6.desember er for fagfolk som har gjennomført introduksjonskurs i regi av KoRus Stavanger.
/les mer
08.11.2016
Marit Vasshus
Medfødt russkade kan forebygges 100 prosent
- For umodne fosterhjerner er alkohol det mest giftige rusmiddelet. Alkohol er farligere enn heroin, kokain og marihuana for det ufødte barnets hjerne. Dette sier professor og pediater Jon Skranes, ved Regionalt kompetansesentertjeneste for medfødt r...
/les mer
29.09.2016
Marit Vasshus
Alkoholfri feiring av arbeidsliv - og rus nettverket
-Denne møteplassen for næringslivet og offentlige virksomheter har gjennom 10 år gitt viktig erfaringsutveksling og inspirasjon for tema rusbruk i arbeidslivet, sier Ingunn Svendsen, rådgiver ved Kompetansesenter rus, KoRus Stavanger. Alor-nettverket...
/les mer
08.09.2016
Marit Vasshus
Mange nye psykoaktive stoffer
Ifølge EU`s narkotikaovervåkingsorgan EMCDDA, er det kommet til 560 nye psykoaktive stoffer i perioden 2005- 2015.
/les mer
08.09.2016
Marit Vasshus
Om risiko, likegyldighet og overdoser
Hvorfor har noen mennesker mange overdoser, andre ikke? Og hvorfor har noen mennesker mange overdoser i perioder i livet? Sverre Nesvåg, forskningsleder ved KORFOR i Helse Stavanger foreleste idag om tema Risiko, likegyldighet og overdoser på konfera...
/les mer
01.09.2016
Marit Vasshus
Arbeidsliv og rus nettverk er etterspurt
Kompetansesenter rus Stavanger og Rogaland A-senter inviterer arbeidslivet i Rogaland til eget nettverk for tiende året.
/les mer
17.08.2016
Marit Vasshus
Recovery i vinden på Vestlandet
Kommunenes arbeidsgiverorganisasjon (KS) inviterer samtlige kommuner i Rogaland og Sunnhordland som hører inn under Helse Stavanger og Helse Fonna, til å delta i et læringsnettverk. Formålet er å implementere Recovery som grunnlag for tjenester og sa...
/les mer
11.08.2016
Marit Vasshus
Eldre tåler mindre alkohol enn yngre
Høyt alkoholforbruk er et økende problem blant folk over 50. Normalt bruk som yngre, kan med samme mengde gi risikobruk som eldre.
/les mer
15.06.2016
Marit Vasshus
HEART- om helse, kost, rusforebygging
Lær mer om helse, ernæring, aktivitet, rusforebygging og tannhelse.Heart er et digitalt folkehelseprogram og en app for ungdomsskoleelever og lærere.
/les mer
02.06.2016
Marit Vasshus
Doktograd disputas : Familier må med i rusbehandling
Rusbehandling blir mest effektiv dersom familien involveres. Hvorfor skjer det så sjelden da? Sosiolog Anne Schanche Selbekk ved KoRus Stavanger og Rogaland A-senter, disputerer 13. juni 2016 for ph.d.- graden ved Universitetet i Stavanger.
/les mer
18.05.2016
Marit Vasshus
Ungdata 2016 i Stavanger: Høy trivsel, lite rus
Hele 22 000 ungdommer i Rogaland fra 24 kommuner deltar i den store folkehelseundersøkelsen i 2016. KoRus Stavanger samarbeider med Stavanger kommune og nær alle andre kommuner i Rogaland om årets Ungdata- undersøkelse.
/les mer
28.04.2016
Marit Vasshus
Egne barrierer for å ta opp bekymring for barn
Hva skjer med fagfolk som møter barn som viser tegn på at de har det vanskelig? Hvordan bevege seg fra å bekymre seg til å handle? Hvordan snakke med barn og foreldre om bekymringen? Dette var tema på to fagdager denne uken med Time kommune i regi av...
/les mer
20.04.2016
Marit Vasshus
Fagdag på Stavanger Universitetssykehus om barn som pårørende
Helse Stavanger, Stavanger Universitetssykehus har vært et foregangsforetak for barn av alvorlig syke foreldre. SUS modellen for rutiner, opplæring og kompetansekrav til barneansvarlig personell er nå implementert som en nasjonal modell
/les mer
14.04.2016
Marit Vasshus
Multisenterstudien: Hvordan rammes barn av foreldres sykdom – blir barna ivaretatt av hjelperne?
Å se foreldrene lide, erfare foreldrenes manglende kapasitet og tap av sosiale aktiviteter sammen i familien, er blant flere utfordringer, forteller barna.
/les mer
18.03.2016
Marit Vasshus
Hvem bruker hasj?
Bruken av cannabis i befolkningen er stabil, viser store nasjonale undersøkelser i Norge. Presentasjoner finner du under Grunnkurs rus og psykisk helse Sør- Rogaland. 2016.
/les mer
18.03.2016
Marit Vasshus
Starus konferansen - Bedre tjenester
Vi har et sterkt engasjement for å utvikle helsetjenestene, både tjenestebrukere, fagfolk og forskere. Hva bør opptrappingsplanen innen helsetjenester bety for mennesker med rusavhengighet og deres nære pårørende?
/les mer
09.03.2016
Komme for seint tidligst mulig
-Vi venter for lenge med å kontakte barnevernet når det gjelder bekymringer for barn som lever sammen med en foreldre med rusproblemer. Dette sier Maren Løvås, KoRus vest Stavanger som åpnet opplæringsprogrammet «Barn i rusfamilier» BIR, for fagfolk...
/les mer
09.03.2016
Marit Vasshus
Et hjerte på vakt
Hvordan opplever et barn å vokse opp i et hjem der rusmisbruk påvirker samspill og følelser?
/les mer
07.03.2016
Marit Vasshus
Industribedrift tar tak
Hvordan forebygge at man får bekymringsmeldinger om rusmiddelbruk hos ansatte?
/les mer
07.03.2016
Marit Vasshus
Kultur og ruspolitikk i bedriften
Ledere som har tydelige holdninger ift alkohol og rusbruk og avklarer «hvordan vil vi ha det hos oss», er essensielt i et ruspolitisk perspektiv. Det gir trygghet for ansatte.
/les mer
02.03.2016
Nye retningslinjer for rusfeltet
Helsedirektoratet har utarbeidet to nye retningslinjer for rusfeltet som lanseres i dag for avrusning og behandling og rehabilitering. Fagfolk og brukere har deltatt i arbeidet. – For oss er det viktig å lytte til de som vet hvor skoen trykker, sier ...
/les mer
24.02.2016
Marit Vasshus
Fersk fagbok 2016 : Psykisk helse i skolen
Boka berører psykiske helseplager som blant annet depresjoner, spiseforstyrrelser, angst og skolevegring. Forfatterne viser hvordan lærere kan avdekke plagene og støtte elevene slik at de får den hjelpen de trenger.Kollegene Sven Gustafsson, Inger Ei...
/les mer
24.02.2016
Marit Vasshus
Nettsiden Veivisere i lokale folkehelsetiltak
Helsedirektoratets nettside "Veivisere i lokalt folkehelsearbeid" har endret navn og heter nå "Veivisere i lokale folkehelsetiltak". Hensikten er å tydeliggjøre at en vektlegger anbefalinger og råd om folkehelsetiltak innenfor ulike områder som påvir...
/les mer
11.02.2016
Mot til å se konferansen 2016 - presentasjoner
Noen barn mangler varme, nærhet, trygghet, trøst og kjærlighet. De er redde, veldig redde. Hvorfor tar det så mange år å oppdage disse?
/les mer
10.02.2016
Stimuleringsmidler til rusforebygging i kommunene i 2016
KoRus vest Stavanger forvalter ”Stimuleringsmidler til rusforebyggende tiltak i kommunene” for Helsedirektoratet.
/les mer
14.01.2016
Marit Vasshus
Kurskatalog 2016 er publisert
KoRus Stavanger sin kurs - og prosjektkatalog er nå publisert.
/les mer
06.01.2016
Tilskuddsmidler til lokalt overdosearbeid 2016
Søknadsfrist er 15. februar 2016. Regelverket for ordningen er revidert. Ordningen er forbeholdt de ni kommunene som hadde 5 eller flere overdosedødsfall i 2011 i henhold til statistikk fra Dødsårsaksregisteret/Statens institutt for rusmiddelforsknin...
/les mer
16.12.2015
Silje Lill Rimstad
Overdoser kan forebygges
KoRus vest Stavanger arrangerte 8.desember en konferanse med tema overdose for å øke kunnskapen om hva som kan gjøres for å forebygge overdoser, retningslinjer og erfaringsdeling.
/les mer
10.12.2015
– Barn som pårørende må ivaretas bedre
Barn som er pårørende blir mye overlatt til seg selv, ifølge ny, stor studie. Det kreves flere tiltak både i kommune- og spesialisthelsetjeneste for å ivareta barna.
/les mer
10.12.2015
Marit Vasshus
Rusfag 2/ 2015 Artikler om rus og psykisk helse
Rusfagmagasient gis ut av Kompetansensetrene for Rus og har denne gang en bred meny for tematikken rus og psykisk helse.
/les mer
16.11.2015
Åpenbart påvirket?
Helsedirektoratet lanserer idag alkoholkampanjen Åpenbart påvirket; Den siste som ser hvor mye du har drukket er ofte deg selv. Er du åpenbart påvirket skal du nektes inngang og alkoholservering.
/les mer
05.11.2015
Marit Vasshus
Emotions in motion - når blir følelser lidelse? Schizofrenidagene 2015 Stavanger
Europas største fagkonferanse innen psykisk helse ble åpnet av ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø. Pårørende og brukere også inviteres til erfaringsformidling om når følelser blir lidelse, mellom glede og forstyrrelse.
/les mer
22.09.2015
Marit Vasshus
Hvorfor hjelpe familier i rusbehandling?
Familier, barn og pårørende er berørte og belastet av å ha rus i sine nære relasjoner, sier Anne Schanche Selbekk, sosiolog og PhD.kandidat ved KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter.
/les mer
18.09.2015
Marit Vasshus
Når oppveksten setter dype spor
-Du preges av oppveksten hele livet, især når du har levd med vold, redsel, fornedrelse, skam og alarmberedskap i hjemmet som liten, Wendy Pollack. Hun er erfaringskonsulent og daglig leder på Lærings- og mestringsenheten på Jæren DPS. og holdt innle...
/les mer
18.09.2015
Marit Vasshus
Empati øker endringsmotivasjon
Behandlere, rådgivere og offentlige hjelpere kan fremme motivajon for endring hos hjelpesøkende ved å ha en empatisk og aksepterende holdning. Hvis behandler ikke sitter med fasiten, øker muligheten for å bygge en bedre relasjon. MI- Motiverende sam...
/les mer
14.09.2015
Marit Vasshus
Når en ansatt ruser seg
Hva gjør man når man oppdager at en ansatt ruser seg? Dette var ett av temaene på arbeidsliv og rus- nettverket på Sola i regi av KoRus Stavanger torsdag.
/les mer
01.09.2015
Ledig stilling: psykolog/ psykologspesialist på Rogaland A-senters poliklinikk
Psykolog/Psykologspesialist 100 % stilling ved poliklinikken på Rogaland A-senter
/les mer
28.08.2015
Ny felles nettportal for sju regionale kompetansesentre i rusfeltet
De syv regionale kompetansensetrene innen rus får nå ny felles nettportal. Helsedirektoratet er oppdragsgiver.
/les mer
26.08.2015
Medieoppslag: Helse- og omsorgsminister Bent Høye åpnet "nye" Rogaland A-senter
– Jeg har vært her en del ganger, og synes det er utrolig flott å se hvor fint det har blitt her. Det fremstår som et helt nytt sted, samtidig som jeg er sikker på at den kompetansen som sitter i veggene her har blitt overført til nye lokaler, sier h...
/les mer
25.08.2015
Brosjyrer om ungdom, rus og foreldrerollen: Ungdom stoler på foreldrene
Aldri tidligere har noen ungdomsgenerasjon hatt så stor tillit til foreldrene sine. Ungdomsundersøkelsen fra Rogaland i 2013 viser at 81 % elever i ungdomsskolen er fornøyde med foreldrene og 95 % stoler på dem
/les mer
20.08.2015
Marit Vasshus
Medieoppslag om studenter og alkoholkonsum i Fadderuken
Fadderuken er langt mer enn fyll sier forsker og sosiolog Inger Eide Robertsson ved KoRus Stavanger
/les mer
20.08.2015
Marit Vasshus
Medieoppslag: Ulikt drikkemønster blant ungdomsskoleelever
Stor variasjon i drikkemøster blant ungdomsskolelever i ulike bydeler i Stavanger
/les mer
28.07.2015
Pårørendes rettigheter- hva mener Rogaland A-senter?
Dette er et debattinnlegg i Stavanger Aftenblad 11.07. 2015 under overskriften "Pårørende fortsatt med forsikres det - men hvor?" og representerer Rogaland A-senters synspunkter i saken
/les mer
09.07.2015
Kronikk i Stavanger Aftenblad: Bare litt alkohol kan skade fosteret
Kronikk i Stavanger Aftenblad om alkoholbruk og graviditet ved psykologspesialist Annette Bjelland ved Rogaland A-senter.
/les mer
09.07.2015
Kronikk om pårørende og medavhengighet
Anne Schanche Selbekk, sosiolog og Ph-D kandidat har skrevet en kronikk i Rus og Samfunn om dokumentarserien Djeveldansen, der Selbekk reflekterer over hvordan vi forstår pårørende og medavhengighetsbegrepet. Kronikken er publisert på Rus og Samfunn ...
/les mer
09.07.2015
Anne Schanche Selbekk
Om pårørendes rettigheter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Debattinnlegg i Stavanger Aftenbladet om utkast til ny prioriteringsveileder i Tverrfaglig Spesialisert Behandling (TSB), der pårørende er forslått tatt ut som tilstandsgruppe.
/les mer
09.07.2015
Helsedirektoratet gir tilskudd til kommuner for bedre tverrfaglig innsats
Helsedirektoratet lyser nå ut tilskudd til kommuner som ønsker å prøve ut Samarbeidsmodellen, Bedre Tverrfaglig Innsats(BTI).
/les mer
27.05.2015
Marit Vasshus
Eldre og rus i et helseperspektiv
Hva med eldre og alkohol? Vær skeptisk til ekspertene, koble din kunnskap til eget erfaringsgrunnlag, sier lege Fred Rune Ramm, Borgestadklinikken.
/les mer
27.05.2015
Marit Vasshus
100 råd som fremmer recovery
NAPHA gir nå ut et hefte med 100 råd som fremmer recovery. Relasjonen er en sentral faktor for å gjenerobre hverdagen.
