Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
26.06.2012
Marit Vasshus

Nasjonal spredning av Arbeidsliv og rus - nettverk

Kompetansesenter rus- Stavanger v/ Rogaland A-senter har bidratt til å spre sin modell for Arbeidsliv og rus (ALOR) nettverk til flere regioner i Norge. Tilretteleggerne for regionale nettverk, møttes nylig i Trøndelag for å øke kunnskap og dele erfaring for å drive og spre nettverkene.