Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
03.03.2014
Marit Vasshus

Nye rustrender høsten 2013

Kompetanseneter rus - region vest, Bergen, Bergensklinikken rapporterer i "Føre var" siste funn om rustrender i Bergensområdet høsten 2013.
Kompetansesenter rus - region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene, publiserer Føre Var rapport nr. 2, 2013 om rustrender i Bergen.

Føre Var-rapportene har siden 2002 satt rusmiddelbruk på en faglig og politisk dagsorden. Høstens rapport viser trender over en periode på elleve år og tendenser for det siste halvåret (april-september 2013). Rapporten baseres på kvalitative og kvantitative data fra over 50 kilder, og fanger opp endringer i rusmiddelbruk i Bergen. Kildene inkluderer m.a. data fra alkohol- og medikamentsalg, beslag, rusmiddeltesting, behandling, nettsider, aviser og magasiner, trendpanel, kjentmenn og dybdeintervjuer.

Hovedfunn for siste rustrender i Bergens- området høsten 2013
  • Nedgang i bruk av GHB/GBL
  • Stabil bruk, men økning i tilgjengelighet på Subutex (buprenorfin)
  • Økning i tilgjengelighet og bruk av Lyrica (pregabalin)
  • Økning i tilgjengelighet og bruk av LSD

Den 22. utgaven av Føre Var utgis som en hovedrapport og et resymè.

Lenke til hovedrapport: http://www.bergensklinikkene.no/sitefiles/13/bk_arkiv/ForeVarHovedrapporthost2013web.pdf.

Lenke til resymè/kortrapport: http://www.bergensklinikkene.no/sitefiles/13/dokumenter/ForeVarresymeHost2013.pdf.

Forfatterne Liv Flesland, spesialkonsulent  og Randi Vartdal Knoff, spesialkonsulent tar gjerne i mot kommentarer og tilbakemeldinger fra rapportens lesere. Rapporten er publisert Bergen, 10. januar 2014.

Kompetansesenter Rus - region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene

Stiftelsen Bergensklinikkene, Vestre Torggate 11, 5015 BERGEN

OBS: Nytt telefonnummer: 55 90 86 11