/les mer
29.04.2015
Barn får gå altfor lenge, før voksne intervenerer
Barn får gå altfor lenge, før voksne intervenerer, enten fordi vi ikke forstår at det er rus, eller signalene er diffuse, sier psykolog Helle Lindgaard, Danmark. Hun foreleste på Rogaland A-senters kurs i familiebehandling i TSB 22.april.
/les mer
29.04.2015
Familiebehandling i TSB
- We deal with parents problems if the problems affect the child. If parents problems are separated from childrens, for their own treatment, it can be conflicting. If the child suffer from severe problems, do expect you need 6 month treatment. Dette ...
/les mer
28.04.2015
Marit Vasshus
Hvordan kan vi påvirke ruspolitikken?
Hva skal til for å påvirke rusmiddelpolitikken? STARUS arrangerte onsdag en konferanse med ulike rusmiddelpolitiske tema og forskningsleder Sverre Nesvåg fremhever at samtaler på sosiale arenaer er viktige steder for å påvirke ruspolitikken. Politike...
/les mer
28.04.2015
Marit Vasshus
Veien ut av rusbruk
- Da mine venner begynte å bruke alkohol, sluttet jeg med rusmidler, sier Victoria Skretting. Hun jobber i Drop-out teamet i Helse Stavanger og har erfaring med bruk av rusmidler tidlig i ungdomstiden, men har ikke brukt rusmidler på nærmere t...
/les mer
28.04.2015
Kurs- og prosjektkatalog 2015

/les mer
28.04.2015
Rusfag artikkelsamling 1/2015

/les mer
20.03.2015
Hva er pengespillavhengighet?
Psykolog Håkon Hauge Johnsen, Rogaland A-­‐senters poliklinikk snakker om pengespillavhengighet på Grunnkurs rus i Akdal mandag 23.mars i regi av KoRus Stavanger.
/les mer
20.03.2015
Marit Vasshus
Folkehelsetiltak som har nasjonal betydning
Helsedirektoratet lyser ut tilskuddsordning for å styrke folkehelsearbeidet i Norge gjennom å utvikle og formidle kunnskap.
/les mer
12.03.2015
Ungdata i Hjelmeland: Grip tak i mobbing
Ungdataundersøkelsen blant 100 elever i Hjelmeland viser mer mobbing, røyking og bruk av hasj enn i landet forøvrig. De unge i Hjelmeland er til gjengjelde aktive og fornøyde med seg selv. Dette fremkommer i et medieoppslag i Strandbuen av 27.februa...
/les mer
27.02.2015
MArit Vasshus
Rusmidler bløffer hjernen
Hjernen lar seg lure ved gjentatt bruk av alkohol eller andre rusmidler, og hjernens naturlige belønningssystem kommer på avveie. Hvordan kan denne prosessen forklares? Spør Silje Lill Rimstad, rådgiver ved Korus vest Stavanger. Hun holdt foredrag på...
/les mer
25.02.2015
Marit Vasshus
Hvordan oppdage og diagnostisere barn født med alkoholskader?
Hvordan kan fagfolk i sykehus og helsetjeneste oppdage, diagnostisere og håndtere barn født med russkader og bistå barnets familie?
/les mer
02.02.2015
Marit Vasshus
Stille barn som uttrykk for å ha det vanskelig
-Noen barn gruer seg til kvelden eller helgen. Stille barn er lett å gå forbi i barnehage og skole. I travle hverdager er det ikke de stille- men de bråkete vi hører, sier Ingrid Lund, Universitetet i Agder til 360 fagfolk på Mot til å se konferansen...
/les mer
28.01.2015
Marit Vasshus
Tar temperaturen på folkehelsen
Tallene i Folkehelsemeldingen bærer bud om at det ligger mye arbeid bak, og de gir motivasjon. Målet er flere gode leveår som er jevnt fordelt i befolkningen, sier Stein Emil Vollset, leder Nasjonalt sykdomsbyrdeprosjekt ved Folkehelseinstituttet.
/les mer
28.01.2015
Marit Vasshus
Utviklingstrekk for Brukerplan i Helse Fonna
- Helse Fonna har et unikt materiale gjennom år, fordi den første kartlegging ble gjennomført i 2006, sier Sverre Nesvåg, forskningssjef ved KORFOR, Helse Stavanger.
/les mer
28.01.2015
Marit Vasshus
Tidligere rusbrukere hjelper hverandre
- Å ha et trygt sted å gå til er viktig. Hos oss betyr budskapet om tilfriskning svært mye. Yrkestittel eller sosial status er mindre viktig, vi er likeverdige. Å bygge mellommenneskelige relasjoner er svært sentralt for oss, sier en av medlemmene i ...
/les mer
12.01.2015
Marit Vasshus
370 fagfolk kommer på Mot til å se - konferansen på Sola 21. og 22. januar
Den årlige nasjonale konferansen handler om Mot til å se – evne til å handle i møte med barn i familier, der foreldrene har psykiske lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade.
/les mer
12.01.2015
Marit Vasshus
​Brukerplan og rus på dagsorden 19.januar
16 av 19 kommuner i Helse Fonnaområdet har kartlagt mennesker med rusproblem i bostedskommunen ved hjelp av BrukerPlan. 19.januar kan du høre resultatet. Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet holder innlegg om ruslidelser.
/les mer
12.01.2015
MArit Vasshusa
Søknad på midler til kommunalt rusarbeid 2015
Gjennom tilskudd til kommunalt rusarbeid vil regjeringen øke kapasiteten slik at mennesker med rusrelaterte problemer, eventuelt kombinert med psykiske lidelser, sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tilbud. Midlene kan også bruk...
/les mer
27.11.2014
Marit Vasshus
Rusfags temamagasin retter i høst oppmerksomheten mot ungdom og rus.
Hvordan skal vi forstå trender og utviklingstrekk, ny kunnskap, ungdom og psykisk helse og hva er gode eksempler på hjelpetilbud for ungdom.? Rusfag gis ut av de syv Kompetansesentrene for rus i Norge på oppdrag fra Helsedirektoratet.
/les mer
18.11.2014
Marit Vasshus
Vil redusere alkoholrelaterte skader i utelivet
En betydelig andel av den politianmeldte volden skjer i tilknytning til utelivet, og over 80 % av voldstilfellene i Norge kan være alkoholrelaterte. I årets kampanje har Helsedirektoratet lagt ekstra vekt på å bygge kunnskap om alkoholrelaterte skade...
/les mer
17.11.2014
Marit Vasshus
Etnisitet, migrasjon og rus
Hva skjer med en person som opplever flukt fra farlige områder, til et liv i eksil, asyl, og frem til intergrering? Hvilke elementer er relevant i møte med hjelpere/ helsevesen for å forstå denne personen? Dette var tema for psykolog Mehdi Farshbaf o...
/les mer
17.11.2014
Marit Vasshus
Det er god samfunnsøkonomi å hjelpe barn og unge tidlig i livet
Det er god samfunnsøkonomi å hjelpe barn og unge tidlig i livet. Man må investere før barn får dårlig psykisk helse. Man må også fokusere på unges helse fordi den er nedadgående. Dette må politikerne gjøre noe med, understreker Tor Levin Hofgaard, Pr...
/les mer
17.11.2014
Marit Vasshus
Har brukerne som medforskere betydning for forskningsresulatene?
- Medforskning handler om dokumentasjon. Forskning er ikke eneste form for dokumentasjon, påpeker Dagfinn Bjørgen, leder for Mental helse Norge til deltakerne på Schizofrenidagene 2014 i Stavanger. Han er opptatt av brukere som medforskere.
/les mer
07.11.2014
Marit Vasshus
Åpning av nasjonal kompetanse-tjeneste for rusbehandling TSB
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae lacus ante. Nullam dapibus id purus eget fringilla. Suspendisse potenti. Nam non nibh vel velit consequat aliquet non a magna. Pellentesque sem nisl, sollicitudin a dictum a, tempus s...
/les mer
06.11.2014
Marit Vasshus
Ny kurs og prosjektkatalog 2014 fra KoRus
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae lacus ante. Nullam dapibus id purus eget fringilla. Suspendisse potenti. Nam non nibh vel velit consequat aliquet non a magna. Pellentesque sem nisl, sollicitudin a dictum a, tempus s...
/les mer
05.11.2014
Marit Vasshus
Hva hjelper ved samtidig rus og psykisk helseplager?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae lacus ante. Nullam dapibus id purus eget fringilla. Suspendisse potenti. Nam non nibh vel velit consequat aliquet non a magna. Pellentesque sem nisl, sollicitudin a dictum a, tempus s...
/les mer
04.11.2014
Marit Vasshus
Mot til å se- evne til å handle
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae lacus ante. Nullam dapibus id purus eget fringilla. Suspendisse potenti. Nam non nibh vel velit consequat aliquet non a magna. Pellentesque sem nisl, sollicitudin a dictum a, tempus s...
/les mer
27.10.2014
Marit Vasshus
Tilskudd til psykologkompetanse i kommunene
Helsedirektoratet kunngjør tilskuddsordningen «Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene». 100 millioner kroner skal brukes til å styrke psykologkompetansen i det kommunale arbeidet på psykisk helse- og rusfeltet. Det er en økning på 40 ...
/les mer
27.10.2014
Marit Vasshus
Midler til samarbeid om utskrivningsklare pasienter
Helsedirektoratet har lyst ut midler til styrking av samarbeid om utskrivningsklare pasienter mellom kommuner og institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling over Statsbudsjettet kap. 763.61 for 2014. Tilskuddsrammen er på kr 10 mill....
/les mer
13.10.2014
Marit Vasshus
Uønsker skolefravær i ungdomsskolen?
Kompetansesenter rus, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging og Statped har inngått samarbeid for å styrke arbeidet med uønsket skolefravær. Vi henvender oss til kommuner...
/les mer
22.09.2014
Marit Vasshus
Årsmelding 2013 for Rogaland A-senter
Årsmelding 2013 for Rogaland A-senter Her finner du årsmelding 2013 fra Rogaland A-senter, med oversikt over tjenester for 2013.
/les mer
08.09.2014
Marit Vasshus
Flere plasser til rusbehandling
Helse Vest styrker tilbudet til rusavhengige med 140 millioner og øker behandling innan døgnbehandling, dagbehandling, polikliniske og ambulante tjenester.
/les mer
05.09.2014
Marit Vasshus
- Det kan fort gå godt
-Jeg er opptatt av likemannserfaringer og livskunnskap og at statistikkene på rusmisbruk skal knuses, fordi disse ofte fokuserer på det negative og ikke på dem det går godt med, sier Pål Berger, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon i Rogaland.
/les mer
05.09.2014
Marit Vasshus
Brukeren er den viktigste aktøren
Nå foreligger veilederen ” Sammen om mestring, en veileder i psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. – Brukeren er den viktigste aktøren når hjelp skal gis og pårørende er sentrale og skal lyttes til. Deres barn skal få hjelp for egne behov, sie...
/les mer
25.08.2014
Marit Vasshus
Finansminister Siv Jensen møtte ledelsen ved Rogaland A-senter
Tirsdag i forrige uke møtte finansministeren ledelsen ved Rogaland A-senter. Direktør Kjersti Egenberg fremhevet overfor finansministeren at den to år gamle samarbeidsavtalen mellom private ideelle virksomheter i Norge og den forrige regjeringen, må ...
/les mer
07.08.2014
Marit Vasshus
Veileder i psykisk helse og rus - Sammen om mestring
Veilederens formål er å synliggjøre brukergruppens behov og støtte det lokale psykiske helsearbeid og rusarbeidet for voksne. Veilederen angir krav og forventninger.
/les mer
05.08.2014
Marit Vasshus
Stimuleringsmidler til rusforebygging i kommunene 2014 kan søkes
Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene 2014 kan nå s��kes. KoRus vest Stavanger forvalter på vegne av Helsedirektoratet tilskuddsordningen. Stimuleringsmidler for 2014 er fordelt til pågående- og planlagte prosjekter. Med for...
/les mer
04.08.2014
Marit Vasshus
ROP - seminar Jæren - Hva nytter?
ROP-seminar arragneres 24.september på Klepp rådhus med temaet samhandling om rus og psykiatri ( ROP). Hva gjelder ��� og hva nytter?
/les mer
28.05.2014
Marit Vasshus
Ettervern for å forebygge tilbakefall
Rogaland A-setner har nå startet opp et nytt ettervernstilbud for pasienter som har vært innlagt ved Behandlingsavdelingen ved Rogaland A-senter. For å forebygge tilbakefall til rusavhengighet, har innlagte pasienter i lang tid etterlyst et gruppetil...
/les mer
28.05.2014
Marit Vasshus
Schizofrenidagene 3.- 7.novembe 2014
Tro eller vitenskap? Psykisk helse skal under lupen på Schizofrenidageen i Stavanger 3.- 7.november 2014. Schizofrenidagene 2014 har fokus på resultatene av våre psykiske helsetjenester. Hva vet vi om effekten av de metodene vi bruker? Hva virker for...
/les mer
28.05.2014
Marit Vasshus
Medieoppslag: Når den ansatte ruser seg
Hva gjør du når du oppdger at en medarbeider eller kollega sliter med et rusproblem? det er råd og hjelp å få hos Kompetansenseter rus ( KoRus) region vest Stavanger.
/les mer
28.05.2014
Marit Vasshus
Midler til rusmiddelforebygging i arbeidslivet
Helsedirektoratet lyser nå ut tilskuddsmidler for å redusere omfanget av problematisk bruk av rusmidler i tilknytning til arbeidslivet. Hele 2,7 millioner skal fordeles til innsats mot rus i arbeidslivet.
/les mer
13.05.2014
Marit Vasshus
Gravide fornøyd med tidlig samtale
Kvinner i Rogaland som fikk en samtale med jordmor om levevaner kort tid etter at de ble gravide, var svært fornøyde med tilbudet. Jordmødre mener at tidlig samtale er nyttig og at dette bør bli en del av den ordinære svangerskapsomsorgen.
/les mer
13.05.2014
Marit Vasshus
Vanedannende legemidler- ny veileder
Nå foreligger nyrevidert og tilgjengelig Nasjonal faglig veileder "Vanedannende legemidler – rekvirering og forsvarlighet", utgitt av Helsedirektoratet.
/les mer
29.04.2014
Marit Vasshus
Ny veileder psykisk helse og rus
Helsedirektoratet lanserer ny veileder " Sammen om mestring." Veilederen gjelder lokalt psykisk helse og rusarbeid for voksne. Fylkesmannen vil i samarbeid med Kompetansesenter rus Stavanger arrangere en opplæringsdag.
