Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
25.05.2020
Marit Vasshus

Ny rapport: Økning i penge - og dataspillproblemer i Norge

Rapporten «Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2019» ble publisert 19. mai. Denne befolkningsstudien, gjennomført høsten 2019, viser at det er en statistisk signifikant økning i problemomfanget fra 2015 til 2019. Det gjelder både pengespill og dataspill.
Foto: Rapport forside, Penge og dataspillproblemer i Norge, Universitetet i Bergen

I rapporten kan en også lese om rusbruk og penge- og dataspill (samsyklighet).
Rapporten er gitt ut av Universitetet i Bergen, Institutt for samfunnsspykologi,  på oppdrag av Lotteri- og stiftelsestilsynet.
  
I alt 30 000 personer (bruttoutvalg) i alderen 16-74 år, tilfeldig trukket fra Folkeregisteret, ble invitert til å delta. Alle ble først invitert til å svare på nett, mens inntil to påminnere som ble sendt også muliggjorde å svare på et papirbasert spørreskjema. Totalt 9 248 valide svar ble mottatt. Svarprosent var på 32.7%. I alt 63.6% hadde deltatt i pengespill i løpet av de siste 12 månedene, noe som representerte en signifikant økning fra den forrige befolkningsundersøkelsen gjennomført i 2015.
Sammendrag s 11-13
 Rapport
 
redigert-forside-rapport pengespill rapport 190520