Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
28.08.2015

Ny felles nettportal for sju regionale kompetansesentre i rusfeltet

De syv regionale kompetansensetrene innen rus får nå ny felles nettportal. Helsedirektoratet er oppdragsgiver.
Sju regionale kompetansesentre på rusfeltet – én nettportal:kompetansesenterrus.no.

Nettportalen henviser til hvert regionale nettsted for KoRus. 

link: http://kompetansesenterrus.no

Kommunikasjonsrådgiverne på de syv regionale sentrene har deltatt i utviklingen og strukturen på nettportalen.


28/08/2015/ Marit Vasshus
shutterstock 23680063%5b1%5d young boy with group in bacground showing ok sign