/les mer
28.04.2014
Marit Vasshus
Nyhetsbrev rus og psykisk helse
Fylkesmannen i Rogaland samarbeider med KoRus vest Stavanger i en kompetansegruppe rus og psykisk helse, og gir n�� ut sitt første nyhetsbrev. Hensikten er å bidra til godt samarbeid og samhandling mellom fylkesmannen, kommuner, helseforetak, bruker...
/les mer
22.04.2014
Marit Vasshus
Jubileumsseminar for rusbehandling i Haugesund i juni
Helse Vest arrangerer et jubileumsseminar sammen med Fylkesmennene i Rogaland, Hordaland og Sogn og fjordane og Kommunenes sentralforbund der man vil se på hva har skjedd etter 10 år med pasientrettigheter. Er vi på riktig vei og hva blir kursen fre...
/les mer
10.04.2014
Marit Vasshus
Delmaster i kommmune - og samfunnsplanlegging
For å styrke kompetansen i kommunalt, fylkeskommunalt og regionalt planarbeid, har Helsedirektoratet gitt KS v/SEVS i oppdrag å tilby utdanningsprogrammet «Helse og Omsorg i Plan» som master - emne (30 studiepoeng) i samarbeid med fem høgskole- og un...
/les mer
26.03.2014
Marit Vasshus
Tilskudd til kommunale psykologer i helse - og omsorg
Helsedirektoratet utvider søknadsfristen på tilskuddsmidler på 100 milllioner til «Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene». Formålet er å styrke psykologkompetansen i det samlede kommunale arbeidet på psykisk helse- og rusfeltet. Søkna...
/les mer
20.03.2014
Marit Vasshus
Tilskuddsmidler til arbeid med retningslinjer innen rus og psykisk helse
Helsedirektoratet lyser nå ut tilskudds- midler på 7, 9 millioner til å implementere faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet.
/les mer
14.03.2014
Marit Vasshus
Gravide er godt orientert om skadelige virkninger av alkohol på fosteret
Dette viser en evaluering fra IRIS, International Research Institute of Stavanger, av tilbudet om tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner, der kvinner fra åtte Rogalandskommuner deltar.
/les mer
13.03.2014
Marit Vasshus
Spillavhengig- hva er det?
Spill gir anerkjennelse og identitet. Hver femte nordmann spiller på internetspill, og noen kan bruke 20 til 40 timer i uka på spill, sier Håkon Hauge Johnsen ved Rogaland A-senter poliklinikk.
/les mer
07.03.2014
Marit Vasshus
Pasienter tok initiativ til skitur i Sirdalen
Hytteturen er hovedsakelig planlagt og gjennomført av fire pasienter, sier Tone Salthe, på Behandlingsavdelingen ved Rogaland A-senter. Spreke pasientene skulle gå en mil på ski hver vei, og dette klarte de å gjennomføre! Det er jo en stor bragd for...
/les mer
07.03.2014
Marit Vasshus
Suksess med Pårørendekveld
Tretti pårørende og pasienter var tilstede da Pårørendekveld ble arrangert på Rogaland A-senters behandlingsavdeling 17.februar. Det er ny rekord og viser et stort engasjement blant nære pårørende.
/les mer
03.03.2014
Marit Vasshus
Nye rustrender høsten 2013
Kompetanseneter rus - region vest, Bergen, Bergensklinikken rapporterer i "Føre var" siste funn om rustrender i Bergensområdet høsten 2013.
/les mer
28.02.2014
Marit Vasshus
Medikamentbruk en risiko for arbeidsplassen?
Medikamentbruk var tema for nettverksamling for arbeidsliv og rus, alor i Haugesund forrige uke. Overlege Finn Johansen ved Rogaland A-senter snakket legale medikamenter, som kan feilbrukes og utgjøre en mulig risiko på arbeidsplassen.
/les mer
27.02.2014
Marit Vasshus
Hasj påvirker hjernens utvikling
-Hjernen hos mennesket er ikke ferdig utviklet i ung voksen alder, og er sårbar for påvirkning av cannabis før dette. Det er to kritiske perioder i følge nyere hjerneforskning. Det er i fosterutviklingen og i tenårene. Tidlig hasjbruk er kritisk og k...
/les mer
27.02.2014
Marit Vasshus
Hvordan påvirker hasj hjernens utvikling?
-Hjernen hos mennesket er ikke ferdig utviklet i ung voksen alder og er sårbar for påvirkning av cannabis før dette. Det er to kritiske perioder i følge nyere hjerneforskning. Det er i fosterutviklingen og i tenårene. Tidlig hasjbruk er kritisk og k...
/les mer
04.02.2014
Marit Vasshus
Åtte medieoppslag på boken Arbeidsliv + rus = sant?
Gyldendal Akademiske publiserer boken om Arbeidsliv og rus , der 14 rusforskere i Norge har bidratt med vitenskapelige artikler. Silje Lill Rimstad, Kompetanse-senter rus, Rogaland A-senter er medforfatter av tre av 16 artikler. Publiseringen har git...
/les mer
04.02.2014
Marit Vasshus
Ny bok: Arbeidsliv + rus = sant?
Gyldendal Akademiske publiserer boken om Arbeidsliv og rus , der 14 rusforskere i Norge har bidratt med vitenskapelige artikler. Silje Lill Rimstad, Kompetanse-senter rus, Rogaland A-senter er medforfatter av tre av 16 artikler.
/les mer
24.01.2014
Marit Vasshus
Tilskudd til psykologkompetanse i kommunene
Helsedirektoratet kunngjør tilskuddsordningen «Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene». 100 millioner kroner skal brukes til å styrke psykologkompetansen i det kommunale arbeidet på psykisk helse- og rusfeltet. Det er en økning på 40 ...
/les mer
24.01.2014
Marit Vasshus
Tilskudd til lokalt forebyggende arbeid SLT
Tilskudd til samarbeid om lokalt forebyggende arbeid mot rus, kriminalitet og vold ( SLT - kooordinator og aktiviteter)kan nå søkes om hos Helsedirektoratet.
/les mer
14.01.2014
Marit Vasshus
Åpning av nasjonal kompetanse-tjeneste for rusbehandlingTSB
Nasjonal kompetansetjeneste TSB ble offisielt åpnet 10.januar. Familieterapeut Torbjørg Skaaalnes, Poliklinikken Rogaland A-senter representerte norske klinikerne innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling TSB da hun sammen med en forsker og en bru...
/les mer
12.12.2013
Marit Vasshus
Hva hjelper ved samtidig rus og psykisk helseplager?
Hvordan skal man tilnærme seg mennesker som har både rus og psykisk lidelse samtidig og hva slags tilbud har vi lokalt som er fleksibelt og passer for dem? Dette var tema på kurs 10. og 11.desember i regi av Kompetansesenter rus Stavanger, Rogaland A...
/les mer
09.12.2013
Marit Vasshus
Ny kurs og prosjektkatalog 2014 fra KoRus
- Nå foreligger vår rykende ferske kurs - og prosjekt-katalog for 2014. Vi har gjort et stort og grundig arbeid for å ivareta vårt oppdrag som kompetanse-formidler på vegne av Helsedirektoratet, sier Bente Sikveland, leder for KoRus vest Stavanger, R...
/les mer
09.12.2013
Marit Vasshus
Mot til å se- evne til å handle
Den årlige nettverkskonferansen Mot til å se - evne til å handle arrangeres 22. og 23. januar i 2014 på Sola. Hovedtema blir "Menn og fødselsreaksjoner" og menns foreldreskap ved psykologspesialist Svend Aage Madsen, København. Barn og konfliktfylte ...
/les mer
06.12.2013
Marit Vasshus
Alkohol - Når kan du nektes servering?
Hvis du er åpenbart påvirket, skal du nektes alkoholservering og adgang til steder hvor det serveres alkohol. Om du er åpenbart påvirket, vurderes ut fra hvordan du oppfører deg, og ikke ut fra hvor høy promille du har. Helsedirektoratets skala skal ...
/les mer
05.12.2013
Marit Vasshus
Barn født med alkoholskader
Alkohol er det rusmiddelet som er mest skadelig for barns hjerne i fosterstadiet, fordi hjernens sentralnervesystem og signalanlegg utvikles fra 3.uke og gjennom hele svangerskapet. Derfor rådes gravide til totalavhold fra alkohol, sier professor Jon...
/les mer
04.12.2013
Marit Vasshus
Tidlig samtale om levevaner for gravide
Regjeringen vil bruke 2 millioner fra statsbudsjett for 2014 i et prosjekt for å redusere antall medfødte alkoholskader og andre skader som skyldes gravides bruk av alkohol og andre rusmidler Som en del avsvangeskapsomsorgen tilbys samtaler om livsva...
/les mer
03.12.2013
Marit Vasshus
Tette forelderbånd og høy skoletrivsel viser Ungdata
En veltilpasset ungdomsgenerasjon med tette bånd til foreldre, høy skoletrivsel og få som har erfaring med rus og kriminalitet. Dette viser tall fra NOVAS undersøkelse av 40 000 ungdommer i alderen 13- 16 år i Norge.
/les mer
03.12.2013
Marit Vasshus
Nettverk vil styrke Alkoholloven
For å stryke arbeidet med å etterleve Alkoholloven, arrangerer Fylkesmannen i Rogaland idag et regionalt nettverksmøte med kommuner, politi og næring som er etablert for arbeidet med alkoholloven og ansvarlig alkoholhåndtering. Nettverksseminar i...
/les mer
21.10.2013
Marit Vasshus
Alkoholkonferansen 2013
Helsedirektoratet inviterer til Alkoholkonferansen 2013 - «10 år etter rusreformen» i Oslo den 18. og 19.november . Konferansen har en lang rekke tema om alkohol – fra forebygging til behandling.
/les mer
02.09.2013
Marit Vasshus
Kan hjernens utvikling og læring påvirkes av rus og spill?
Hva sier forskningen om sammenhengen mellom hjernens utvikling og læring og bruken av rus og spill? Hvis man jobber med elever i ungdomsskole eller videregående skole, får man oppdatert forskningskunnskap på konferansen 5.november i Stavangeri i regi...
/les mer
23.08.2013
Marit Vasshus
Tverrprofesjonell samhandling - videreutdanning
Den 21. august startet Høgskolen Stord Haugesund en videreutdanning, med 15 studiepoeng i tverrprofesjonell samhandling. Dette er det første kurset i sitt slag her i landet, med fokus på tverrprofesjonell samhandling.
/les mer
23.08.2013
Marit Vasshus
"Barn i rusfamilier til Nord-Rogaland
Fem kommuner i Rogaland har takket ja til invitasjonen om å delta i kompetanseutviklingsprogrammet ”Barn i rusfamilier”. Målet er å heve kompetansen for å identifisere og intervenere tidlig overfor barn som er i risiko. Kompetansesenter rus Stavange...
/les mer
08.08.2013
Marit Vasshus
Pårørende skal ivaretas
Når en i familien blir alvorlig syk eller skadet, blir de nærmeste påvirket. Derfor er det viktig at helsepersonell samarbeider om å ivareta deres behov. E- lærings-programmet ”Pårørende” skal hjelpe fagfolk til å møte barn og pårørende. Pårørendese...
/les mer
12.07.2013
Marit Vasshus
Årsmelding 2012 for Rogaland A-senter
Årsmeldingen i kortversjon for 2012 er nå tilgjengelig.
/les mer
28.06.2013
Marit Vasshus
Gravide får tidlig samtale med jordmor
Nær 500 gravide i åtte Rogalandskommuner får mulighet til tidlig jordmorsamtale allerede i uke 6-8. Dette er fire uker tidligere enn normalt. Gravide får en samtale i tiden før de oppsøker lege, hvor de kan snakke om livsstil. Både mor og barn trenge...
/les mer
24.06.2013
Marit Vasshus
Ungdata Sola 2013 - mindre alkoholbruk og økt trivsel
Sola er en blant 21 Rogalandskommuner som har gjennomført Ungdata 2013 under veiledning av Kompetansesenter rus Stavanger, ved Rogaland A-senter. Funnene viser økt trivsel og foreldreinvolvering og gjensidig tillit mellom foreldre og barn. De fleste ...
/les mer
17.06.2013
Marit Vasshus
Norske tenåringer drikker mindre
Norske tenåringer drikker mindre alkohol enn før. Det viser den europeiske skoleundersøkelsen ESPAD. (NRK) Forebyggende tiltak, og kampanjer som fokuserer på foreldres ansvar er de viktigste årsakene til nedgangen i ungdommens alkoholforbruk, mener ...
/les mer
17.06.2013
Marit Vasshus
Nye rustrender i Bergen våren 2013
Stiftelsen Bergensklinikkene har nå publisert sin Føre Var-rapport om nye rustrender i Bergen våren 2013. Rapporten viser nedgang i heroin, alkohol viser stabil bruk, cannabis/syntetiske cannabinoider øker og tilgang på amfetaminer øker.
/les mer
16.05.2013
Marit Vasshus
Ni medieoppslag på kort tid
Ungdomsundersøkelsen Ung Data, tilbud om tidlig livstilsamtale for gravide, samt alkohol og bransjeinteresser har fått ni medieoppslag i løpet av tre ukers tid. Disse aktivitene er knyttet opp mot arbeid ved Kompetansenter rus ved Rogaland A-senter.
18.04.2013
Marit Vasshus
Pårørendekveld kan gjøre en forskjell
Mandag 18. mars arrangerte Rogaland A-senters Behandlingsavdeling Pårørendekveld for fjerde gang. Pårørendekvelden gjennomføres annen hver måned, da pasientene ved avdelingen er innlagt i fire måneder. Pasienter som har deltatt med sine pårørende bid...
/les mer
15.04.2013
Marit Vasshus
Ny artikkelserie Rusfag
Nå er Rusfag 1/ 2013 kommet, en artikkelserie med ulike tema knyttet til rus. Utgivere er de syv regionale Kompetansesentrene for rus på oppdrag fra Helsedirektoratet. "Gutter som bruker androgene anabole sterioder - hvem er de og hva trenger de?" e...
/les mer
08.04.2013
Marit Vasshus
Oppslagsverk om tiltak og tilbud for ungdom
Hvordan kan vi hjelpe ungdom som står i fare for å falle utenfor skole og arbeidsliv? Nå foreligger et oppslagsverket som er laget i et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Husbanken og Det kr...
/les mer
05.04.2013
Marit Vasshus
Recovery - hva virker i behandling?
- Menneskesynet, respekt og likeverdighet er sentralt for at en bruker skal komme seg når man er i behandling, sier Steinar Trefjord ved Mestringsenheten i Sandnes kommune.
