Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
05.05.2021

Ny Switchfilm og -folder lanseres

Åse Odland ved Funkishuset i Sandnes snakker om erfaringer med Switch under lanseringen av ny Switch-film og -folder.
SWITCH er sammen med Nalokson og førstehjelp noen av grunnpilarene i Nasjonal overdosestrategi, men har kommet litt i bakgrunnen. Dette vil vi gjøre noe med! Vi vil med dette invitere til webinar i forbindelse med lanseringen av ny SWITCH- film og -folder. Invitasjonen går til alle dere som er opptatt av overdoseforebygging og tryggere måter å innta rusmidler på.
 
Webinaret finner sted den 31 mai, fra kl 09:00-11:00.
Påmelding
Programmet består av mange gode foredragsholderer:

 
9.00 Velkommen ved Philipp Lobmaier ved SERAF
9.10 Espen Freng ved Helsedirektorat forteller om Switch-kampanjen i forbindelse med Nasjonal overdosestrategi
9.20 Kristin Hanoa ved Folkehelseinstituttet snakker om hvorfor brukere velger injisering fremfor inhalering
9.35 Tonje Jevari Foreningen for Human Narkotikapolitikk introduserer Switchfilmen
09:50 pause 
10:00 Mariann Henriksen ved Dalsbergstiens hus introduserer Switch folder
10.10 Helene Nilsen og Hanne Langaas ved Brukerrommene i Bergen og Oslo snakker om sine erfaringer med røykerom
10.25 Åse Odland ved Funkishuset Sandnes snaker om erfaringer med Switch
10.40 Desiree Eide ved SERAF snakker om ulik inntaksmåte, ulik risiko
10.55 Avslutning ved Silje Finstad, overdosekoordinator i Velferdsetaten Oslo kommune
 
Konferansier er Turi Traaen, naloksonkoordinator ved KORUS Oslo/SERAF

 
aase