Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
15.02.2017
Marit Vasshus

Nettjeneste for forebygging og tidlig internvesjon

Jobber du med barn, ungdom, voksne og er opptatt av tidlig forebyggende arbeid? På nettressursen forebygging.no/tidlig finnes fagstoff, praksiserfaringer og beskrivelser av tiltak for tidlig innsats.
For å styrke området tidlig innsats på forebygging.no, er den tidligere nettressursen tidligintervensjon.no nå integrert i forebygging.no i samarbeid med Helsedirektoratet.

Barn, ungdom, voksne, eldre
Forebygging.no/tidlig innsats omfatter hele livsløpet fra graviditet til alderdom. Aktuelle arenaer er lokalsamfunn, barnehage, skole, helsetjenester og barnevern er sentrale.

Innhold
På forebygging.no/tidlig innsats finnes fagstoff i form av artikler, kronikker, rapporter og bokomtaler. Samt nyhetssaker, praksiserfaringer og oversikt over statlige føringer. På nettsiden publiseres tiltak og tjenester rettet mot tidlig forebyggende innsats. Tema kan berøre begynnende rusproblem, atferdsvansker, kriminalitet eller psykiske helseproblemer, eller bistand til pårørende.

Målgrupper
M��lgruppen er fagfolk som skal iverksette rusmiddelforebyggende og helsefremmende arbeid, samt beslutningstakere innen politikk og forvaltning, forskere og studenter.

Nasjonal kunnskapsbase og helhetlig oversikt
Forebygging.no er en nasjonal kunnskapsbase for rusmiddelforebyggende og helsefremmende arbeid. Brukere av tjenesten vil også finne to andre tilrettelagte områder; forebygging.no/handling og forebygging.no/skole. Sammen med forebygging.no/tidlig innsats utgjør de praksisrettede ressurser for universelle og selektive innsatser.

Målsettinger til forebygging.no:
- oppdatert nasjonal kunnskapsbase for rusmiddelforebyggende og
helsefremmende arbeid, inkludert tidlig innsats
- formidle erfarings- og forskningsbasert kunnskap, og anerkjente strategier til praktikere og andre brukere av nettstedet
- arena for aktuelle og viktige debatter innen fagfeltet
- nyheter, aktuelle debatter, presentere eksisterende tiltak og synliggjøre virksomme strategier innen fagfeltet
- inngangsport for oppdatert oversikt over rapporter, offentlige dokumenter, kurs og konferanser knyttet til fagfeltet

For spørsmål/ informasjon: Beate Steinkjer, redaktør. Mob: 94813867, korusnord.no
copy of shutterstock 23398030%5b1%5dyoung child looking window rain