Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
09.12.2013
Marit Vasshus

Ny kurs og prosjektkatalog 2014 fra KoRus

- Nå foreligger vår rykende ferske kurs - og prosjekt-katalog for 2014. Vi har gjort et stort og grundig arbeid for å ivareta vårt oppdrag som kompetanse-formidler på vegne av Helsedirektoratet, sier Bente Sikveland, leder for KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter.
- Det er første gang vi lager en komplett katalog for alle våre kompetanseområder, der kommuner og spesialisthelsetjenesten kan delta på 21 ulike kurs eller bestille forelesninger innen 16 ulike tema. Her finne man også oversikt over 13 ulike prosjekter som kommunene deltar i.

Katalogen deles ut på kurs og konferanser, og kan også tilsendes på bestilling til:
hilde.elin.haugland@ras.rl.no, telefon: 51 72 90 00/  51 72 90 36.

Katalogen finnes også på våre hjemmesider under kurs 2014.

Kurs og prosjektkatalog 2014.