Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
30.04.2011
Marit Vasshus

Ny tverrfaglig spesialisert akuttjeneste

Fra 2. mai etablerer Rogaland A-senter i avtale med Helse Vest et nytt akuttilbud innen tverrfaglig spesialiserte helsetjenester for rusbehandling. Tilbudet er et supplement til andre akuttjenester, og er ikke ment å overta deres ansvarsområder.
Akuttjenesten bistår en akutt oppstått situasjon, og har ikke til hensikt å være en snarvei forbi ventelister. En akuttvurdering erstatter ikke ordinær vurdering for pasientrettigheter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Vurderingsgrunnlag
De samme forhold ligger til grunn ved akuttvurdering som ved rettighetsvurdering innen tverrfaglig spesialisert behandling: Tilstandens alvorlighet, forventet nytte av behandlingen, kostnad og effektvurdering.

 Innholdet i akuttjenesten
  • Akuttvurdering av lege
  • Akutt rusbehandling ved innleggelse innen 12 timer for 1-3 døgn
  • Akutt poliklinisk tverrfaglig vurdering samme dag eller påfølgende virkedag
 Rusakutt tilbud ved Rogaland A-senter tar imot
  • Når somatisk / psykisk helse sine akuttjenester har klarert pasienten for videre behandling innen tverrfaglig spesialiserte helsetjenester
  • Der rusinntaket er opphørt eller endret og det er fare for alvorlige abstinensreaksjoner
  • Pasienten er gravid og har et samtidig rusproblem
  • Der pasienten har et rusproblem og er alene med omsorgen for barn.
Hvem kan henvise
De som kan henvise pasienter til tverrfaglig spesialisert behandling for rus er sykehus, fastleger, NAV, sosialkontor, barnevern og virksomheter innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling.