Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
17.06.2013
Marit Vasshus

Nye rustrender i Bergen våren 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene har nå publisert sin Føre Var-rapport om nye rustrender i Bergen våren 2013. Rapporten viser nedgang i heroin, alkohol viser stabil bruk, cannabis/syntetiske cannabinoider øker og tilgang på amfetaminer øker.
Kompetansesenter Rus - region vest Bergen (KoRus vest Bergen), Stiftelsen Bergensklinikkene presenterer for  11. året på rad, en rapport om russituasjonen i Bergen. Føre Var rapporteres og kommuniseres i en rekke faglige fora lokalt og nasjonalt, og kunnskapen bidrar til en omforent forståelse av rusmiddelsituasjonen i Bergen.

Føre Var eller Bergen Earlier Warning System (BEWS) er også kjent internasjonalt og EMCDDA anvender kunnskapen til å forsterke trendforskning i europeisk sammenheng. Å samles omkring en felles forståelse av rusmiddelbruken og rusutviklingen innebærer en unik mulighet til å anvende kunnskapen til å  planlegge, iverksette og utvikle tiltak tidlig.

Føre Var har rapportert om lokale rustrender hvert halvår siden 2002. Våren 2013 presenteres en avgrenset rapport som beskriver hovedtendenser fra siste halvår i Bergen. For de som er interesserte i en mer fyldig rapport vises det til Føre Var hovedrapport høsten 2012.

Link til Rapporten Føre Var
shutterstkopi-teenagerjente