Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
29.03.2012
Marit Vasshus

NRK TV oppslag om anabole steroider

NRK Rogaland hadde 27.mars kl.18.40 et oppslag om bruk av anabole steroider blant gutter 16-20 år i Stavanger. En kartlegging av bruk gjøres med veiledning fra Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A-senter.
Sosiolog Inger Eide Robertson

NRK hadde tirsdag studiobesøk av leder for Utekontakten i Stavanger Tonje Hoff, som snakket om konsekvensene ved bruk av anabole steroider, der bruker får opptur ved bruk og nedtur etter bruk. Utekontakten samarbeider med Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A-senter, om metoden Hurtigkartlegging og handling, HKH. Hoff og en kollega fra Uteseksjonen sitter i dag på FOU avdelingen og skriver ferdig en rapport på funn, under veiledning av spesialkonsulent Bente Sikveland og sosiolog Inger Eide Robertson.Spesialkonsulent/ Famileiterapeut Bente Sikveland
Målsettingen med HKH er å gi et best mulig bilde av en aktuell situasjon i løpet av en kort tidsperiode, og utvikle en handlingsplan der en tilrettelegger for hensiktsmessige intervensjoner. Kartleggingen varer mellom 3 til 6 måneder. Kartleggingen resulterer i en rapport som gir et godt grunnlag for lokal innsats i rusområdet. Det er utarbeidet manual for opplæringen.

En WHO modell
Hurtig kartlegging og handling er en kartleggingsmetode hentet fra en WHO-modell. Kompetansesenteret ved Bergensklinikkene har tilpasset metoden til norske forhold, i samarbeid med Utekontakten i Bergen, som ga ut første rapport i 2010 på GHB/GBL.

Opplæring
Kompetansesenter rus - region vest Stavanger ved Rogaland A-senter fikk i 2010 opplæring i metoden fra KORUS ved Bergensklinikkene. KORUS Stavanger har gitt opplæring i HKH til Utekontakten i Stavanger og bidrar nå med kvalitetssikre metodikken gjennom veiledning av HKH- team innenfor egen region. KORUS Stavanger deltar med erfaringsutveksling i et veiledernettverk med andre kompetansesenter.

Kompetansesenteret har veiledet og bistått med gjennomføring av to HKH prosjekter i Stavanger kommune, samt ett i Haugesund. Tema for første kartlegging var hasjbruk blant tenåringer i 2010. I 2011 var tema anabole steroider, og resultatene er nå i ferd med å bli dokumentert i en rapport fra Uteseksjonen. Et mål er å få kunnskap for å kunne bidra til tidlig intervensjon.

Nasjonal satsing
HKH er støttet gjennom oppdragsbrevet fra Helsedirektoratet, og en del av en nasjonal satsing. Kommunene Bergen, Stavanger, Kristiansand og Drammen deltok for 2010/11, samt Oslo og Stord for 2011/12, sammen med sine respektive kompetansesentra i prosjektet. Under veiledning av ansatte fra kompetansesentrene har HKH-teamene gjennomført kartlegginger som har resultert i rapporter som gir et godt grunnlag for lokal innsats på rusområdet.  Ferdige rapporter fra KORUS Stavanger ved Rogaland A-senter, er oversatt til engelsk og sendt til European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA i Portugal.

 Kontaktepersoner: sosiolog/rådgiver Inger Eide Robertson og  spesialkonsulent/ familieterapeut Bente Sikveland, FOU avdelingen.
inger-e-robertsungdata19051