/les mer
05.04.2013
Marit Vasshus
MI nettverk styrker endringssnakk
Kompetansesenter rus, region vest Stavanger, arrangerte i går det fjerde nettverksmøte i Motiverende samtale. Nettverket får faglig oppdateringer og deler egen erfaring fra metodebruken.
/les mer
26.03.2013
Marit Vasshus
Ubehag og vanskelige samtaler
- Når ”den nødvendige samtalen” er knyttet til egen rolle i arbeidslivet, er den ofte knyttet til ubehagsfølelse, og slike samtaler har et utsettelsespotensiale, sa psykologspesialist Rasmus Sand, fra Kompetansesenter rus Stavanger til 30 deltakere i...
/les mer
22.03.2013
Marit Vasshus
Regional kompetanseplan 2013
Nå foreligger årets plan for kompetanse- og utviklingsarbeid på rusområdet i Rogaland som er utarbeidet av Kompetansesenter rus, region vest Stavanger ved Rogaland A-senter (KoRus vest Stavanger) og Fylkesmannen i Rogaland. Oppdragsgiver er Helsedire...
/les mer
22.03.2013
Marit Vasshus
Brukerkonferansen "Forbli rusfri"!
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) inviterer til fagdag fredag 12.april i Folkets Hus Stavanger. Hvordan gikk det med mannsskapet på en båt langs norskekysten med tidligere rusmisbrukere? Hva er brukermedvirkning? Hvordan holde seg rusfri i ...
/les mer
19.03.2013
Marit Vasshus
Mot til å se - evne til å handle 2014
Vi planlegger neste års nasjonale konferansen for spissområdet barn som lever i familier med rusproblemer eller psykisk/somatisk sykdom til onsdag 22. januar – torsdag 23. januar 2014. Vi oppfordrer til å sette av datoene allerede nå!
/les mer
14.03.2013
Marit Vasshus
Bedre tverrfaglig innsats
Haugesund og Tysvær kommuner er blant de åtte norske kommunene som prøver ut den danske modellen for bedre innsats på tvers av tjenestene. Her beskrives modellen.
/les mer
12.03.2013
Marit Vasshus
Rusfagpublikasjon om Pårørende
Rusfag 2/2013 publiserers nå og har tema Pårørende i rusfeltet: Ressurs, hjelpetrengende eller begge deler? Hva når barn ikke vil snakke om vansker knyttet til foreldres rusavhengihet? Korus vest Stavanger har bidratt med fire artikler til magasinet ...
/les mer
06.03.2013
Marit Vasshus
Nye samboere på Bryne
Rogaland A-senter gir nå tilbud om rusbehandling nærmere Jærbuene, i høyhuset på Bryne. -Gode fagfolk og god tilgang på våre tjenester er viktig for dem som trenger noen å snakke med, sa direktør Kjersti Egenberg.
/les mer
28.02.2013
Marit Vasshus
Ny ruspoliklinikk på Bryne
Rogaland A-senter gir nå tilbud om rusbehandling nærmere Jærbuene, i høyhuset på Bryne. - Å komme tettere på både pasienter, pårørende og barn og våre samarbeidspartnere er svært viktig, sier leder for poliklinikken og psykologspesialist Tor Borge.
/les mer
25.02.2013
Marit Vasshus
Tilskudd til videreutdanninger i psykisk helse og arbeid med barn og unge
Helsedirektoratet gir via søknad til Fylkesmannen tilskudd til videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid og tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge og tilskudd til videre-/etterutdanning i rusproblematikk. Helsedirektoratet har kunng...
/les mer
13.02.2013
Marit Vasshus
Ulikheter og muligheter ved forskningsfunn
Kartleggingen ved hjelp av Brukerplan 2012 forteller oss om utviklingstrekk og forskjeller i femten kommunene når det gjelder forekomst av personer med psykiske lidelser og rusmisbruk og graden av alvorlighet, sa forskningssjef Sverre Nesvåg, KORFOR ...
/les mer
12.02.2013
Marit Vasshus
Fersk forskning på rus i Helse Fonna - området
Er det samsvar med hva folk trenger og hva folk får av tilbud i forhold til psykisk helse og rusproblemer? På Rusdagen 4. februar i Tysvær ble nær 315 fagfolk i kommunene invitert til å få fersk forskning på denne tematikken gjennom brukerkartlegging...
/les mer
05.02.2013
Marit Vasshus
Da var jeg redd, veldig redd
- En følelse av tomhet og lengsel etter å bli knyttet til noen som en gang sviktet oss, den opplevelsen forteller en ung pårørende jente oss om her idag. Hvordan kan vi gi nyttig hjelp til disse barna? spør Øivind Aschjem, familieterapeut og Leder fo...
/les mer
05.02.2013
Marit Vasshus
En trygg havn
Hva tenker en 20-åring med egne erfaringer om hva et barn trenger som har hatt en oppvekst med foreldre med psykiske lidelser eller rusavhengighet? - Når jeg kommer til samtaler med hjelpere ønsker jeg å bli sett, hørt, akseptert og respektert, sier ...
/les mer
05.02.2013
Megabite
Mot til å se - evne til å handle 2013
Hvordan blir vi berørt og oppmerksomme for å ivareta barn som vokser opp med foreldre som har rusavhengighet eller psykiske lidelser? Dette var blant flere tema for konferansen Mot til å se – evne til å handle ble arrangert 23. og 24.oktober på Sola ...
/les mer
18.12.2012
Marit Vasshus
Utstein Refleksjonsforum 2013 om dannelse
Professor i statsvitenskap og aktiv samfunnsdebattant Bernt Hagtvedt, Universitetet i Oslo kommer 12.mars til Utstein kloster. Han vil belyse temaet ”dannelse” med henblikk på utdannelse og yrkespraksis.
/les mer
18.12.2012
Marit Vasshus
God hvit jul!
Desember er måneden vi drikker absolutt mest. Titusenvis av barn gruer seg til jul, sier Helse – og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.
/les mer
12.12.2012
Marit Vasshus
Workshop for Ungdata 2012
Samtlige 26 kommuner i Rogaland var i går invitert til en arbeidsøkt for å planlegge og gjennomføre ungdomsundersøkelser i 2013. Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A-senter var arrangør. Målet med undersøkelsene er både å oppdatere status f...
/les mer
10.12.2012
Marit Vasshus
NRK P1 Kveldsåpent om spilleregler ved julebord
NRK P1 har fanget opp kronikken i Stavanger Aftenblad 19.november 2012 av Silje Lill Rimstad, KoRus Stavanger ved Rogaland A-senter om arbeidstakeres alkoholbruk ved julebord på jobben. Søndag 9.desember deltok Rimstad i Kveldsåpent kl. 19- 19.30 fra...
/les mer
06.12.2012
Marit Vasshus
Trygt uteliv for alle
Helsedirektoratet lanserte idag ny veileder for salgs- og skjenkekontroll. Med den nye veilederen, ønsker en et tryggere uteliv for publikum, sier assisterende helsedirektør Knut Inge Klepp.
/les mer
06.12.2012
Marit Vasshus
Motiverende samtale
Motiverende samtale er en samarbeidsrettet samtalestil. Målet er å styrke egen motivasjon og engasjement i forhold til endringer. Kompetansesenter rus - region vest Stavanger ved Rogaland A-senter holder kursrekker i metoden for kommunenes personell.
29.11.2012
Marit Vasshus
Ny e-læring: Hvordan møte pårørende?
Sander føler skyld etter at moren forsøkte å ta sitt eget liv med en overdose. Mor vil ikke at sønnen skal vite hva som har skjedd. Hun vil beskytte ham. Hva skal hjelperne gjøre? Et nytt e-læringsprogram har case med veiviser. KoRus vest Stavanger v...
/les mer
20.11.2012
Marit Vasshus
Aftenbladkronikk om spilleregler for alkoholbruk
Julebord med mye alkohol, ofte på bedriftens regning, kan skape mye trøbbel. De aller fleste ansatte opplever mange positive sider ved å nyte moderate mengder alkohol sammen med kollegaer på julebordet. Det setter en ekstra "piff" på festen, og alkoh...
/les mer
13.11.2012
Marit Vasshus
Hva virker for å bli kvitt rusproblemer?
Hva som skjer i prosessen under rusbehandling, er forskningsdokumentasjon som mange synes er spennende. Men livet som skal leves etter behandling er det lite forskning og interesse for, mener Pål Berger, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, RIO. Be...
/les mer
13.11.2012
Marit Vasshus
Nytt Rusfag om foreldrerollen
Nå er Rusfag 2/ 2012 kommet med temanummer om foreldrerollen i rusforebygging. Utgivere er de syv regionale Kompetansesentrene for rus på oppdrag fra Helsedirektoratet. ”Når de voksnes problemer utfordrer svangerskapet” og Å bli mamma starter lenge...
/les mer
13.11.2012
Marit Vasshus
Hvem skal trøste knøttet?
Hvordan virker alkohol på fosteret og barnets utvikling etter fødselen? Hvordan påvirkes tilknytning og samspill ved alkoholbruk? Dette var tema på et kurs tirsdag 6.november for 40 helsesøstre og jordmødre i Sør-Rogaland i regi av KoRus Vest Stavang...
/les mer
08.10.2012
Marit Vasshus
Nytt helsetilbud: Gravide får tidlig samtale om levevaner med jormor
Nytt helsetilbud: 500 gravide i Rogaland får tidlig samtale om levevaner med jordmor. Tilbudet er basert på undersøkelser som viser at 70 prosent gravide mener de får ingen eller lite informasjon om alkoholbruk og mulig effekt på barnets utvikling. F...
/les mer
21.09.2012
Marit Vasshus
ALOR- nettverket tematiserer behandlings- og pårørendetilbud
Arbeidsliv og rus nettverket i regi av Kompetansesenter rus Stavanger møtes 28. september på Sola Strand hotell. Denne gang er hovedtema ”Behandlings – og pårørendetilbud. På nettverksssamlingen blir ulike tilbud presenteret og hvordan man kan ta ko...
/les mer
18.09.2012
Marit Vasshus
Ny brosjyre om Rogaland A-senter som spesialisthelsetjeneste med familietilbud
Rogaland A-senter har nå utarbeidet ny brosjyre som viser bredden og helheten i virksomheten som behandlings – og kompetansesenter for rus. Her finner man informasjon om det kliniske tilbudet ved behandlings-avdelingen, avrusingsavdelingen og polikl...
/les mer
13.09.2012
Marit Vasshus
Øremerkede folk og forankring avgjør kommunenes rusforebygging
Kommuner som er flinke til å forebygge rusmisbruk har egne folk som prioriterer rusmiddelforebygging. Forebyggingsarbeidet er her godt forankret hos lokalpolitikere og administrasjon. Det viser en ny forskningsrapport fra SIRUS.
/les mer
13.09.2012
Marit Vasshus
"Frida" - Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner fokusert av sosialministeren
KORUS vest – Stavanger sitt pilotprosjekt om tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner startet august 2012 med Bente Høgmo som prosjektleder. I forbindelse med en prisbelønnet fagartikkel i Norsk psykologtidsskrift om traumepsykologi, omsor...
/les mer
12.09.2012
Marit Vasshus
Open Space publikasjon
Rogaland A-senter / Kompetansesenter rus Stavanger har i samarbeid med Universitetet i Stavanger og Hertervig Akademisk utgitt en forskningsrapport om metodikk til bruk i kunnskaps – og utviklingsarbeid. KORUS Stavanger har mange års erfaring i bruk ...
/les mer
26.06.2012
Marit Vasshus
Nasjonal spredning av Arbeidsliv og rus - nettverk
Kompetansesenter rus- Stavanger v/ Rogaland A-senter har bidratt til å spre sin modell for Arbeidsliv og rus (ALOR) nettverk til flere regioner i Norge. Tilretteleggerne for regionale nettverk, møttes nylig i Trøndelag for å øke kunnskap og dele er...
/les mer
29.05.2012
Marit Vasshus
Kanutten barnehage feirer 25 år og ny lekepark
Kanutten barnehage ved Rogaland A-senter har dobbeltfeiring med 25 år og ny minipark som ungene kan boltre seg i.
/les mer
15.05.2012
Marit Vasshus
Rapport om anabole sterioder blant Stavangerungdom
En fersk rapport fra Utekontakten i Stavanger viser at det er lite kunnskap om bruk av androgene-anabole steroider blant hjelpetjenestene som ungdom i alderen 16-20 år kommer i kontakt med både i kommunen og spesialisthelsetjeneste. Det er behov for ...
/les mer
11.05.2012
Marit Vasshus
Samhandling om gravide med rusproblem
Rogaland A-senter ved direktør Kjersti Egenberg inviterte 8. mai til årlig samarbeidsseminar med Stavanger kommune og Stavanger Universitetssykehus, denne gang om gravide med rusrelaterte problemer. Formålet med seminaret er å dele informasjon om til...
/les mer
11.05.2012
Marit Vasshus
Svangerskap er skreddesrydd for forandring
- Ved svangerskap gjennomgår kvinner generelt en reorganisering av psyken, og gjennomgår en modning, enten svangerskapet er ønsket eller uønsket, sier Anette Bjelland, psykologspesialist ved Behandlingsavdelingen på Rogaland A-senter. Virksomheten gi...
/les mer
04.05.2012
Marit Vasshus
Samarbeid med UIS om Kettil Bruun Society Stavanger 2012
Kettil Bruun Society for Social and Epidemiological Research on Alcohol (KBS) er en uavhengig organisasjon som er åpen for forskere som er engasjert i forskning på sosiale aspekter ved alkoholbruk og alkoholproblemer. Som en del av et internasjonalt ...
/les mer
27.04.2012
Marit Vasshus
Grunnkurs i rusrelatert problematikk
Grunnkurs i rusrelatert problematikk arrangeres 31.mai på Quality Ariport hotell Sola av Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A-senter i samarbeid med Fylkesmannen. Tema blir blant annet brukeren som ekspert i eget liv, hva er avhengighet, de ...
/les mer
23.04.2012
Marit Vasshus
Kulturturer for pasienter ved Rogaland A-senter
Vitenfabrikken, Hertervig -samlingen, øko – gården, Darwin-utstillingen, vandring i gamle Skudesneshavn med mer. Kulturturer er et etterspurt og variert tilbud for innlagte pasientene ved Rogaland A-senter.
/les mer
18.04.2012
Marit Vasshus
Nytt Rusfag med artikler fra Kompetansensetrene
RUSFAG gis ut av Kompetansesentrene for rus og inneholder interessante artikler om rusbruk blant 10 000 voksne i 25 ulike bransjer, om erfaringer med cannabisavvenningskurs for ungdom og foreldre,studenter og alkoholkultur og artikler om forebyggende...
/les mer
10.04.2012
Marit Vasshus
Helsedirektoratet ønsker flere hvite uker
Nordmenns forbruk av alkohol bør reduseres, mener Helsedirektoratet, som nå lanserer kampanjen «Hvite uker».
/les mer
29.03.2012
Marit Vasshus
NRK TV oppslag om anabole steroider
NRK Rogaland hadde 27.mars kl.18.40 et oppslag om bruk av anabole steroider blant gutter 16-20 år i Stavanger. En kartlegging av bruk gjøres med veiledning fra Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A-senter.
/les mer
22.03.2012
Marit Vasshus
Første pårørendekveld på Behandlingsavdelingen
Rogaland A-senters Behandlingsavdeling arrangerte mandag 19.mars for første gang i nyere historie, pårørendekveld som et fast tilbud. Pasientene på avdelingen har bidratt med viktige innspill til innholdet.
/les mer
08.03.2012
Marit Vasshus
Ny regional familieterapiutdanning til høsten
Diakonhjemmet Høgskole samarbeider med Rogaland A-senter om oppstart av en ny regional videreutdanning i familieterapi ved Diakonhjemmet Høgskole i Sandnes fra høsten 2012. Dette kan bidra til et bedre lokalt helsetilbud.
/les mer
14.02.2012
Marit Vasshus
Hvorfor ruspolitikk på arbeidsplassen?
Hvorfor og hvordan skal en bedrift utforme en tydelig ruspolitikk? Er retningslinjer nok, eller trengs det noe mer?
/les mer
12.02.2012
Marit Vasshus
-Skal jeg være den som sier at folk ikke må drikke rødvin?
Fylkeskontoret til NAV Rogaland har Kristin Elisabeth Dahlgren som sin ivrige og livlige Akan- kontakt. Hun ble inspirert til arbeidet av et kurs om holdninger til rusbruk knyttet til arbeidsliv, blant annet om ”dagen derpå” problematikk.
/les mer
25.01.2012
Marit Vasshus
Litteratur kan brukes som en nøkkel
- Kunsten har betydd mye helt fra jeg var ganske ung. Det å føle seg hjulpet av en tekst, er en verdi i dannelsesromanen ”Kompani Orheim, sa forfatter Tore Renberg til de 340 deltakerne på konferansen Mot til ¨å se- evne til å handle på Sola forrige ...
/les mer
03.01.2012
Kjersti Egenberg
Romjulshygge for tidligere pasienter og barn
Rogaland A-senters behandlingsavdeling inviterte i romjulen til et arrangement som vil bli en årlig begivenhet for pasienter som har fullført behandlingen i løpet av det siste året.
/les mer
22.12.2011
Marit Vasshus
Mot til å se - evne til å handle 2012
Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A-senters spissområde ”Rusproblemer i familier med barn”, arrangerer 19. og 20. januar 2012 konferansen ”Mot til å se – evne til å handle”. Tema er barn som lever med foreldre med rusproblemer, psykiske va...
/les mer
20.12.2011
Marit Vasshus
Alkoholbruk i Stavanger sentrum i helgene
Hvordan ser Stavanger sentrum ut om kvelden i "lysløypa" i helgene? Dette viste dokumentaren fra NRK Rogland som ble sendt på riksnettet på NRK senlørdag. Sentrale politikere i Stavanger bystyre er enige om at dette ikke er flatterende og ingen god ...
/les mer
15.12.2011
Marit Vasshus
Motiverende intervju for ungdomsarbeidere
Stavanger kommune har 30 av sine ungdomsarbeidere på kurs i Motiverende intervju (MI) for å lære metodikk i samtaler om rusrelaterte problemer. Tilbudet gis av Kompetansesenter rus-region vest Stavanger ved Rogaland A-senter.
/les mer
14.12.2011
Marit Vasshus
Forvetninger og utfordringer i et brukerperspektiv
Hvordan bli rusfri? Hvilke veier og spor vil folk følge eller ønske seg å følge på veien til rusfrihet? Dette er et spørsmål som opptar både brukere og behandlere, understreker Pål Berger i RIO, rusmisbrukernes interesseorganisasjon.
/les mer
14.12.2011
Marit Vasshus
Samhandlingsreformen på mange og nye måter
- Ideen med reformen er å bevege oss fra reparasjon til å forebygge, vi må begynne å gjøre ting på nye måter. Folk skal behandles hjemme, få en trygg tjeneste der de bor. Egen mestring og pårørendesamarbeid er sentralt, understreker fylkeslege Pål ...
/les mer
22.11.2011
Marit Vasshus
Graviditet og rusbehandling
- Det er viktig å se rus i et familieperspektiv, i et relasjonelt perspektiv, sier Anita Aniksdal, klinikksjef ved Rogaland A-senter. Det er videre en god påminnelse å være ydmyk i forhold til hvilke mulige sammenhenger det er mellom graviditet og ru...
/les mer
22.11.2011
Marit Vasshus
Rusbehandling i Egersund og Strand
-For å gjøre polikliniske tjenester lettere tilgjengelige for folk bosatt i distriktene, tibyr nå Rogaland A-senter poliklinisk rusbehandling i Egersund og Strand kommune. Kvaliteten og innholdet i tjenesten skal være tilsvarende den som gis ved Roga...
/les mer
18.11.2011
Marit Vasshus
Kartlegger bruk av anabole sterioder
- Mange mener noe om det, men er dette et stort eller lite problem i Stavanger og omegn? Vi vil samle kunnskap for å få et bedre bilde av problemområdet, sier Tonje Hoff, leder av Uteseksjonen og initiativtaker til prosjektet. Dette gjøres i samarbei...
/les mer
18.11.2011
Marit Vasshus
Veiledning i rus og psykisk helse
Kompetansesenter rus – region vest Stavanger gir veiledning til ansatte som jobber med rus og psykisk helse i kommunene, ved hjelp av en metodikk som aktiviserer hele gruppen. For tiden får ansatte ved Hundvåg og Storhaug helse – og sosialkontor, sek...
/les mer
27.10.2011
Marit Vasshus
AKAN - prisen 2011 til Kompetansesenter rus ved Rogaland A-senter
AKAN -prisen 2011 går til Kompetansesenter rus - region vest Stavanger ved Rogaland A-senter. AKAN -prisen for godt rusforebyggende arbeid 2011 ble i går utdelt til Kompetansesenter rus - region vest Stavanger ved Rogaland A-senter. Prisen tildeles p...
/les mer
14.09.2011
Marit Vasshus
Satser på mentaliseringsbasert behandling
Rogaland A-senter gjør et løft for å stimulere til kompetanseutvikling innen mentaliseringsbasert teori og terapi. Satsingen på MBT gir Rogaland A-senter mulighet til å være blant de første kompetansesentre i Norge som systematisk jobber og gjør seg ...
/les mer
14.09.2011
Marit Vasshus
Bredt tverrfaglig tilbud ved avrusing
Rogaland A-senter har på oppdrag fra Helse Vest økt tilbudet om avrusing for pasienter og etablert nytt tilbud om stabilisering. Tilbudet har en stor tverrfaglig profesjonsbredde innen medisin, sykepleie, psykiatri, vernepleie og sosialfag.Man har ...
/les mer
31.08.2011
Økt bevissthet på arbeidsliv og rus
Kompetansesenter rus - region vest Stavanger ved Rogaland A-senter merker økende interesse for kunnskap og bevissthet om arbeidsliv og rusbruk.
/les mer
16.08.2011
Marit Vasshus
Rapport om studenter og alkohol på Dagsrevyen
NRK Dagsrevyen, NRK Rogaland TV og radio hadde i går oppslag på rapport om studenter og alkoholbruk. Tusener av universitetsstudenter gjør nå sine første møter med andre medstudenter gjennom Fadderuken. En fersk rapport viser at studentenes utagering...
/les mer
12.08.2011
Marit Vasshus
Er studiestart preget av alkohol og fyll?
Tusener av studenter strømmer nå til Universitetene og gjør sine første møter med andre gjennom Fadderuken neste uke. En fersk rapport viser at studentenes utagering er begrenset, engasjementet og felles deltakelse preger deres debut. Alkoholen virke...
/les mer
12.08.2011
Marit Vasshus
Kulturopplevelser for pasienter i rusbehandling
Rogaland A-senter arrangerer kulturturer for pasienter som er innlagt til rusbehandling, og denne uken pasienter ved Avrusingsavdelingen for første gang på et slikt arrangement på Ustein Kloster, Mosterøy nord for Stavanger. -Dette tilbudet gir frih...
/les mer
04.07.2011
Marit Vasshus
Rusfag nr 2 2011
Bladet "Rusfag" gis ut to ganger i året med en fagartikkelsamling vår ( nr 1/ 2011 15 artikler) og et temanummer på høsten ( nr 2/ 2010 16 artikler), og bladet er et ledd i dette arbeidet. Rusfag er et resultat av et samarbeid mellom de syv kompetans...
/les mer
06.06.2011
Marit Vasshus
Rogalandskommuner satser forebyggende blant barn
Flere Rogalands-kommuner satser på trivselstiltak og forebygger mobbing, de er gode på å løfte frem barn i planverket sitt. - De vil at det skal være godt å bo i kommunen, sier Bente Høgmo, Kompetansesenter rus Stavanger.
/les mer
18.05.2011
Marit Vasshus
Samhandling for bedre folkehelse
- Forebygging og folkehelsearbeid foregår også i kommunene, sa Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Ministeren referete til et vellykket prosjekt i Tysvær i en tale om samhandling 10.mai. Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A...
/les mer
30.04.2011
Marit Vasshus
Ny tverrfaglig spesialisert akuttjeneste
Fra 2. mai etablerer Rogaland A-senter i avtale med Helse Vest et nytt akuttilbud innen tverrfaglig spesialiserte helsetjenester for rusbehandling. Tilbudet er et supplement til andre akuttjenester, og er ikke ment å overta deres ansvarsområder.
/les mer
27.04.2011
Marit Vasshus
Barn og pårørende har fått et bedre tilbud
En fersk rapport fra Rogaland A-senter viser at det å ansette en barne – og pårørendekontakt styrker tilbudet for barn og pårørende til rusmiddelavhengige før, under og etter behandling. Over halvparten av disse fikk hjelp for egen del for første gan...
/les mer
08.04.2011
Marit Vasshus
Hva med medikamentfri langtidsbehandling og oppfølging?
STARUS konferansen 6. april på Sola satte rusbehandling på dagsorden. Hva som gir smidighet ift å behandle LAR pasienter og pasienter med medikamentfri behandling, samt dilemmaer ved behandling med og uten medikamenter ga stort engasjement blant de ...
/les mer
07.04.2011
Marit Vasshus
LAR og medikamentfri hjelp under samme tak?
Hvordan påvirker det medpasienter i abstinens, at andre får lindring gjennom legitim medisinering, når de selv går gjennom en medikamentfri behandling? Dette dilemma var blant temaene som ble drøftet på STARUS –konferansen 6.april på Sola med 90 delt...
/les mer
31.03.2011
Marit Vasshus
Kvalitet i behandling
- Som en del av kvalitetsarbeidet ved Rogaland A-senters behandlingsavdeling får pasientene undervisning i Mindfullness Based Coping( MBC) sier avdelingsleder Unn Hammervold. Terapeutene som er utdannet i MBC jobber nå med å tilpasse tilbudet særski...
/les mer
28.03.2011
Marit Vasshus
Stavanger kommune kurser skjenkenæringen
Stavanger kommune har påbegynt opplæring i programmet Ansvarlig vertskap for skjenkestedene i samarbeid med politiet og Kompetansesenter rus ved Rogaland A-senter. Målet er at alkoholservering ikke skal forekomme til ungdom under aldersgrensen (18 o...
/les mer
14.03.2011
Marit Vasshus
To - tre prosent tenåringer bruker hasj
To-tre prosent av ungdom i alderen 12 – 15 år bruker hasj, men de har gjerne flere problemer. Hasjen kjøpes av jevnaldrede og betales med lommepengene, viser en fersk kartlegging i Stavanger kommune.
/les mer
04.03.2011
Marit Vasshus
Forskere undersøkte studenter og alkoholkultur
Forskere avliver myten om Fadderuken som fyllefest. Forskerne ville finne ut om fadderfylla hadde tatt overhånd, men ble positivt overrasket da de tilbragte starten på semesteret sammen med studentene. Selv om alkoholen bidrar til å skape fellesskap,...
/les mer
22.02.2011
Marit Vasshus
Tre av fire unge tror på godt liv
74 prosent av de spurte ungdommene tror de får et lykkelig liv. Det viser en undersøkelse blant over 5000 elever i ungdomsskole og 1. videregående skole i 15 Rogalandskommuner. Selv om hverdagen er full av store og små problemer, tror tre fjerdedeler...
/les mer
14.02.2011
Marit Vasshus
Rusmiddelpolicy positivt for bedriftskultur
- Kunnskap, holdning og handling har effekt på resultatene av Akan – arbeidet, og dette bør inn i all lederopplæring, understreker Tormod Gilje, AKAN – koordinator i Avinor. Bedriften fikk AKAN – prisen for godt AKAN arbeid i fjor.
/les mer
28.01.2011
Marit Vasshus
Søknadsmidler til kommunalt rusarbeid
Omlag 420 millioner kroner i tilskuddsmidler, øremerket kommunalt rusarbeid, er nå klare til å skifte eiere. Søknadsfristen for tilskuddsmidlene er 1. februar.
/les mer
28.01.2011
Marit Vasshus
Risk - bruk i NRK Dagsrevyen
Kompetansesenter rus Stavanger ved Silje Lill Rimstad ble i går intervjuet på NRK Dagsrevyen om Risk – bruk modellen, som er en ny måte bedrifter kan møte ansatte med riskopreget alkoholbruk på.
/les mer
25.01.2011
Marit Vasshus
Barn av rusmisbrukende foreldre og familiens fungering
-Vi trenger kunnskap for å oppfylle ”Mot til å se – evne til å handle”, og vi må ha vilje til å sette kunnskapen ut i livet, sa dr.psycol Bente Storm Mowatt Haugland på Sola konferansen 19 og 20.januar i regi av KORUS vest ved Rogaland A-senter.
/les mer
23.01.2011
Marit Vasshus
Hva skal vi si til barna om kriser i familien?
- Barnets århundre var 1900 tallet. Nå er vi i det andre barnets århundre. Hva vil bli sagt om oss i ettertid når det gjelder barn i krise og det å handle overfor barn som vokser opp med rus og psykisk lidelse? Vil historien fortelle at de hadde kunn...
