Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
03.12.2013
Marit Vasshus

Nettverk vil styrke Alkoholloven

For å stryke arbeidet med å etterleve Alkoholloven, arrangerer Fylkesmannen i Rogaland idag et regionalt nettverksmøte med kommuner, politi og næring som er etablert for arbeidet med alkoholloven og ansvarlig alkoholhåndtering. Nettverksseminar i alkoholloven Fylkesmannens nettverksmøte inneholder følgende tema: Kommunal skjenkepolitikk - et viktig virkemiddel i det rusførebyggjande arbeidet i kommunen og i arbeidet med å skape gode vilkår for folkehelsa.Alkohollova - Fylkesmannens klagesaksbehandling etter alkoholloven. Samhandling politi - kommuner i et krimforebyggende perspektiv og Veileder i salg- og skjenkekontroll.
Program

Fylkesmannen planlegger et nettverkseminar tirsdag 28. januar 2014. Her tar en sikte på å nå særlig deltakere fra det strategiske nivået i kommunene, politiet og næringen.