Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
02.03.2016

Nye retningslinjer for rusfeltet

Helsedirektoratet har utarbeidet to nye retningslinjer for rusfeltet som lanseres i dag for avrusning og behandling og rehabilitering. Fagfolk og brukere har deltatt i arbeidet. – For oss er det viktig å lytte til de som vet hvor skoen trykker, sier avdelingsdirektør Gitte Huus i Helsedirektoratet.
​De nye retningslinjene er:
Avrusning
Gir anbefalinger for rusmidler som gir spesielle utfordringer ved avrusning, som for eksempel alkohol og opioider. I tillegg gir retningslinjen anbefalinger knyttet til akutt/øyeblikkelig hjelp innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling og poliklinisk avrusning.

Behandling og rehabilitering
Gir anbefalinger for et bredt spekter av behandlings- og rehabiliteringsinnsatser. Avhengighet av spill eller doping har egne anbefalinger. Anbefalingene omhandler ikke tiltak for å hindre at man begynner med alkohol/narkotika.- Pasientene skal føle trygghet for at de får behandling som er basert på den best tilgjengelige kunnskap, forskning og erfaring, sier Huus.

Samtidig er hun tydelig på at lanseringen av retningslinjene bare er første fase av arbeidet.
- Nå starter det viktige arbeidet med å implementere retningslinjene rundt om i helsetjenesten; - det er først da de blir til nytte, sier Huus.
Alle ledd i helsetjenesten har ansvar for å sikre at nasjonale retningslinjer blir kjent og etterlevd, samt å sikre god kvalitet i tjenestene. I tillegg vil to kompetansetjenester følge implementeringen av retningslinjene for å finne ut om anbefalingene brukes i praksis. Kompetansetjenestene skal også understøtte tjenestene generelt i arbeidet med å implementere retningslinjer, veiledere og kunnskapsbasert praksis. 

Retningslinjene publiseres i digitalt format:
Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet

Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler

Kompetansetjenester:
Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (oslo-universitetssykehus.no)

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (rop.no)
 
 
20070306-144842-5 pedestrians broald