/les mer
23.01.2011
Marit Vasshus
Hjelp i et barneperspektiv
- Når man vokser opp med en rusmisbrukende foreldre, blir man opptatt av trygghet. Vi må hjelpe de som ønsker hjelp, selv om vi ikke når alle og noen ikke vil ha hjelp, sier Marius Sørensen Helland Sjømælingen, generalsekretær i BAR, Barn av rusmisbr...
/les mer
22.01.2011
Marit Vasshus
Mot til å se - evne til å handle
- Helsedirektoratet har en omfattende satsning på tidlig Intervensjon. Å forebygge, se og ikke minst agere tidlig i en problemutvikling, er viktig. Alle er enige om det. Samtidig er det dokumentert at fagfolk unnlater å handle på bekymring, sa direkt...
/les mer
22.01.2011
Marit Vasshus
IRIS rapport om Arbeidsliv og rus nettverk
Nettverket for virksomheter som jobber med arbeidsliv og rus, bidrar til å fornye og vedlikeholde kompetanse på rus for deltakerne. Rapporten konkluderer med at bedriftene får inspirasjon og motivasjon til å utøve sin ruspolitikk og gjør den enkelte ...
/les mer
07.12.2010
Marit Vasshus
Virksomme verktøy for kommunene
Fagbladet "Rusfag" nr 2- 2010 har tema gode verktøy og presenterer 14 ulike metoder og karteggingsverktøy som kan brukes i kommunene i arbeid med rusrelatert problematikk.
/les mer
18.11.2010
Marit Vasshus
Gruppeterapi hjelper for egenutvikling
Hva er det som gjør at gruppedeltakere klarer å møte opp 100 ganger til behandlingssamtaler ved Rogaland A-senters poliklinikk? - Gruppa har klart å skape en trygghet sammen. Selv om det er tøft, er det oftest trygt å komme tilbake i gruppa, sier en ...
/les mer
18.11.2010
Marit Vasshus
Gruppeterapi med stort fremmøte
- Jeg er imponert over at deltakerne i terapigruppen er så stabile og har møtt opp til terapi ukentlig i over to år. Gruppeterapeuten har bidratt til å opprettholde fremmøtefrekvensen over lang tid, sier avdelingsleder Benthe Hedland på poliklinikken...
/les mer
17.11.2010
Marit Vasshus
Alkoholfritt svangerskap
Du gir barnet ditt en god start om du kutter ut alkohol. Det er også klokt å unngå alkohol allerede når dere planlegger barn.
/les mer
15.11.2010
Marit Vasshus
Elisabeth Nordhus Lied oppnevnt som medlem i regjeringens Barnevernspanel
Barne – likestillings - og inkluderingsminister Audun Lysbakken oppnevnt i dag et barnevernspanel, der Elisabeth Nordhus Lied, erfaringskonsulent ved Rogaland A-senter, skal delta med råd. Regjeringen skal legge frem en Stortingsmelding om barneverne...
/les mer
05.11.2010
Marit Vasshus
Helsedirektoratet inviterte kompetansesenterene for rus til fagsamling
Helsedirektoratet inviterte 1.- 3. november 2010 alle de syv kompetansesentrene for rus i Norge til årlig fagsamling, denne gang på Sola i samarbeid med Kompetansesenter rus Stavanger.
/les mer
22.10.2010
Marit Vasshus
Rogalandskommuner på seminar om ruspolitisk handlingsplan
– Kommunenes engasjement og kunnskap er viktig i arbeidet med denne planen. Skal dette bli en plan som støver ned, eller en som gir gjennomslag og aktiv handling? spurte Katharina Hovland, leder for Kompetansesenter rus Stavanger. Rogalandskommunene ...
/les mer
22.10.2010
Marit Vasshus
Hurtigkartlegging av barn og ungdoms rusbruk
Stavanger kommune ved Uteseksjonen og K46 (tilbud for ungdom med rusproblemer) samarbeider med Kompetansesenter rus Stavanger om å utvikle metoden Hurtigkartlegging for å avdekke rusproblemer hos barn og ungdom i alderen 12 – 15 år.
08.10.2010
Marit Vasshus
Fastelgers reseptbruk mot angst og depresjon
Rogaland A-senter ved overlege Terje Vevatne har gjort en undersøkelse av 134 fastleger ( 44%) i Rogaland sin foreskrivning av B-preparater. Undersøkelsen viser at legene er i tvil om nytteverdien av symtombehandlingen for pasienters angst og depres...
/les mer
08.10.2010
Marit Vasshus
Stavangers skjenkenæring skal kurses i Ansvarlig vertskap
Stavanger kommune samarbeider med skjenkenæring, politi og Kompetansesenter rus Stavanger, Rogaland A-senter ved Ingunn Svendsen om kursing i Ansvarlig vertskap. Hele 256 ledere fra 128 skjenkesteder skal på kurs i 2011, med oppstart på nyåret.
/les mer
27.09.2010
Marit Vasshus
Arbeidsliv, rusmisbruk og livsstil
- Rusmisbruk handler om en livsstil, og det skal mye til å bryte denne. Man skiller seg ut ved å være "avholds", men mye skjer ut fra påvirkning fra andre. Det skal mye til å si: Nå skal jeg ikke drikke på en stund. Hvor sterk er du til å stå for val...
/les mer
20.09.2010
Marit Vasshus
Spreke pasienter setter Kjerag rekord
Spreke pasienter satte ny rekord tur - retur Kjerag torsdag 9.september. De seks turgåerne er for tiden pasienter ved Rogaland A-senters behandlingsavdeling, hvor man vektlegger gode naturopplevelser og fysisk aktivitet både under himmelens høye tak...
/les mer
15.09.2010
Marit Vasshus
Spesialist i almennmedisin ny praksiskonsulent på Rogaland A-senter
Spesialist i allmennmedisin, Kjeld Gregertsen, Byfjorden legesenter, er ny praksiskonsulent fra 1. september 2010 på Rogaland A-senter.
/les mer
06.09.2010
Marit Vasshus
Konferansen
Nå foreligger programmet til konferansen
/les mer
25.08.2010
Marit Vasshus
Feltarbeid under Fadderuka ved UIS i NRK
NRK Rogaland, radio sendte et innslag 24.august med intervju av sosiologene Anne Schancke Selbekk og Inger Eide Robertson fra Kompetansesenter rus, ved FOU avdelingen om intensjonene med feltarbeidet under Fadderuka 2010 på Universitetet i Stavanger....
/les mer
25.08.2010
Marit Vasshus
Ungdataundersøkelsen fra Time i Dagsrevyen 17.august
Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A-senter, bistår Time kommune i arbeidet med undersøkelsen "Ungdata". Sosiolog Inger Eide Robertson samarbeider med femten Rogalandskommuner som nå har gjennomført ungdomsundersøkelser for 7065 ungdommer i ...
/les mer
24.08.2010
Marit Vasshus
Studentkultur og alkohol
Kompetansesenter rus, Stavanger har i samarbeid med Studentorganisasjonen og Studentsamskipnaden, gjort feltarbeid under "Fadderuken 2010" på Universitetet i Stavanger 16. - 23. august. Hensikten med feltarbeidet er å få kunnskap om hvordan alkohol ...
/les mer
19.08.2010
Marit Vasshus
Pasienterfaringer med kvinnegrupper
-Når en deltar i rusrelatert behandling, er det nyttig å få del i andres erfaringer. En får håp, og erfarer å ikke være alene om vanskeligheter. Jeg føler meg priviligert som får anledning til å delta her, sier en blant de fire kvinner som har deltat...
/les mer
02.06.2010
Marit Vasshus
Regional kompetanseplan for 2010
Fylkesmannen i Rogaland og Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A-senter har i samarbeid utarbeidet en regional plan for kompetanse for i år. Planen gir en oversikt over kompetansetiltak, prosjekter og nettverk rettet mot kommunene i forhold ...
/les mer
27.05.2010
Marit Vasshus
Filosofiske tema i etikkgruppe for pasienter
Hva er det gode liv? Hva er meningen med livet? Dette er to blant flere filosofiske tema som diskuteres blant pasienter innlagt på Behandlingsavdelingen ved Rogaland A-senter.
/les mer
26.05.2010
Marit Vasshus
Mer lyttende med LØFT - kurs
NAV ansatte i Stavanger deltar i dag på LØFT kurs i regi av Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A-senter, og erfarer at det er nyttig å være mer bevisst på hva slags relasjon de har til bruker. LØFT - kurset oppmuntrer til å være nysgjerrig,...
/les mer
20.05.2010
Marit Vasshus
Ungdomsundersøkelser brukes i kommuneplaner
Fjorten Rogalandskommuner har nå gjennomført ungdomsundersøkelser for 6700 ungdommer i ungdomskole og videregående skole, og resultatene skal brukes i kommuneplanene.
/les mer
12.05.2010
MV
Medieoppslag om oljearbeidere og rusbruk
Aftenposten hadde i A-Magasinet 7.mai 2010 en artikkel med tittelen ” De drakk seg til bunns”, med en omtale av oljearbeidere som tjente store penger og betalte en høy pris. Fire tidligere og nåværende oljearbeidere er intervjuet, og en av disse ansl...
/les mer
27.04.2010
MV
Skjenke - og salgsnæringen kurses i Ansvarlig vertskap
Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A-senter har sammen med Etne og Vindafjord kommuner bidratt til tredagers kurs mandag 19. - onsdag 21.april for skjenke - og salgsnæringen i de to kommunene. Hele 68 personer deltok, den ene dagen også bev...
/les mer
13.04.2010
MV
AP`s medlemmer i Stortingets Helse - og omsorgskommite besøkte Rogaland A-senter
Ap`s medlemmer i Stortingets Helse – og omsorgskommite var i går i Stavanger og besøkte blant annet Rogaland A-senter. Direktør Kjersti Egenberg informerte kommiteens medlemmer om virksomhetens faglige tilbud til pasienter med spesiell vekt på tilbu...
/les mer
09.04.2010
Rus - forbrytelse og straff - eller lidelse og behandling?
- Det er smertefullt å bli edru, man føler seg liten, og trenger å føle seg nyttig. Rusavhengighet er en livslang prosess som krever grep hver dag for å mestre livet, sier Trond Skarpsno. Han deltok da Stavangergruppen for rusmiddelforskning STARUS i...
/les mer
07.04.2010
MV
Trening og fysisk aktivitet hjelper mot russug
- Trening gjør så godt, det hjelper fantastisk mot russug. Jeg har nesten ikke kjent russug i trenigsperioden, dette blir en slags erstatning, erfarer Ole. 40 - åringen har gått til et treningssenter nærmest daglig de siste fire månedene, mens han ha...
/les mer
26.03.2010
MV
14 Rogalandskommuner kartlegger 6700 ungdommer via Ungdata
Kompetansesenter rus, region Vest Stavanger samarbeider med hele 14 Rogalands-kommuner om en stor ungdomsundersøkelse som kartlegger ungdoms vaner i forhold til skole, fritid, familie, trivsel og rusbruk, i inneværende uke. Det unike er at den samme ...
/les mer
23.03.2010
MV
Pasienter blir sprekere og mentalt styrket av fysisk aktivitet
-Målet er at alle pasienter uansett hvilken fysisk form de er i, skal få mulighet til å føle glede og mestring gjennom fysiske aktiviteter, sier Liv Fotland og Eirik Nordgulen på behandlingsavdelingen ved Rogaland A-senter.
/les mer
22.03.2010
MV
Gravide får styrket oppfølging
Rogaland A-senter har nå styrket tilbudet til gravide ved å ansette sykepleier/ helsesøster Tove Torbjørnsen i stillingen som gravidekoordinator. Direktør Kjersti Egenberg har vært pådriver for å få opprettet denne stillingen, og er tilfreds med at e...
/les mer
19.03.2010
MV
Studentliv og alkoholkultur
Studentsamskipnaden og Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger, inviterte 17. mars under studentfesitvalen UGÅ 2010, UIS studenter til smakebiter på foredrag og kulturelle lynglimt med bla andre Rogaland teater, teatergruppen ved HUSK, ...
/les mer
12.02.2010
MV
Ny erfaringskonsulent styrker tilbudet til pasienters barn
Rogaland A-senter har ansatt Elisabeth Nordhus Blankenberg Lied som erfaringskonsulent fra 1. mars 2010. Hun har erfaring som barn av foreldre med rusproblem og vil bidra til å styrke tilbudet til pasienter og deres barn. Direktør Kjersti Egenberg er...
/les mer
12.02.2010
MV
Sikkerhet på arbeidsplassen
- Sikkerheten på arbeidsplassen er sårbar ved rusmisbruk, og man må ha årvåkenhet for funksjonsendring, sier fagsjef Geir Iversen, Haugaland A-senter.
/les mer
12.02.2010
MV
Samtaler med arbeidstaker om rusproblemer
På hvilken måte skal man ta opp rusproblemer med en arbeidstaker? Hva er gode og hva er mindre gode måter å snakke med ansatte om deres mulige rusproblemer på? Dette var ett av temaene 11.februar da Nettverket for arbeidsliv og rus delte erfaringer o...
/les mer
12.02.2010
MV
Rusveiledning i arbeidslivet
Hvilke tema er relevante når man drøfter rusrelaterte problemer hos ansatte i arbeidslivet? Veslemøy Storstein, Kompetansesenter rus Stavanger oppsummerte erfaringer fra veiledning til bedriftshelsetjenester i Rogaland 11. februar 2010 på Nettverksmø...
/les mer
12.02.2010
MV
Når pappa har psykiske vansker
-Noen synes personlige historier er for nære, men folk synes det er nyttig å høre far og sønn sine tanker om en tøff, trasig og turbulent historie med psykiske vansker, da livet raknet og konsekvenser det fikk for min sønn, sa Frank Grude.
/les mer
02.02.2010
MV
Nye retningslinjer for legemiddelassistert rusbehandling
Et nytt regelverk for legemiddelassistert rehabilitering av heroinavhengige (LAR) foreligger nå, med LAR-forskrift og LAR-retningslinje. Det nye rammeverket skal bidra til at behandlingstilbudet i LAR blir det samme i hele landet. Regelverket skal og...
/les mer
26.01.2010
MV
Nytt undervisningstilbud for pasienter og familie i poliklinikk
Rogaland A-senters poliklinikk har utarbeidet er nytt og gratis undervisningstilbud til pasienter og deres familiemedlemmer som starter opp 2.februar og går over fire kvelder kl. 18-20. Relevante tema er
/les mer
26.01.2010
MV
Mot til å se barn som har vondt i sjela
Konferansen Mot til å se- evne til å handle 21. og 22. januar samlet 250 personer fra regionen. HVordan skal man oppdage de barna som har vondt i sjela og som er pårørende til foreldre med psykiske lidelser, alvorlig sykdom og rusmisbruk? Margaretha...
/les mer
15.01.2010
MV
Nytt Rusfag fra kompetansesentrene
Rusfag nr 2 2009 er tilgjengelig på PDF og kan fås ved henvendelse til Kompetansenter rus - region vest Stavanger v/ Rogaland A-senter. Tema er
15.01.2010
MV
Tilskudd til kommunalt rusarbeid
Kommuner kan nå søke tilskudd til kommunalt rusarbeid for 2010 innen 15.februar i år.
/les mer
04.12.2009
MV
StaRus konferansen Framtidens rusmiddelproblem?
Stavangergruppen for rusmiddelforskning StaRus, arrangerer 31. mars og 1. april konferansen "Framtidens rusmiddelproblem?" Hva kommer til å kjennetegne framtidens rusmiddelproblematikk? Hvordan kan vi forme et tjenestebehov som kan møte framtidens ru...
/les mer
30.11.2009
MV
Autonomi som tema i Utstein Kloster refleksjonsforum
Professor Trygve Wyller, Universitetet i Oslo, vil snakke om tema autonomi i Utstein Kloster refleksjonsforum 29.april 2010. Wyller er opptatt av hva som bidrar til åpenhet og etisk dømmekraft i det moderne samfunn.
/les mer
25.11.2009
MV
Jubler for muligheter
Rogaland A-senter har fått tildelt 371 000 kroner fra overskuddet på Extra spillet. – Dette er en stor glede og akkurat hva vi trenger. Nå kan vi ansette en konsulent med erfaring som barn av en rusmisbruker, kommenterer direktør Kjersti Egenberg ti...
/les mer
25.11.2009
MV
Nettverkskonferansen Mot til å se- evne til å handle
Nettverkskonferansen Mot- til å se - evne til å handle arrangeres 21. og 22. januar og har tema hvordan man bedre kan møte barn i familier der foreldre har psykiske lidelse eller rusmiddelavhengighet.
/les mer
20.11.2009
MV
Ny måte å møte ansatte med riskbruk
Hvordan kan man oppdage og hjelpe ansatte med alkoholproblemer tidligere? Erfaring fra arbeidslivet viser at den ansatte ofte har hatt et alkoholproblem i 14 - 16 år før arbeidsgiver tar opp problemet med den ansatte. Kompetansesenter rus region vest...
/les mer
16.11.2009
MV
Regional konferanse om barn som pårørende
Regionale konferanser om barn som pårørende arrangeres i Stavanger 2.desember og i Bergen 3. desember 2009. Konferansene er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Barne-unge og familiedirektoratet, Barnes Beste, Rogaland A-senter, Bergensklinikkene o...
/les mer
13.11.2009
MV
Alkoholkultur på en flerkulturell arbeidsplass
- På en oljerealatert arbeidsplass med tyve nasjonaliteter, er det utfordrende å få til felles holdninger på hva som er akseptabel bruk av alkohol utenfor arbeidstid, sier sykepleier Kari Ree i bedriftshelsetjenesten i Aker Solutions.
/les mer
26.10.2009
MV
Riskbruk av alkohol- ny modell for forebygging i arbeidslivet
Kompetansesenter rus - region vest Stavanger inviterer ledere, hovedverneombud og bedriftshelsetjeneste til seminar fredag 20.november 2009 med tema Riskbruksmodellen. Foreleser er forsker Ulric Hermannson fra Karolinska Institutt i Stockholm. Semin...
/les mer
23.10.2009
MV
-Barn skal ikke være flinke og klare seg selv
-Barn som vokser opp med rusproblemer i familien, tar altfor mye ansvar for å passe på foreldren med rusproblemer og søsken, og glemmer at man selv kun er et barn, sier Elisabeth Norhus Lied . - Voksne skal ikke tilllate at barn blir løvetannbarn, v...
/les mer
13.10.2009
MV
Stavanger Aftenblad: Tidlig hjelp til folk som drikker for mye
Stavanger Aftenblad hadde tirsdag 6.oktober 2009 et dobbeltside oppslag på tilbudet ”Raskere tilbake” med tittelen ”Tidlig hjelp til folk som drikker for mye”. Psykolog Øystein Enger ved Rogaland A-senters poliklinikk forteller at 68 rogalendinger so...
/les mer
13.10.2009
MV
Nettverkstreff for arbeidsliv og rus
Kompetansenter rus v/ Rogaland A- senter arrangerer ny samling i Arbeidsliv og rus-nettverket torsdag 12.november på Sola Strand Hotel. Tema er Kvinner - Arbeid - Rus. Temaet vil bli belyst fra ulike vinklinger og det blir god anledning til samtale...
/les mer
13.10.2009
MV
Ungdomsundersøkelser
Kompetansenter rus Stavanger ved Rogaland A-senter foretar ungdomsundersøkelser i kommuner i og utenfor Rogaland. I 2009 har mer enn 5600 elever i ungdomsskoler og 1. året i videregående skole svart på undersøkelsene. Våre funn viser at ungdom drikk...
/les mer
07.10.2009
MV
Sykehuspasienter med helseskadelig alkoholbruk får hjelp
På Stavanger Universitetssykehus (SUS) ser de ansatte etter tegn på helseskadelig alkoholbruk hos pasientene. Finner de det, kommer ruskonsulenten. Blir for eksempel en pasient lagt inn med blødende magesår for andre gang, ringer varselklokkene. Ps...
/les mer
05.10.2009
MV
Seminar om rusproblematikk i familier med barn
Kompetansesenter rus ved Rogaland A-senter og KINOKINO, Senter for kunst og film inviterer til seminar 23.oktober i Sandnes med tema rusproblematikk i familier med barn.
/les mer
02.10.2009
MV
Nasjonal konferanse for pårørende
Helsedirektoratet inviterer til Nasjonal dialogkonferanse for pårørende til mennesker med avhengighetsproblematikk 16. og 17. november 2009 på Oslo Plaza i Oslo sentrum.
/les mer
25.09.2009
MV
Kurs i rusrelatert problematikk
Kompetansesenter rus region vest Stavanger samarbeider med Fylkesmannen i Rogaland om et rusfaglig kurs 19.november i Stavanger. Målgruppen er hjemmesykelpeiere og psykiatrisk hjemmesykepleiere som jobber i Rogalandskommuner. Målet med kurset er å ø...
/les mer
14.09.2009
MV
Ny logo og grafisk profil for Rogaland A-senter
Kirkens Bymisjon sentralt har besluttet å endre sin visuelle profil og har fått utviklet et designprogram inkludert ny logo profil for alle virksomheter i landet. Fargevalget er noe endret, og får et friskere uttrykk. Brosteinen er tatt bort, og foto...
/les mer
14.08.2009
MV
Ny veileder om tidlig intervensjon for rus
Alle som ser barn, unge, voksne eller eldre som lever med begynnende rusproblemer, må våge å handle ut fra sin bekymring. Ofte er det lite som skal til for å løse problemet.
/les mer
02.07.2009
MV
Regionale konferanser om barn som pårørende
Regionale konferanser om barn som pårørende arrangeres i Stavanger 2.desember og i Bergen 3. desember 2009. Konferansene er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Barne-unge og familiedirektoratet, Barnes Beste, Rogaland A-senter, Bergensklinikkene o...
/les mer
29.06.2009
MV
Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2009
Kommuner kan søke tilskudd til kommunalt rusarbeid for 2009, over statsbudsjettet kap 761 post 63 via Fylkesmannen til Helsedirektoratet. Det er restmidler på 10 millioner kroner som alle kommuner kan søke midler til tiltak for mennesker med rusrel...
/les mer
16.06.2009
MV
Haugesundspolitikere inviterer fagfolk og brukere til ruspolitisk plan
Politikere fra formannskapet i Haugesund inviterte 16.juni fagfolk til en dag med innspill til tiltak i ruspolitisk plan, som skal behandles i september. Fra før har politikerne gjort noe helt unikt, nemlig å intervjue brukere enkeltvis for å få eksa...
/les mer
08.06.2009
MV
Ungdommens forebyggingspris
Ungdommens forebyggingspris skal også i år deles ut til den kommunen som er flinkest til å involvere barn og unge i rusforebyggende arbeid. Prisen deles ut av Helsedirektoratet.
26.05.2009
MV
Tilskudd til utdanning i rusproblematikk
Helsedirektoratet har opprettet en ordning hvor det er mulig å søke tilskudd til videre og etterutdanning for økt kompetanse i rusproblematikk. Tilbudet har sammenheng med Opptrappinsgplanen for rusfeltet, hvor ett av hovedmålene er bedre kvalitet og...
/les mer
25.05.2009
MV
Omdømme og alkoholhåndtering i arbeidslivet
Hvordan kan man omgås alkohol på en slik måte at det ikke skader bedriftens omd��mme? Hvordan sikre at sensitiv informasjon om bedriften ivaretas i uformelle og sosiale sammenhenger? Disse og liknende tema kan settes på dagsorden i bedriftene ved å b...
/les mer
20.05.2009
MV
Arbeidstakere med rusproblemer
Hva sier, tenker og forstår arbeidstakere som kommer til behandling etter advarsler eller "avsløringer" på jobben? -Voksne mennesker ønsker å beholde vaner og "det gode liv" sier familieterapeut Veslemøy Storstein ved Rogaland A-senters poliklinikk. ...
/les mer
20.05.2009
MV
I forkant av rusproblemer i arbeidslivet
- Vi forankrer og implementerer rusforebygging på arbeidsplassen på ledernivå, sier Anne Brit Motland, HMS rådgiver ved Stavanger Universitetssykehus. Hun snakket til 35 deltakere på et nettverksmøte i Haugesund 14. mai, der man hadde oppmerksomhet p...
/les mer
23.04.2009
MV
Nytt tidsskrift fra Kompetansesentrene for rus
Helsedirektoratet har gitt Kompetansesentrene for rus i oppdrag å etablere et nytt tidsskrift for rusfaget med kommunene som hovedmålgruppe. Utgivelsen består av en fagartikkelsamling på 12 artikler fra ulike fagfolk fra de syv kompetansesentrene fo...
/les mer
21.04.2009
MV
Flere nettverk for arbeidsliv og rus
Modellen med nettverk for arbeidsliv og rus som er utviklet av Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A-senter, spres nå til andre landsdeler. Kompetansenter rus- Midt Norge inviterer sammen med Lade behandlingssenter til nettverkssamling 26.ma...
/les mer
21.04.2009
MV
Nettverkssamling for arbeidsliv og rus
Hvordan skal man forankre og implementere arbeid med problemstillinger knyttet til arbeidsliv og rus? Hvordan forebygge risikodrikking? Dette er to blant flere tema som står på dagsorden når Arbeidsliv og rus gruppen ved Kompetansesenter rus Stavange...
/les mer
15.04.2009
MV
Kompetansesenter rus - region vest Stavanger
Rogaland A - senter består både av et behandlingssenter og et kompetansesenter. Kompetansesenteret jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet og heter fra 1.april Kompetansesenter rus - region vest Stavanger. Oppgavene opprettholdes, og adresser, mailad...
/les mer
14.04.2009
MV
Flere plasser til avrusning og behandling
Helse Vest har valgt å inngå kontrakt med Kirkens Bymisjon Rogaland om økt kapasitet på behandling ved Rogaland A-senter. Virksomheten får fem ekstra plasser for avrusning og tre nye plasser i Behandlingsavdelingen.
06.04.2009
MV
Fremtidens rusbehandling hvis brukerne bestemte
-For å klare seg videre i livet, er det viktig at man får oppfølging etter at behandling på institusjon er gjennomført, sier en engasjert mann med erfaring fra behandling. Han var en blant 60 deltakere på STARUS konferansen på Sola 1.april, med tema ...
/les mer
27.03.2009
MV
Hard drikking øker, mindre narkotika blant europeiske 15-16 åringer
Hard drikking i enkeltepisoder har økt med ni prosent blant europeiske 15-16 åringer i en periode på 15 år. Illegale stoffer viser litt nedgang for 2007 sammenlignet med 2004. Trenden er færre røykere blant europeiske ungdommer.
/les mer
27.03.2009
MV
En kunnskapsoppsummering om barn av rusmiddelmisbrukere
Henning Mohaupt og Fanny Duckert har på oppdrag fra KORFOR, Kompetansesenter for rusforskning i Helse Vest, gjort en oppsummering av kunnskap om barn av rusmiddelmisbrukere. Rapporten slutter med en oppsummering av sentrale punkter som anses nyttige ...
/les mer
23.03.2009
MV
Administrasjonen ved RAS har flyttet
Administrasjonen ved Rogaland A-senter flyttet 19.mars 2009 fra klinikkbygget til eget nyoppusset administrasjonsbygg, overfor klinikkbygget.
/les mer
12.03.2009
MV
Status for Opptrappingsplanen for rusfeltet
– Opptrappingsplanen skal resultere i et bedre behandlingstilbud for rusfeltet, mer samhandling, et tydelig folkehelseperspektiv, økt brukerinnflytelse og bedre ivaretakelse av barn og pårørende. Statusrapporten som nå foreligger viser at arbeidet er...
/les mer
09.03.2009
MV
Samarbeid for bedre tjenester til barn
Rogaland A-senter ved direktør Kjersti Egenberg har nå laget en samarbeidsavtale med BUF - etat ( Barne og familieetaten), familievernkontorene og Stavanger Universitetssykehus ved psykiatrisk divisjon. Målet er å samarbeide på tvers av virksomheter ...
/les mer
03.03.2009
MV
KORFOR rapport om familieorienterte tiltak i Helse Vest
Rogaland A-senter ved Anne Schanche Selbekk og KORFOR ved Fanny Duckert har på oppdrag fra KORFOR gjennomført en kartlegging og kunnskapsoppsummering av familieorienterte tilbud innen spesialisert rusbehandling i Helse Vest. Målet med kartleggingen e...
/les mer
10.02.2009
MV
Grunnkurs i rusrelatert problematikk
Rogaland A-senter samarbeider med Fylkesmannen i Rogaland om å arrangere grunnkurs i rus for kommunene. Kurset arrangeres 29.april i Stavanger og 5.mai i Haugesund.
/les mer
28.01.2009
MV
Sertifisert som miljøfyrtårn
Rogaland A-senter er den første virksomheten innen rusfeltet i Helse Vest som idag er sertifisert som Miljøfyrtårn. Virksomheten vil stimulere både et godt psykososialt miljø og et bedre ytre miljø.
/les mer
16.01.2009
MV
Med i nettverket Helsefremmende sykehus
Rogaland A-senter har nå signert avtale om å delta i"International Network of Health Promoting Hospitals & Health Services med tre prosjekter.
/les mer
16.01.2009
MV
Å arbeide med hele familien
Hvordan kan man inkludere hele familien i endringsarbeid? - Også andre enn familieterapeuter kan jobbe med familier og inkludere hele familien i tilnærmingen, sier Jan Amundsen. Sammen med Lise Rasmussen ved Rogaland A-senter, hadde han innlegg på e...
/les mer
15.01.2009
MV
Følger familien over tid
- Vi vil bygge ned skillet mellom psykiatri og somatisk medisin, vi ønsker ikke to ventelister og to verdener. Kvinner og deres familie trenger samtidig hjelp med både rusavhengighet og psykisk lidelse, sier avdelingsoverlege Jan E. Wold ved Levanger...
/les mer
14.01.2009
MV
Godt bevarte hemmeligheter
- Barn har en stor terskel for å fortelle til venner og lærere om erfaringer med foreldre med psykiske lidelser. I barndommen var jeg veldig redd, hadde mange søvnløse netter, og skyldfølelse i bøtter og spann. Jeg påtok meg skyld og skam for det som...
/les mer
18.12.2008
MV
Rapport om familieorientert behandling i Helse Vest
Rogaland A-senter har på oppdrag fra KorFor kartlagt familieorienterte tilbud i spesialisert rusbehandling i Helse Vest. Kartleggingen viser at et stort flertall av de 28 behandlingsenhetene har kontakt med pårørende. Familieorientert arbeid er mer u...
/les mer
08.12.2008
MV
Tydelige grenser gir mindre tenåringsfyll
Foreldre spiller hovedrollen når det gjelder å begrense alkoholbruk blant ungdom. Helsedirektoratets årlige kampanje gir tenåringsforeldre konkrete råd som støtter grensesetting. Undersøkelser viser at ungdom faktisk også ønsker klare grenser - selv ...
/les mer
25.11.2008
MV
Formidlingsseminar om familieorientert arbeid i Helse Vest
2. desember presenteres resultatet av et forskningsprosjekt om familieorientert arbeid innen rusfeltet i Helse Vest. Prosjektet har kartlagt i hvilken grad og på hvilken måte inngår familieorientert tilbud i behandlingen for pasienter i rusbehandling...
/les mer
14.11.2008
MV
Kommunenes alkoholpolitikk i endring
Kommunenes alkoholpolitikk i endring De fleste kommunene i Norge benytter i liten grad mulighetene de har til å føre en restriktiv alkoholpolitikk. SIRUS sin gjennomgang av hvordan kommunene forvalter alkoholloven, viser at kommunene fører en sta...
/les mer
11.11.2008
MV
Mot til å se - evne til å handle
Nettverkskonferansen 12. og 13. januar 2009 har som mål å styrke
/les mer
11.11.2008
MV
Jenters og gutters alkoholforbruk
- Norsk ungdom drikker relativt sjeldent, men mye når de drikker, sammenlignet med europeisk ungdom. Det er mindre kjønnsforskjeller i drikkeatferd i Norge sammenlignet med europeiske land, sa Elisabeth E. Storvoll, forsker ved SIRUS, da hun holdt en...
/les mer
10.11.2008
MV
Alkoholkultur 2008
16. og 17.oktober 2008 arrangerte Rogaland A-sentrer sammen med Stavanger 2008 et to dagers program med oppmerksomhet omkring Alkoholkultur og samværskultur i en europeisk kontekst.
/les mer
05.11.2008
MV
Det daglige vinglasset
- De som er bekymret for eget alkoholkonsum, bør regsitrere hva de drikker, sier overlege Terje Vevatne ved Rogaland A-senter til Stavanger Aftenblad.
/les mer
27.10.2008
MV
Nettverkstreff for arbeidslivet om rus
Arbeisliv - og rusgruppen ved Rogaland A-senter inviterer 21. november til nytt nettverkstreff på Sola Strand hotell. Inviterte er ansatte i arbeidslivet som er i kontakt med problemstillinger knyttet til rusbruk i arbeidslivet.
/les mer
15.10.2008
MV
Nytt besøksrom for barn
Rogaland A-senter har nå innnredet et helt nytt og fint besøksrom for barn som besøker foreldrene sine i behandling. Familier og barn inkluderes i deler av behandlingen både i poliklinikk og Behandlingsavdeling, som er en døgnavdeling. Her tilbys fa...
/les mer
15.10.2008
MV
Tilbud til barn som lever med foreldres rusmisbruk
Rogaland A-senter har en egen barne-og pårørendekontakt Lise Rasmussen som tar i mot henvendelser direkte når man har spørsmål om rusmisbruk i familien. Man trenger ikke å henvises fra fastlegen. Barn, samboere og andre prørende kan ringe eller få eg...
/les mer
14.10.2008
MV
Kortere poliklinisk ventetid
Både familier, pårørende og enkeltpersoner kan nå få glede av å komme raskere til poliklinisk behandling som følge av kortere ventetid.
/les mer
07.10.2008
Marit Vasshus
Statsbudsjettet - mer til rusfeltet
- Det er gledelig med egne midler til rusbehandling i spesialisthelsetjenesten, sier direktør Kjersti Egenberg ved Rogaland A-senter til Stavanger Aftenblad i dag. Selv om 26 millioner til Helse Vest ikke dekker behovene innen rusfeltet i helseregio...
/les mer
02.10.2008
Alkoholkultur 2008
16.og 17.oktober arrangeres seminaret
/les mer
09.09.2008
Rapport om kartleggingsmetoder ved tidlig intervensjon for barn
På oppdrag for Helsedirektoratet har Rogaland A-senter og Borgestadklinikken utarbeidet en rapport om kartlegginsmetoder for risikovurdering ved tidlig intervensjon. Målgruppen er barn av rusmisbrukende foreldre.
/les mer
09.09.2008
Vil styrke barns rettsstilling
Helse - og omsorgsdepartementet har sendt ut et forslag til endring av helsepersonelloven for å stryke rettsstillingen til barn av foreldre med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade.
/les mer
01.09.2008
Ny leder ved Forsknings-og utviklingsavdelingen
Katharina Hovland tiltrer idag som ny leder for Forsknings-og utviklingsavdelingen på Rogaland A-senter behandlings- og kompetansesenter. Hovland kommer fra stillingen som seksjonsleder for tiltak ved sosiale tjenester i Sandnes kommune. Hun vil bidr...
/les mer
29.08.2008
MV
Bedre medisinsk tilbud
De over 1000 pasientene som ble henvist til Rogaland A-senter i 2007, får bedre tverrfaglig vurdering på grunn av økt legedekning og bredere tverrfaglig diagnose-kompetanse, sier overlege Terje Vevatne ved Rogaland A-senter.
/les mer
05.08.2008
MV
- Barna må bli sett
- Når en voksen i familien ruser seg, går det ut over hele familien, sier familieterapeut Veslemøy Storstein ved Rogaland A- senters poliklinikk til Stavanger Aftenblad.
/les mer
01.07.2008
Marit Vasshus
Helse - og omsorgsministeren besøker Rogaland A-senter
-Hvordan kan rusfaget og politikken påvirke hverandre gjensidig på en konstruktiv måte, spurte en lydhør Bjarne Håkon Hanssen, etter å ha fått en orientering om Rogaland A-senters satsingsområder for familier med barn, arbeidsliv og rus og sykehussam...
/les mer
01.07.2008
Årsmelding 2007 for Rogaland A-senter
De viktgiste utviklingstrekk og aktiviteter for Rogaland A-senter i 2007 som behandlings - og kompetansesenter presenteres i kortversjon her.
/les mer
20.05.2008
Marit Vasshus
Brosjyre om barne - og pårørendetilbud
- Vi på Rogaland A-senter har nå utarbeidet en brosjyre som informerer barn og voksne om vårt tilbud med barne- og pårørendekontakt. Barn som har foreldre med rusproblemer eller voksne som er pårørende til en med rusproblemer får i brosjyren nyttig i...
/les mer
20.05.2008
Arbeidsliv og rus - mange dilemma
- Når arbeidstakere har rusproblemer, er det en kompleks situasjon å håndtere. Vår rolle er motstridende, både som "ryddegutt " og omsorgsperson. Vi er også avhengige av tillit for å gi folk hjelp, og ansatte må ikke være i tvil om vår rolle, sa pers...
/les mer
28.04.2008
Vil satse på ungdom
- Det vil betale seg for samfunnet å satse på ungdom på lengre sikt, enten det er snakk om fritidstilbud, foreldreveiledning eller skoler og barnehager, sa Ap politiker Odd Stangeland. Politikeren var blant 30 deltakere som var invitert til å "bruke...
/les mer
25.04.2008
Rusproblemer i arbeidslivet
Hvordan gjøre en kompleks utfordring enklest mulig? Det er tema når Rogaland A-senters gruppe for Arbeidsliv og rus inviterer til nettverkssamling 15. mai i Haugesund på Rica Maritim hotell.
/les mer
21.04.2008
Sykehuspasienter får rushjelp
Stavanger Universitetssykehus og Rogaland A-senter behandlings - og kompetansesenter har inngått et samarbeid for å oppdage og hjelpe pasienter som har helseskadelig rusbruk. Tilbudet gjelder fra 15. april 2008. Ansatte fra Rogaland A-senters polikli...
/les mer
17.04.2008
Unge på glid
Hva gjør man når unge mennsker er i ferd med å gli ut i bekymringsfull rusbruk? Hvilke signaler viser de og hva beskytter unge mot rusproblemer? Dette var blant tema da Rogaland A-senter arrangerte opplæringsprogram 17.april for ansatte i helse- og s...
/les mer
15.04.2008
Russamtaler med barn og ungdom
Hvordan snakke med barn og ungdom om rus? Rogaland A-senter arrangerte 15. april 2008 kurs i løsningsfokuserte samtaler for helsesøstre i Sør-Rogaland. Målet er at de skal få et redskap i samtaler for å oppdage tidlig når barn og unge har egne vanske...
/les mer
14.04.2008
Liv og røre med ny rusplan
Politikerne i Eigersund kommunestyre fikk 8. april en løssluppen start på arbeidet med ny rusvernplan. Tre ungdommer fikk opp temperaturen ved å
/les mer
07.04.2008
Brukermedvirkning og luftslott
StavangergStavangergruppen for rusmiddelforskning, STARUS, arrangerte 1. - 2. april sin årlige konferanse på Sola Strand hotell. Temaet "Brukermedvirkning - populær trend med reell nytte?" hadde til hensikt å se på relasjonen mellom hjelper og den hj...
/les mer
28.03.2008
Alkoholens gleder og skyggesider
27. mars inviterte "Alkoholkultur 2008" som en del av kulturbyen, til et ideseminar for å reflektere fordomsfritt over alkoholkulturens gleder og skyggesider. - Hvordan har vi det og hvordan ønsker vi å ha det? Hvordan virker alkohol inkluderende og ...
/les mer
28.03.2008
Raskere tilbake gjennom rusbehandling
Fra mars 2008 er Rogaland A-senter en del av tilbudet "Raskere tilbake" for pasienter med rusproblematikk. Sykemeldte eller personer som står i fare for å bli sykemeldte skal få raskere tilbud om behandling eller rehabilitering ved å henvises til sp...
/les mer
12.03.2008
Kurs for Familiesenteret
Familiesenteret i Stavanger var i går på dagskurs i regi av Rogaland A-senter. Tema var løsningsorientert metode, og er et supplement til veiledningen som gruppen har mottatt over tid. Kursdeltakerne er familieterapeuter og helsesøstre med Marthe Meo...
/les mer
11.03.2008
Rusinformasjon på SMS
Rustelefonen 08588 tilbyr faktainformasjon om rusmidler og rusproblemer døgnet rundt. Nå kan du anonymt sende et kodeord som
/les mer
17.01.2008
Rogaland A-senter bistår kommuner i arbeidet med rusmiddelpolitisk plan
Rogaland A-senter kan tilby bistand til kommuner i Rogaland som skal starte prosesser med å utforme en rusmiddelpolitisk handlingsplan. Kommunene skal utarbeide en slik plan ifølge Alkohollovens § 1-7d. Kommunene bestemmer og regulerer salgs og skjen...
/les mer
16.01.2008
Ny barne- og pårørendekontakt
Nå skal barn og pårørende få økt oppmerksomhet når en av foreldrene eller nær familie er i behandling ved Rogaland A-senter. Vi skal i enda større grad se og ta på alvor barns og pårørendes behov før, under og etter at et familiemelem er i behandling...
/les mer
15.01.2008
Alkoholkultur 2008
Alkohol er en del av vår samtidskultur og vår kulturhistorie. Men hvilken rolle den har hatt, har og bør ha i Stavanger-regionen i fremtiden, hersker det svært ulike syn på. Kulturhovedstadsåret i Stavanger 2008 har lansert "Open port" som sin visjo...
/les mer
14.01.2008
Kunnskapsløft for barneansvarlige
Spesialisthelsetjenesten har nå ansvar for å bedre tilbudet til barn av psykisk syke og rusavhengige foreldre. En barneansvarlig skal finnes på hver enhet i rusfeltet og i psykiatrien. Målet er å øke kunnskap om hvordan rusmiddelbruk og psykiske lide...
/les mer
13.01.2008
Konferanse om brukermedvirkning
STARUS, Stavangergruppen for rusmiddelforskning inviterer til konferanse 1. og 2.april om Brukermedvirkning på Sola Strand hotell. Er Brukermedvirkning luftslottbygging eller med reell nytte? Konferansen er for alle som er interessert i kunnskapsutvi...
/les mer
13.01.2008
Barn til pasienter i rusbehandling skal kartlegges
Rogaland A-senter har påbegynt to nye forskningsprosjekt i samarbeid med Helse Vest sitt Regionale kompetansesenter for rusmiddelforskning. Det ene prosjektet skal kartlegge barn til pasienter i rusbehandling. Man undersøker hvor mange pasienter i ru...
/les mer
12.01.2008
Ånden og flasken - en bok om Rogaland A-senter gjennom 50 år
Nå foreligger historien om 50 år med rusbehandling på Rogaland A-senter i bokform. Vi følger fotsporene etter glødende entusiaster fra oppstarten i 1953 og reflekterer over hvordan rusbehandlingen utvikles i årene etterpå. Institusjonsprest Arild Vø...
/les mer
06.01.2008
Alkoholbruket øker, især blant unge gutter
Etter tre år med nedgang, viser nå årets nasjonale ungdomsundersøkelse om ungdoms rusmiddelbruk fra Statens institut for Rusmiddelforskning (SIRUS)en økning.Undersøkelsen blant 15- 20 åringer viser at økningen hos unge gutter er særlig merkbar. Gjenn...
/les mer